มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
เลขที่ 499 อาคารเบญจจินดา ชั้น 5A ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 02-016-5555 ต่อ 1089 แฟกซ์. 02-016-5606
อีเมล์:
rbk_foundation@rakbankerd.com