เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เตือนเกษตรกรชาวสวนยางระวังโรครากขาว
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
17 ธันวาคม 2562
98
นายสรวง พรหมบุญทอง เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า โรครากขาว (white root disease) เป็นโรคที่เกิดกับระบบรากของยางพาราในหลายพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อราชั้นสูงจำพวกเห็ด สร้างความเสียหาย โดยเข้าไปทำลายระบบรากทำให้ต้นยางที่เป็นโรคจะยืนต้นตายและหากปล่อยไว้โดยไม่จัดการจะทำให้มีการแพร่ลุกลามในวงกว้างได้อันจะยังผลให้เกษตรกรต้องสูญเสียรายได้จากผลผลิตน้ำยาง และไม้ยางมากขึ้นทุกปี ซึ่งจากการลงพื้นที่สอบตรวจแปลงยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พบประสบปัญหาดังกล่าวบางส่วน โดยเบื้องต้นได้แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในการควบคุม เพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่นๆหรือแปลงข้างเคียง
สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง จึงได้ประชาสัมพันธ์ เตือนให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ระวังโรครากขาว หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบรากของยางพาราที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฝนตกชุก สามารถเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโต มักเกิดขึ้นกับต้นยางพาราอายุ 1 ปี ขึ้นไป ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจต้นยาง และแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านโดยทันที เพื่อดำเนินการหาแนวทางการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์
ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา
แหล่งที่มา : สวท.ตรัง
    
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
17.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
18.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
15.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
14.84 บาท
ดีเซล
20.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
28-35°C
เชียงใหม่
23-40°C
นครราชสีมา
27-38°C
ชลบุรี
27-33°C
นครศรีธรรมราช
23-33°C
ภูเก็ต
27-31°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 1 เม.ย. พ.ศ.2563
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
145.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
145.00
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
145.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×