แนะทำที่เที่ยว
โครงการหลวงทรงคุณค่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
29 มิถุนายน 2558
1987

 

พูดถึงภาคเหนือ นักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างคิดถึงอากาศเย็นสบายและแหล่งท่องเที่ยวอันหลากหลายทั้งทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม แต่วันนี้รักบ้านเกิดดอตคอมขอชวนทุกคนไปร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่นอกจากจะทรงสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านและชาวเขาแล้ว สถานีโครงการหลวงในภาคเหนือยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและยังเป็นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรแบบสดๆและราคาถูกมากด้วยค่ะ

 


1. สถานีโครงการหลวงอินทนนท์ จ. เชียงใหม่

สถานีโครงการหลวงแห่งนี้เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศจากการทำไร่เลื่อยลอย การปลูกฝิ่นและการตัดไม้ทำลายป่า จึงทรงมีพระราชดำริให้ช่วยเหลือชาวเขาให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่น พร้อมทั้งถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของชาวเขาดีขึ้น และยังป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ต้นน้ำลำธารได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ

 


2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แม่สาใหม่. เชียงใหม่

ปี.. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินถึงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งแม่สาใหม่ และมีพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่เพื่อดำเนินงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ในการทดลองวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเมืองหนาวขึ้น และเพื่อนำความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาสู่ชุมชนชาวเขา สร้างอาชีพได้เพียงพอแก่การยังชีพ ลดการบุกรุกทำลายป่าและการปลูกฝิ่นค่ะ

 


3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แม่สะเรียง. แม่ฮ่องสอน

 

แม้ว่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียงลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบหุบเขาที่มีความลาดชัน แต่ด้วยพระปรีชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พื้นที่แห่งนี้จึงสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้หลายชนิด ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวก็สามารถขึ้นไปชมธรรมชาติทั้งพันธุ์ไม้นก และจุดชมวิวที่สวยงามมาก นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมี น้ำตกฮากไม้ใต้ ซึ่งเป็นธารน้ำตกที่สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล และน้ำตกมะกอก น้ำตกขนาดเล็กที่สามารถชมได้เฉพาะฤดูฝนเท่านั้นอีกด้วยค่ะ 

 

 


4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แม่สะป๊อก. เชียงใหม่

บ้านแม่สะป๊อกเป็นชุมชนของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง แต่เดิมชาวเขาเหล่านี้ทำไร่เลื่อนลอย มีการบุกรุกทำลายป่าและหาของป่าเพื่อยังชีพอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาาภูมิพลอดุลยเดช จึงเข้าไปดำเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจของชาวไทยภูเขาด้านการเกษตร โดยจัดตั้ง“ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก” ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆค่ะ
 


5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แม่ลาน้อย. แม่ฮ่องสอน

 

นอกจากจะเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแล้ว ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯให้จัดตั้ง “ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก” ขึ้นค่ะ นอกจากนี้ทุกท่านจะได้ชมแปลงกาแฟอาราบิก้า พร้อมชิมกาแฟสดรสดี ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานGAP จากกรมวิชาการเกษตร ส่วนเมล็ดกาแฟก็ส่งจำหน่ายให้กับโครงการหลวง และสตาร์บัคส์ และท่านยังจะได้ชมความสวยงามของนาข้าวแบบขั้นบันไดและการทอผ้าขนแกะของกลุ่มแม่บ้านห้วยห้อม มีทั้งผ้าทอขนแกะล้วนและผ้าทอขนแกะผสมฝ้าย อีกด้วยค่ะ

 

 


6. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แม่แพะ. เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ก่อตั้งขึ้นในปีพ..2544 เพื่อดำเนินงานศึกษาข้อมูลผลผลิตไปส่งเสริมแก่เกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถในการเพาะปลูกพืชอย่างถูกวิธี ที่นี่จึงมีทั้งฟาร์มการเกษตรแบบผสมผสานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ , แปลงสาธิตผัก เช่น ถั่วแขก แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือก้านม่วงและผลไม้อย่างอะโวกาโด มะเฟือง ลิ้นจี่ ฯลฯ ให้ชมและเลือกซื้อมากมาย หรือใครอยากไปแช่น้ำแร่ธรรมชาติก็เชิญที่บ่อน้ำพุร้อน โป่งกว๋าวได้ค่ะ

 


7. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปางอุ๋ง. เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.. 2522 โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการส่งเสริมการปลูกพืชให้เพียงพอแก่ความต้องการของคนในท้องถิ่น หาพันธุ์พืชชนิดใหม่ทดแทนฝิ่น ส่งเสริมการทำการเกษตรถาวร เน้นการปลูกไม้ผลเมืองหนาว ปลูกพืชระยะยาว และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้มีมาตรฐานทางสังคมที่ดีขึ้น ส่วนพืชท้องถิ่นน่าชมของที่นี่ต้อง ทุ่งดอกบัวตองที่ดอยแม่อูคอ เลยค่ะ

 


8. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ม่อนเงาะ.เชียงใหม่

ที่นี่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำมากมาย เริ่มตั้งแต่ชมวิถีชีวิตของคนพื้นเมือง เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำเมี่ยงแบบดั้งเดิมที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน หรือจะไปชมชมโรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิด เช่น เห็ดนางรมภูฎาน เห็ดนางรมฮังการี และเห็ดปุยฝ้าย ชมการเก็บใบเมี่ยงและใบชา ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง บ้านม่อนเงาะ การละเล่นโยนลูกช่วง ลูกข่าง การปักผ้าแบบชาวเขา การตำข้าวด้วยครกกระเดื่อง เรียนรู้วิธีการชงชาและชิมชา ตลอดจนขั้นตอนกรรมวิธีการแปรรูปชาและการบรรจุหีบห่อที่โรงงานชาบ้านปงตอง ก่อนแวะชิมยำใบเมี่ยงอาหารขึ้นชื่อของชุมชนค่ะ


 

9. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แม่โถ.เชียงใหม่

สมัยก่อนชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ยึดอาชีพปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยมาตลอด จนกระทั่งปี.. 2539 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถจึงได้ก่อตั้งขึ้น ตามแนวนโยบายส่งเสริมอาชีพการเกษตรแผนใหม่เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น และการลดใช้สารเคมีในการปลูกกะหล่ำปลี นอกจากกะหล่ำปลีสดๆกรอบหวานให้เลือกซื้อ เลือกชิมกันแล้ว ที่นี่ยังมีวิวสวยๆตามแนวเขาให้ชื่นชมกันด้วยค่ะ

 


10. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปังค่า.พะเยา

เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของชาวเขาเผ่าเย้าและเผ่าม้ง โดยมีลำน้ำสำคัญไหลผ่านคือ ลำน้ำแม่คะและลำน้ำเงิน จนกระทั่งปี.. 2530 มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าขึ้น เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวและพืชเมืองหนาวอื่นๆเพื่อสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ

หากในวันนั้น ประเทศไทยของเราไม่มีพระมหากษัตริย์เช่น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระปรีชาและพระวิริยะในการที่จะเสด็จไปบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนของพระองค์  ในวันนี้เราจะไม่มีโครงการหลวงที่กลายมาเป็นแหล่งสร้างรายได้ สร้างชีวิตใหม่ที่มีคุณภาพของคนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นได้เลย ฉะนั้นนอกจากจะชื่นชมกับพืชพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบาน พร้อมสูดกลิ่นสนชื่นจากอากาศบริสุทธิ์แล้ว ขอให้ทุกคนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ไปพร้อมกับช่วยกันสานต่อให้โครงการของ "พ่อ" ได้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะคะ 

| แสดงความคิดเห็น
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ศรีสะเกษ
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×