ที่กิน
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • กาญจนบุรี
 • ต่ำกว่า 100 บาท
5143
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • กาญจนบุรี
 • 100 - 300 บาท
6679
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • กาญจนบุรี
 • 100 - 300 บาท
4027
 • อาหารเช้า
 • กาญจนบุรี
 • ต่ำกว่า 100 บาท
1856
 • เครื่องดื่ม
 • กาญจนบุรี
 • 100 - 300 บาท
3112
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • กาญจนบุรี
 • 100 - 300 บาท
3949
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • กาญจนบุรี
 • 100 - 300 บาท
3430
 • เครื่องดื่ม
 • กาญจนบุรี
 • 100 - 300 บาท
5672
 • เครื่องดื่ม
 • กาญจนบุรี
 • 100 - 300 บาท
5558
 • 1
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
28.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.54 บาท
ดีเซล
28.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.46 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด สุรินทร์
จังหวัด ลำปาง
จังหวัด ชุมพร