พิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2566

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ผนึกกรมส่งเสริมการเกษตร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศผลรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด "ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)" วันที่ 7 ธ.ค. 2566


จัดพิธีมอบรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
โดยรายชื่อเกษตรกร 10 คน ได้รางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณวิชัย กำเนิดมงคล เกษตรกรจาก Coffee De Hmong กาแฟเดอม้ง จังหวัดน่าน เจ้าของแบรนด์กาแฟเดอม้งที่ประสบความสำเร็จในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากาแฟไทยคู่กับการรักษาผืนป่า สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก...


-------------------------------------

คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ
ประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 63 เชิดชูสุดยอด “เกษตรกรเพื่อการส่งออก”

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (dtac) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) จัดพิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเชิดชูเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้แน


โดยมีคุณชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และประธานกรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ และได้รับเกียรติจากคุณชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผ...


-------------------------------------

คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ
คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ