กว่า 20 ปี ที่เรามุ่งส่งเสริม สนับสนุน และตั้งใจส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับทุกคนในแผ่นดินบ้านเกิด

รายได้ · สุขภาพ · คุณภาพชีวิต ทุกปัญหาของเกษตรไทย จะถูกปลดล็อคด้วย... All Bio สารกระตุ้นทางชีวภาพ ระดับมาตรฐานสากล ที่ทั่วโลกยอมรับ
• All Bio เป็น “สารกระตุ้นทางชีวภาพ” (Biostimulants) ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน ชั้นสูง
• ส่งเสริมให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโต ทนต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน การสร้างภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติให้พืช ทนต่อแมลงและโรคศัตรูพืช
• สกัดจาก พืช ผัก ผลไม้ ในประเทศไทย ที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี ได้รับการควบคุมด้วยมาตรฐานอินทรีย์ทุกขั้นตอนการผลิต การันตีด้วยมาตรฐานการรับรองระดับสากล

มาตรฐานสากล
สารกระตุ้นทางชีวภาพ มาตรฐานระดับโลก

“All Bio” สารกระตุ้นทางชีวภาพรายแรกๆของโลก และรายแรกของไทยที่ทั่วโลกยอมรับ ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล

 •  
  ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์
  สหรัฐอเมริกา
  NOP & USDA National Organic Program (NOP)
 •  
  ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์
  สหภาพยุโรป
  EU Organic
 •  
  ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์
  อังกฤษ
  Certified Organic VCERT – UK
 •  
  ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์
  ญี่ปุ่น
  Japanese Agricultural Standard
  Organic JAS mark
เกษตรกรผู้ใช้
เทียบกับนาเดิม เกินคาด ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว แม้ปลูกข้าวหน้าแล้ง อากาศร้อนโหดสุดๆ

ต้นข้าวแข็งแรง แตกกอไว รวงใหญ่ น้ำหนักดี เห็นความแตกต่างชัดเจนมาก

คุณสิริพร เที่ยงสันเที๊ยะ เกษตรกรนาข้าวอินทรีย์ จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ “สารกระตุ้นทางชีวภาพ” (Biostimulants) แบบออร์แกนิค ปลอดสารเคมี 100% สกัดจากพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทย เหมาะสำหรับบำรุงพืชผักทุกชนิด ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์แข็งแรง ให้กับพืชผัก ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

All Bio สูตรเร่งการเจริญเติบโต
Plant Growth Booster Formula

ผลิตภัณฑ์ “สารกระตุ้นทางชีวภาพ” (Biostimulants) แบบออร์แกนิค ปลอดสารเคมี 100% สกัดจากพืช ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ ที่ปลูกในประเทศไทยและได้รับมาตรฐานออร์แกนิค เหมาะสำหรับบำรุงพืชทุกชนิด ช่วยส่งเสริมการเพาะปลูกพืชให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนประกอบหลัก
สารสกัดจาก พืช ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ ออร์แกนิค
(Glycine, Methionine, Tryptophan, Arginine 5-25%)

All Bio สูตรบำรุงข้าว
Paddy Corp Cultivation Formula

ผลิตภัณฑ์ “สารกระตุ้นทางชีวภาพ” (Biostimulants) แบบออร์แกนิค ปลอดสารเคมี 100% สกัดจากพืช ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ ที่ปลูกในประเทศไทยและได้รับมาตรฐานออร์แกนิค เหมาะสำหรับบำรุงต้นข้าวทุกช่วยส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรง ช่วยส่งเสริมการสร้างเมล็ดข้าว ส่งเสริมปริมาณผลผลิตในนาข้าว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนประกอบหลัก
สารสกัดจาก พืช ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ ออร์แกนิค
(Leucine, Isoleucine, Lysine 5-15%)

All Bio สูตรบำรุงผัก
Vegetable Cultivation Formula

ผลิตภัณฑ์ “สารกระตุ้นทางชีวภาพ” (Biostimulants) แบบออร์แกนิค ปลอดสารเคมี 100% สกัดจากพืช ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ ที่ปลูกในประเทศไทยและได้รับมาตรฐานออร์แกนิค เหมาะสำหรับบำรุงพืชผักทุกชนิด ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์แข็งแรง ให้กับพืชผัก ทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนประกอบหลัก
สารสกัดจาก พืช ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ ออร์แกนิค
(Lysine, Valine, Leucine 10-30%)

All Bio สูตรป้องกันโรคและเชื้อรา
Anti-Disease & Fungus Formula

ผลิตภัณฑ์ “สารกระตุ้นทางชีวภาพ” (Biostimulants) แบบออร์แกนิค ปลอดสารเคมี 100% สกัดจากพืช ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ ที่ปลูกในประเทศไทยและได้รับมาตรฐานออร์แกนิค สำหรับป้องกันโรคพืชและเชื้อรา ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้พืช มีกลไกต้านทานต่อโรคและเชื้อราได้ดีมากขึ้น ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนประกอบหลัก
สารสกัดจาก พืช ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ ออร์แกนิค
(Lysine 5-15%)

All Bio สูตรป้องกันแมลง
Anti-Insect Formula

ผลิตภัณฑ์ “สารกระตุ้นทางชีวภาพ” (Biostimulants) แบบออร์แกนิค ปลอดสารเคมี 100% สกัดจากพืช ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ ที่ปลูกในประเทศไทยและได้รับมาตรฐานออร์แกนิค สำหรับป้องกันแมลงศัตรูพืช ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้พืชมีกลไกต้านทานต่อแมลงศัตรูพืชตามธรรมชาติได้ดีมากขึ้น ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนประกอบหลัก
สารสกัดจาก พืช ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ ออร์แกนิค
(Tyrosine, Arginine, Leucine, Alanine 15-20%)

Thanya Park Srinakarin - Suan Luang - TH
Thanya Park 2 Floor 735 735/1-8 33-34
B Zone Suan Luang, 10250 Tel : 021086129
Siam Commercial Bank - #0028 - Khlong Ta
857 Thanon Phatthanakan Suan Luang
Bangkok, 10250 Tel : 025215748
สนใจสินค้า
หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย All Bio
 • 094-312-8833