กระทรวงเกษตร เร่งวางโรดแมปดันไทยเป็น "เจฮับ" โมเดลซิลิคอนวัลเลย์ผลิตอาหารแห่งอนาคตเจาะตลาด 4 พันล้านคน มูลค่า 5 แสนล้านบาท จับมือภาคเอกชนลุยส่งออก ชี้แนวโน้มตลาดส่งออกเนื้อจากพืชในจีน อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐและยุโรป เติบโตอย่างรวดเร็ว นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (First S-Curve New S-Curve) เพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพใหม่ให้กับประเทศ ซึ่งอาหารแห่งอนาคตเป็นเป้าหมาย ที่สำคัญ. กระทรวงเกษตรฯจึงให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ขับเคลื่อนโครงการพืชแห่งอนาคต (Future Crop) เพื่อตอบสนองการผลิตอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ที่มีแนวโน้มความต้องการของตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีของโปรตีนจากแมลง
ราคารับซื้อ วันที่ 25 ก.ย. 2563
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
60.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 25 ก.ย. 2563
ตลาดไท
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
หอมแดง
80.00
บาท/กก.
10.00
ถั่วฝักยาว
55.00
บาท/กก.
5.00
ผักคะน้า
120.00
บาท/ถุง5กก.
10.00
กระเทียมจีน
110.00
บาท/กก.
20.00
พริกไทยอ่อน
200.00
บาท/กก.
10.00
แตงโม
25.00
บาท/ลูก
5.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
25-30°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×