เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
อากาศร้อนหนอนใยผักบุกพืชตระกูลกะหล่ำ
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย กรมวิชาการเกษตร
07 เมษายน 2563
89
ช่วงนี้มีสภาพอากาศร้อนกรมวิชาการเกษตรแนะเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำอาทิกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกกวางตุ้งคะน้าผักกาดขาวและบรอกโคลี ให้เตรียมรับมือการเข้าทำลายของหนอนใยผัก สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชจะพบตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือกลุ่มเล็กๆบนใบและใต้ใบพืชหนอนมีลักษณะเรียวยาวหัวแหลมท้ายแหลมและส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกมาเป็น 2 แฉกเมื่อสัมผัสถูกตัวหนอนจะดิ้นอย่างแรงและสร้างใยพาตัวขึ้นลงระหว่างพื้นดินกับใบพืชได้ตัวหนอนจะกัดกินผิวใบจนทำให้ใบผักเป็นรูพรุนคล้ายร่างแหจากนั้นตัวหนอนจะชักใยบางๆปกคลุมเพื่อเข้าดักแด้ติดบริเวณใบพืช
แนวทางในการกำจัดหนอนใยผักให้เกษตรกรใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองที่เป็นทรงกระบอกหรือใช้กระป๋องน้ำมันเครื่องสีเหลืองทาด้วยกาวเหนียวทุก 7-10 วันครั้งจะสามารถจับผีเสื้อหนอนใยผักได้เฉลี่ย 16 ตัวต่อวันต่อกับดักโดยจับผีเสื้อเพศเมีย: เพศผู้ได้ 0.79 : 1หากติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลือง80 กับดักต่อไร่จะสามารถช่วยลดการใช้สารฆ่าแมลงได้มากกว่า50% ส่วนการใช้กับดักแสงไฟให้ใช้หลอดสีน้ำเงิน 20 วัตต์เป็นหลอดเรืองแสงที่เหมาะสมใช้จับผีเสื้อหนอนใยผักมากที่สุดมีราคาถูกกว่าหลอด blacklight-blue 20 วัตต์และปลอดภัยจากอันตรายของแสงอุลตร้าไวโอเล็ตโดยให้ติดตั้งกับดักแสงไฟไว้รอบนอกแปลงผักพร้อมกันในพื้นที่
การใช้ศัตรูธรรมชาติในการกำจัดให้เกษตรกรใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเยนซิสในอัตรา 100-200 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรและไม่ควรใช้ในแหล่งปลูกผักภาคกลางกรณีที่ระบาดมากให้พิจารณาการใช้อัตราที่สูงขึ้นและช่วงเวลาพ่นถี่ขึ้นหรือพ่นสลับกับสารฆ่าแมลงสำหรับการใช้วิธีเขตกรรมจะสามารถลดการแพร่ระบาดของหนอนใยผักได้โดยให้ไถพรวนดินตากแดดหรือการทำลายซากพืชอาหารหรือการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อขัดขวางการขยายพันธุ์ต่อเนื่องของหนอนใยผัก
หากพบหนอนใยผักระบาดมากให้เกษตรกรพ่นด้วยสไปนีโทแรม 12%เอสซีอัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารคลอร์ฟีนาเพอร์ 10% เอสซีอัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารอินดอกซาคาร์บ 15% อีซีอัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารโทรเฟนไพแร็ด 16% อีซีอัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารฟิโพรนิล5% เอสซีอัตรา 60-80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรโดยใช้พ่นสลับกลุ่มสารและใช้ไม่เกิน 2-3 ครั้งต่อฤดูกรณีการระบาดลดลงให้สลับใช้เชื้อแบคทีเรียเพื่อหลีกเลี่ยงหนอนใยผักสร้างความต้านทาน
    
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
19.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
20.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
18.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
16.99 บาท
ดีเซล
20.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-36°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ค. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
39.67
0.00
บจก.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
41.50
0.50
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
42.30
0.30
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×