เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แนะชาวไร่ข้าวโพดสกัดหนอนกระทู้ระบาด
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย แนวหน้า
26 พฤศจิกายน 2562
51
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดตั้งแต่เริ่มเพาะปลูก ตามหลักวิชาการ หลังรับนโยบายเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ก่อนเริ่มฤดูกาลรอบใหม่ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกิดการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

ขั้นตอนป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เริ่มจากเตรียมดิน โดยไถตากดินก่อนปลูกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อกำจัดดักแด้หรือหนอนที่หลบอยู่ในดิน ขั้นตอนเตรียมเมล็ดพันธุ์ โดยคลุกเมล็ดด้วยสารกำจัดแมลงไซแอน ทรานิลิโพรล 20% SC (กลุ่ม 28) อัตรา 20 มิลลิลิตร/เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ก่อนปลูก สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่คลุกเมล็ดก่อนปลูกให้พ่นสารกำจัดแมลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 2 ครั้ง ช่วงข้าวโพดอายุ 22-45 วัน โดยไม่ใช้สารเคมีกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่ใช้คลุกเมล็ด เน้นพ่นลงกรวยยอดข้าวโพด

หากเกษตรกรที่ปลูกไปแล้ว แต่ยังไม่ได้คลุกเมล็ดด้วยสารเคมี แนะนำให้พ่นสารกำจัดแมลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 2 ครั้ง ช่วงข้าวโพดอายุ 7 และ 21 วันหลังงอก และพ่นสารกลุ่มที่ไม่ซ้ำกับการพ่นช่วงแรก ในช่วงที่ข้าวโพดอายุ 22-45 วัน เน้นพ่นลงไปในกรวยยอดข้าวโพด เมื่อข้าวโพดอายุ 46 วันขึ้นไป ให้ใช้ชีววิธีควบคุมการระบาด เช่น ใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเจนซิส ปล่อยแมลงหางหนีบ มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต แตนเบียนไข่ แตนเบียนหนอน เป็นต้น

ทั้งนี้ วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดมีรอบเวลา 30-40 วัน การทำลายข้าวโพดจะเป็นในระยะที่เป็นตัวหนอนเท่านั้น โดยทำลายตั้งแต่ต้นข้าวโพดอายุ 7 วันกระทั่งออกฝัก โดยกัดกินยอดและใบข้าวโพดเป็นรอยแหว่งหรือกินทั้งแผ่นใบ ความเสียหายที่เห็นได้ชัดคือ ระยะต้นอ่อนทำให้พืชตาย ระยะต้นแก่พืชจะไม่เจริญเติบโต ฝักลีบเล็กไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตเสียหาย 73% นอกจากข้าวโพดแล้วยังมีพืชอาศัยอื่นที่เป็นแหล่งอาหารของหนอนกระทู้ลายจุดอีกมากกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟ่าง พืชตระกูลถั่ว มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ฝ้าย ทานตะวัน พืชตระกูลกะหล่ำ พืชตระกูลแตง และพืชผัก เป็นต้น

"การรับมือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่สำคัญคือ ป้องกันก่อนเกิดปัญหา หมั่นสำรวจแปลงข้าวโพดตั้งแต่เริ่มงอก อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หากพบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะได้รีบป้องกันกำจัดได้ทัน เกษตรกรสามารถขอคำแนะนำในการป้องกันกำจัดได้ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง การช่วยเหลือกันในชุมชน เป็นการป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ที่ได้ผลดี" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว
    
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ม.ค. พ.ศ.2563
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.20
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.40
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×