ภาพบรรยากาศกิจกรรม Academy

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)"


กิจกรรม Academy รอบ 30 คน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพ ความรู้ และความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารอบโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566 จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ในโครงการนี้เราเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมและแผนธุรกิจใหม่ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับ Business Model ของตนเอง และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับภาคการเกษตรไทย
.
กิ...


-------------------------------------

คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ
ประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 63 เชิดชูสุดยอด “เกษตรกรเพื่อการส่งออก”

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (dtac) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) จัดพิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเชิดชูเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้แน


โดยมีคุณชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และประธานกรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ และได้รับเกียรติจากคุณชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผ...


-------------------------------------

คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ
คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ