รับสมัคร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 12

เชิญชวนเกษตรกร สมัครเข้าประกวดในโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้แนวคิด "การเกษตรเพื่อการส่งออก"

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับดีแทค และกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้แนวคิด "การเกษตรเพื่อการส่งออก"

ถ้าคุณเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย และมีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการไปสู่ระดับสากล มาร่วมเป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดกับเรา

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการ ประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2563 
ใบสมัคร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2563 

ใบสมัคร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2563