รับสมัครประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2562

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับดีแทค และกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเกษตรกรต้นแบบในการทำเกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร ในโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2562 เปิดรับสมัครเกษตรกรที่เป็นต้นแบบในการทำการเกษตร ภายใต้แนวคิด “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร”
โดยหลักการเกษตรวิถีอินทรีย์ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 4 ข้อ คือ สุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่ (health, ecology, fairness and care)
นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการทำเกษตรในแบบ ECO Friendly โดยมี 4 ส่วนสำคัญคือ
1. กระบวนการผลิต (Production)
2. การขนส่ง (Logistics)
3. คำนึงถึงผู้บริโภค (Human Center)
4. การจัดการหรือกำจัด (Disposal)

โดยมีเงินสนับสนุนพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรจำนวน 10 ท่าน ดังนี้
ชนะเลิศ เงินสนับสนุน 100,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสนับสนุน 80,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสนับสนุน 60,000 บาท
เกษตรกรดีเด่น 7 ท่าน เงินสนับสนุนท่านละ 30,000 บาท

เปิดรับใบสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารได้ที่
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด
499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2016-5609 - 12 / 081-655-2921
E-mail: rbk_foundation@hotmail.com /anchaleek17@gmail.com


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการ ประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2562 

ใบสมัคร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ ศ 2562