"เดิมทียุ้ยไม่กินปลาสลิดเลยค่ะ เพราะเคยเห็นกระบวนการผลิตที่ไม่สะอาด คิดว่าคนทั่วไปก็คงกลัวเหมือนกัน เลยมองว่าจุดนี้แหละคือโอกาสที่จะเปลี่ยนปลาสลิดบ้านๆ ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ" "ยุ้ย" อุมารินทร์ เกตุพูลทอง เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566 อดีตพนักงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ผันตัวมาเป็นรองวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา จังหวัดสมุทสาคร ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมปลาสลิดบ้านๆ ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
29 เมษายน 2567
201
ราคารับซื้อ วันที่ 18 มี.ค. 2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
บาท/กก.
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
บาท/กก.
5.00