เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เฝ้าระวังเพลี้ยไฟในมะม่วง
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย กรมวิชาการเกษตร
06 มีนาคม 2563
57
ระยะนี้อากาศร้อนและแล้ง กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนมะม่วงเฝ้าระวังสังเกตการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ มักพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเข้าทำลายโดยใช้ปากเขี่ยเนื้อเยื่อและดูดกินน้ำเลี้ยงจาก เซลล์พืชบริเวณใบอ่อน ยอดอ่อน ตุ่มตาใบ ตุ่มตาดอก ช่อดอกมะม่วงโดยเฉพาะฐานรองดอก และขั้วผลอ่อน กรณีที่ไม่ระบาดรุนแรง จะพบแผลชัดเจนเป็นวงใกล้ขั้วผลมีสีเทาเงินเกือบดำหรือผลบิดเบี้ยว
หากระบาดรุนแรง ผิวของผลมะม่วงจะเป็นสีดำเกือบทั้งหมด ทำให้ผลผลิตมีราคาต่ำลง การทำลายในระยะติดดอก จะส่งผลให้ช่อดอกหงิกงอ ดอกร่วงไม่ติดผล หรือติดผลน้อย ส่วนอาการบนยอดอ่อน จะส่งผลทำให้ใบที่แตกใหม่แคระแกร็น ขอบใบและปลายใบไหม้ ใบอาจร่วงตั้งแต่ยังเล็กๆ สำหรับใบที่ขนาดโตแล้วเพลี้ยไฟมักลงทำลายตามขอบใบ ทำให้ใบม้วนงอและปลายใบไหม้ ถ้าเป็นการทำลายยอดจะรุนแรง ส่งผลทำให้ยอดแห้งไม่แทงช่อใบหรือช่อดอก การทำลายที่ตา ช่อดอกบิดเบี้ยว หงิกงอ หรือติดผลน้อย และผลเล็กๆ ที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายอาจร่วงหล่นได้
เมื่อพบการระบาดไม่มาก ให้เกษตรกรตัดส่วนที่เพลี้ยไฟทำลายนำไปเผาทิ้งนอกแปลงปลูก เพราะเพลี้ยไฟจะอยู่เป็นกลุ่มบริเวณส่วนยอดอ่อนของพืช จากนั้น ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงแลมบ์ดา–ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารเฟนโพรพาทริน 10% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยให้พ่นสารฆ่าแมลงในระยะติดดอกอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ระยะเริ่มแทงช่อดอกและระยะเริ่มติดผลขนาดมะเขือพวง (ประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตร) กรณีพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรง อาจจำเป็นต้องพ่นซ้ำในระยะก่อน ดอกบาน หลีกเลี่ยง การพ่นสารฆ่าแมลงในระยะดอกบาน เพราะอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสร
    
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
19.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
20.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
18.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
16.99 บาท
ดีเซล
20.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-36°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ค. พ.ศ.2563
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
35.00
0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังริมมูล
จ.อุบลราชธานี
50.00
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
56.00
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
60.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×