รายชื่อบล็อกเกอร์
สุริยา นามวงษ์
พลวิทย์ โอภาพันธุ์
บทความพิเศษ
สุริยา นามวงษ์
"ศิลปะทำให้เรารู้คุณค่าของการมีชีวิต"
สุนทรียภาพในท้องทุ่ง
โดย สุริยา นามวงษ์
มักมีคำถามผุดขึ้นมาในความคิดว่า ศิลปะเกี่ยวข้องอะไรกับวิถีชีวิตของชาวนา แนวทางของคำตอบก็ผุดขึ้นมาเช่นกันว่า เราเองก็เคยเป็นชาวนามาก่อนมิใช่หรือ และทุกวันนี้พ่อกับแม่ก็ยังยึดในอาชีพทำนาอยู่เช่นกัน ผมเคยเห็นผลงานจิตรกรรมของท่านอาจารย์อิสระ หลาวทอง มาตั้งแต่สมัยเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาใหม่ๆ เมื่อ 16 ปีที่แล้ว ได้เห็นการถ่ายทอดความสมจริงผ่านการวาดภาพด้วยสีน้ำมันของท่านแล้ว รู้สึกทึ่งในความสามารถอย่างมาก แต่เมื่อได้มีโอกาสศึกษาผลงานศิลปะมากขึ้นจึงพบว่ามีศิลปินน้อยคนนักที่จะสามารถถ่ายทอดความสุขในวิถีชีวิตของชาวนาออกมาได้อย่างไร้ที่ติดังเช่นศิลปินท่านนี้
28 มิถุนายน 2559

          

 

        มักมีคำถามผุดขึ้นมาในความคิดว่า ศิลปะเกี่ยวข้องอะไรกับวิถีชีวิตของชาวนา แนวทางของคำตอบก็ผุดขึ้นมาเช่นกันว่า เราเองก็เคยเป็นชาวนามาก่อนมิใช่หรือ และทุกวันนี้พ่อกับแม่ก็ยังยึดในอาชีพทำนาอยู่เช่นกัน

          ผมเคยเห็นผลงานจิตรกรรมของท่านอาจารย์อิสระ หลาวทอง มาตั้งแต่สมัยเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาใหม่ๆ เมื่อ 16 ปีที่แล้ว ได้เห็นการถ่ายทอดความสมจริงผ่านการวาดภาพด้วยสีน้ำมันของท่านแล้ว  รู้สึกทึ่งในความสามารถอย่างมาก แต่เมื่อได้มีโอกาสศึกษาผลงานศิลปะมากขึ้นจึงพบว่ามีศิลปินน้อยคนนักที่จะสามารถถ่ายทอดความสุขในวิถีชีวิตของชาวนาออกมาได้อย่างไร้ที่ติดังเช่นศิลปินท่านนี้

          องค์ประกอบของภาพอันเรียบง่าย แสดงรูปแบบการดำเนินชีวิตทั่วๆไป แต่สอดแทรกความลุ่มลึกด้วยปรัชญาชีวิตจากอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินผู้ซึ่งลาลับไปเมื่อ พ.ศ. 2551 ปัจจุบันความรู้สึกเหล่านั้นยังถูกตราตรึงไว้ในภาพวาดซึ่งท่านได้ถ่ายทอดออกมาให้คนไกลบ้านได้หวนคิดถึงวิถีในวัยเยาว์ วัยที่มีความอบอุ่นด้วยความรักภายในครอบครัว  ช่วงเวลาที่สนามเด็กเล่นปราศจากรั้วล้อม มีท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ มีดินโคลน และกลิ่นหอมของซางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว มีร่มเงาเล็กๆจากต้นไม้อันน้อยนิด  ล้วนแล้วแต่เป็นสุนทรียภาพที่เกิดขึ้นและเป็นที่น่าจดจำ

 

 

         สุนทรียภาพ (Aesthetics) หมายถึง ความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่งาม ไพเราะ หรือรื่นรมณ์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือศิลปะ(พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ,2530:6)  ดังนั้นสิ่งต่างๆที่รายล้อมรอบตัวนั้นถูกสรรค์สร้างมาให้เป็นสถานที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณอยู่แล้ว หากอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละบุคคลซึ่งจะมีความสามารถรับรู้สิ่งที่งาม สิ่งที่ไพเราะ สิ่งที่รื่นรมณ์ เหล่านั้นได้มากน้อยเพียงใด เมื่อรับรู้ได้ รู้สึกได้ สิ่งที่ตามมา คือ ความซาบซึ้ง กระทั่งความซาบซึ้งนั้นกลายเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์เกิดกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมากมาย  นับตั้งแต่ก่อนที่มนุษย์จะเริ่มนำเอาหินมาประดิษฐ์เป็นอาวุธเพื่อการล่าสัตว์  ดังนั้นสุนทรียภาพทำให้คุณค่าของชีวิตมีความหมายในทุกๆที่ ในทุกๆวินาที ในมนุษย์ทุกคน ทุกๆอาชีพ      

          การที่ศิลปินท่านหนึ่งได้สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกผ่านผลงานจิตรกรรม โดยถ่ายทอดความงามของวิถีชีวิตในท้องทุ่งนี้ เป็นการนำสุนทรียภาพจากประสบการณ์ตรงมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสะท้อนคุณค่าของชีวิตในวิถีภาคการเกษตร  ด้วยการมองเห็นความสุข ความสงบ การถ้อยทีถ้อยอาศัยภายใต้ร่มเงาเพียงเล็กน้อยของเด็กชายกางเกงขาสั้น ผ้าขาวม้ารัดเอว มีฆ่องไว้ใส่ปลา หมาน้อยเพื่อนยาก นกกระจอกตัวน้อยนิด หมวกใบลานใบใหญ่มีรอยขาดบ้างเล็กน้อย นับได้ว่าเป็นผลงานจิตรกรรมที่งดงามด้วย “สุนทรียภาพของชีวิต” ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติ และดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าทั้งต่อตัวเองและสังคม

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×