เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เตือนหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดช่วงแล้ง
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย แนวหน้า
09 เมษายน 2563
55
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงอากาศร้อนแห้งแล้ง จากการติดตามรายงานสถานการณ์ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดของกรม พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในจ.กาญจนบุรี เชียงราย ตาก แพร่ และลพบุรี อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้นจนถึงระยะสร้างเมล็ด มักพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้ทุกระยะการเจริญเติบโต นอกจากข้าวโพดแล้วหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดยังมีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าวข้าวฟ่าง อ้อย ฝ้าย ทานตะวัน และถั่วเหลือง ลักษณะของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน มีขนาด 3.2-4 เซนติเมตร มีแถบสีขาวที่ขอบปีกคู่หน้า กลางปีกมีแถบลักษณะเป็นวงรีสีน้ำตาล เพศเมียมีสีและลวดลายจางกว่าเพศผู้ เพศเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน โดยวางไข่เป็นกลุ่มใต้ใบพืช แต่ละกลุ่มจะมีไข่100-200 ฟอง และมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม เพศเมียหนึ่งตัววางไข่ได้ประมาณ 1,500 – 2,000 ฟอง ระยะไข่ 2-3 วัน ระยะหนอน 14-22 วัน หนอนที่โตเต็มที่มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3.2-4 เซนติเมตร ส่วนบนของหัวมีแถบสีขาวเป็นรูปตัว Y หัวกลับ ส่วนหลังและด้านข้างมีแถบสีขาวตามยาวลำตัวปล้องท้องก่อนปล้องสุดท้ายมีจุดสีดำ 4 จุด เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัวหนอนจะเข้าดักแด้ในดิน ระยะดักแด้ 7-13 วัน จึงออกเป็นตัวเต็มวัยและมีชีวิตอยู่ได้ 10-21 วัน วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดใช้เวลาประมาณ 30-40 วัน เมื่อผสมพันธุ์แล้ว
การเข้าทำลายตัวหนอนจะทำลายข้าวโพดตั้งแต่อายุ 7 วัน กระทั่งออกฝัก โดยกัดกินยอดและใบข้าวโพดแหว่งหรือกัดกินทั้งใบ ช่อดอกตัวผู้ ฝัก เมล็ด ตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบ หากหนอนทำลายระยะต้นอ่อนจะทำให้ต้นข้าวโพดตาย หากหนอนทำลายระยะต้นแก่ข้าวโพดจะไม่เจริญเติบโต หากหนอนทำลายฝัก ฝึกจะลีบเล็กไม่สมบูรณ์

กรมแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบกลุ่มไข่หรือตัวหนอนให้เก็บทำลายทิ้ง การกำจัดหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักออกจากไข่ให้ฉีดพ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อบีทีสายพันธุ์ไอซาไว (Bacillus thuringiensis var. aizawai) หรือสายพันธุ์เคอร์สตาร์กี้ (Bacillus thuringiensis var. kurstaki) อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 4-7 วัน และควรพ่นตอนเย็นจะเกิดประสิทธิภาพการทำลายสูงสุด สำหรับแปลงที่ไม่ใช้สารเคมี ให้ใช้แมลงตัวห้ำ หากพบระบาดแนะนำให้ใช้สารเคมี เช่น สไปนีโทแรม (กลุ่ม 5) ฟลูเบนไดอะไมด์ คลอแรนทรานิลิโพรล (กลุ่ม 28 ) และอีมาเมกตินเบนโซเอต (กลุ่ม 6) อัตราตามคำแนะนำในฉลากสารเคมี และต้องสลับกลุ่มสารเคมีทุก 30 วัน (1 รอบวงจรชีวิต) ป้องกันหนอนดื้อสารเคมี ในการพ่นสารเคมี ให้เน้นพ่นละอองสารเคมีลงกรวยยอดมากที่สุด เกิดประสิทธิภาพทำลายหนอนมากสุด ส่วนฤดูกาลปลูกต่อไปแนะนำให้เกษตรกรไถพรวนและตากดินเพื่อกำจัดดักแด้ในดิน ทั้งนี้ ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีไซแอนทรานิลิโพรล 20% เอสซี(กลุ่ม 28) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก มีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน
    
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
19.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
20.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
18.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
16.99 บาท
ดีเซล
20.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-36°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ค. พ.ศ.2563
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
35.00
0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังริมมูล
จ.อุบลราชธานี
50.00
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
56.00
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
60.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×