ราคารับซื้อ วันที่ 11 มิ.ย. 2564
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
60.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 11 มิ.ย. 2564
ตลาด อ.ต.ก.
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ต้นหอม
168.00
บาท/กก.
2.00
วัว
สันโคขุน
500.00
บาท/กก.
0.00
ทุเรียน
ก้านยาว
2,000.00
บาท/กก.
160.00
วัว
เนื้อลูกมะพร้าวโคขุน
460.00
บาท/กก.
0.00
ฝรั่ง
กิมจู
90.00
บาท/กก.
4.00
กุ้งแม่น้ำ
ขนาดจัมโบ้
1,430.00
บาท/กก.
5.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.14 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.36 บาท