รายชื่อบล็อกเกอร์
สุริยา นามวงษ์
พลวิทย์ โอภาพันธุ์
บทความพิเศษ
พลวิทย์ โอภาพันธุ์
"สุนทรียศาสตร์คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์"
Thailand Philharmonic Orchestra
โดย พลวิทย์ โอภาพันธุ์
Thailand Philharmonic Orchestra หรือ TPO นั้น นับเป็นวง orchestra น้องใหม่ล่าสุดของไทยที่ก้าวขึ้นสู่มาตรฐานการเป็นวง orchestra ระดับสากลเทียบเท่าวงดีๆ จากทั้งยุโรป และอเมริกา ทั้งๆ ที่มีการแสดงมาเพียงแค่ 10 ฤดูกาลเท่านั้น และตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งเป็นปีแรกที่ TPO ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน TPO ได้พัฒนามาตรฐานการแสดงอย่างไม่หยุดยั้ง บทประพันธ์ต่างๆ ที่ถูกนำมาบรรเลง ก็มีความยากและซ้อนขึ้นทุกๆ ปี เราลองมาดูกันว่า เหตุใด TPO จึงประสบความสำเร็จมากมายเพียงนี้
24 มิถุนายน 2559

TPO และการจัดการที่นำสู่ความสำเร็จ

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปฟังวง Thailand Philharmonic Orchestra ซึ่งเป็นวงที่ก่อตั้งมาจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลายต่อหลายครั้ง หรืออาจจะกล่าวได้ว่าไปฟังเกือบทุกสุดสัปดาห์เลยก็ว่าได้ และทุกๆ ครั้งที่ไป ก็รู้สึกพึงพอใจกับมาตรฐานของวง บทประพันธ์ที่ถูกเลือกมาบรรเลง และวาทยกรทุกๆ ท่าน ทั้งที่เป็นวาทยากรประจำ และวาทยากรรับเชิญ ซึ่งแต่ละท่านที่มา ก็ล้วนแล้วแต่มีความสามารถได้มาตรฐาน สามารถตีความบทประพันธ์ที่มีความยากและซับซ้อนได้อย่างเข้าถึง และยังสามารถดึงเอาศักยภาพของวงออกมาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสถานที่ จัดการแสดง ซึ่งก็คือหอประชุม ‘มหิดลสิทธาคาร’ นั้น นับได้ว่าเป็น concert hall ที่ีดีที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย จะเป็นรองก็แค่ Tokyo Hall ของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆ ทั้งหลายนั้นอยู่ที่อะไรบ้าง? จากที่ข้าพเจ้าสามารถมองเห็น และแบ่งย่อยออกมาเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

  1. วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ทั้งส่วนของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และส่วนของมหาวิทยาลัยเอง มีความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการที่ต้องการสร้างคุณค่า ชื่อเสียง และความเป็นเลิศของสถาบัน ด้วยวิธีสร้างสรรค์ทางศิลปดนตรีอย่างมีรสนิยม ยกตัวอย่างเช่น การสร้างหอประชุม ‘มหิดลสิทธาคาร’ เดิมทีทางมหาวิทยาลัยมีโครงการที่จะสร้างหอประชุมแห่งใหม่เพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และเมื่อได้มีการตัดสินใจสร้าง ก็ได้มีผู้บริหารจากทางวิทยาลัยดุริยางฯ ได้เสนอว่า หากจะลงทุนสร้างแล้ว ทำไมจึงไม่สร้างอาคารที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการรับปริญญา ซึ่งมีเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้น จึงมีการเปลี่ยนแผนการสร้างอาคารให้กลายมาเป็นรูปแบบ concert hall ขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานสูงในระดับสากลแทน ซึ่งการลงทุนเพิ่มในครั้งนี้ ถือว่าคุ้มค่ามากในแง่การใช้งาน เพราะสามารถใช้เป็นที่แสดงดนตรีประเภทต่างๆ ได้หลากหลาย ตั้งแต่วงขนาดเล็กจนไปถึงการแสดงอุปรากร (opera) เต็มรูปแบบ รวมถึงเป็นหน้าเป็นตาแก่ประเทศชาติด้วย อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณในการบริหารวงโดยไม่มุ่งเน้นถึงการแสวงหากำไรทางธุรกิจจนเกินไป ให้นักดนตรีในวงเล่นแบบมืออาชีพอย่างเต็มเวลา ทำให้นักดนตรีเอาใจใส่กับการเล่นการซ้อม ทำให้ทั้งวงมีการพัฒนาทั้งฝีมือ และการแสดง
  2. การจัดการแสดงที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งปี การจัดการแสดงต่อเนื่องทุกสุดสัปดาห์นั้น ต้องอาศัยการจัดการ และการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดการเรื่อง program การแสดงที่ต้องมีความหลากหลายน่าติดตาม การเชิญวาทยากรและ soloist ที่เหมาะสม การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะ ซึ่งนำพาไปสู่การสร้างฐานคนฟังดนตรีที่จะมีมากขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งทางทีมงานฝ่ายสนับสนุนของวงก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำเอกสารแจ้งเรื่องโปรแกรมการแสดงที่มีสีสันสวยงามดูเป็นมืออาชีพ และแจ้งการแสดงล่วงหน้าตลอดทั้งฤดูกาล ทำให้เกิดความน่าติดตาม ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีกลุ่มผู้ฟังที่ให้การสนับสนุนอย่างเหนียวแน่น หลายๆ คนเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตร เพื่อที่จะมาฟังการแสดงของ TPO โดยเฉพาะ
  3. การจัดการภายในวงที่เฉียบขาดและมีประสิทธิภาพ นักดนตรีทุกคนในวงเป็นนักดนตรีที่ได้รับค่าตอบแทนแบบประจำรายเดือน ค่าตอบแทนเท่าที่ทราบมานั้นถือว่าสูงได้มาตรฐาน มีการเปิด audition  ที่เปิดกว้างในระดับสากลและสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการกระตุ้นนักดนตรีที่มีอยู่เดิมให้มุ่งพัฒนาฝีมือของตนให้รุดหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักดนตรีที่มีฝีมือรุ่นใหม่ๆ ได้เข้ามาร่วมพัฒนาวง และได้โอกาสในการสร้างอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน ผลคือวง TPO สามารถบรรเลงบทประพันธ์ที่ยากๆ และมีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็น Mahler’s Symphony เบอร์ต่างๆ ที่เล่นไปจนเกือบครบทุกเบอร์แล้ว โดยล่าสุดก็ได้บรรเลง Symphony No.6 อันแสนยากได้อย่างไม่น้อยหน้าวงชั้นนำอื่นๆ ของโลกเลย 
  4. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลากรทางดนตรีให้เข้าร่วมฟังการบรรเลงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ข้อนี้เป็นการ ‘ให้’ อย่างแท้จริง โดยปรกติการที่จะหาวง symphony orchestra ดีๆ ที่ได้มาตรฐานนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมากในประเทศนี้อยู่แล้ว การที่ทาง TPO ได้เปิดโควต้าให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจได้เข้าฟังดนตรี classical แบบสดๆ ใน concert hall ขนาดใหญ่ได้มาตรฐานนั้น ยิ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีขึ้นไปอีก เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

สรุปคือ TPO นับได้ว่าเป็นตัวอย่างของการจัดการทางดนตรีขนาดใหญ่ที่ทุกๆ องค์กรที่เกี่ยวข้องควรจะเอาเยี่ยงอย่าง เพื่อให้เกิดความเจริญแก่วงการดนตรีบ้านเราต่อไป และท่านสามารถติดตามข่าวสาร และตารางการแสดงของ TPO ได้ที่ http://www.thailandphil.com

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×