ที่กิน
  • ของหวาน
  • พิษณุโลก
  • ต่ำกว่า 100 บาท
8296
  • อาหารเช้า
  • พิษณุโลก
  • 100 - 300 บาท
3206
  • อาหารเช้า
  • พิษณุโลก
  • 100 - 300 บาท
3135
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.04 บาท
ดีเซล
30.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.06 บาท
ค้นหารถเช่า