ราคารับซื้อ วันที่ 3 เม.ย. 2563
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
55.00
บาท/กก.
0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังริมมูล
จ.อุบลราชธานี
55.00
บาท/กก.
5.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00
บาท/กก.
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
60.00
บาท/กก.
0.00
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
65.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 3 เม.ย. 2563
ตลาด อ.ต.ก.
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
หมึก
หมึกกล้วย
340.00
บาท/กก.
0.00
หอย
หอยลาย
120.00
บาท/กก.
0.00
มะนาว
9.00
บาท/ลูก
1.00
ปู
กรรเชียงปู
1,200.00
บาท/กก.
50.00
ปู
เนื้อปูจัมโบ้
1,300.00
บาท/กก.
70.00
กุ้งแม่น้ำ
ขนาดรอง
1,300.00
บาท/กก.
50.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
17.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
18.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
15.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
14.84 บาท
ดีเซล
20.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
28-34°C
เชียงใหม่
24-38°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-34°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×