เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แนะชาวไร่ข้าวโพดสกัดหนอนกระทู้ระบาด
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย แนวหน้า
26 พฤศจิกายน 2562
172
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดตั้งแต่เริ่มเพาะปลูก ตามหลักวิชาการ หลังรับนโยบายเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ก่อนเริ่มฤดูกาลรอบใหม่ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกิดการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

ขั้นตอนป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เริ่มจากเตรียมดิน โดยไถตากดินก่อนปลูกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อกำจัดดักแด้หรือหนอนที่หลบอยู่ในดิน ขั้นตอนเตรียมเมล็ดพันธุ์ โดยคลุกเมล็ดด้วยสารกำจัดแมลงไซแอน ทรานิลิโพรล 20% SC (กลุ่ม 28) อัตรา 20 มิลลิลิตร/เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ก่อนปลูก สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่คลุกเมล็ดก่อนปลูกให้พ่นสารกำจัดแมลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 2 ครั้ง ช่วงข้าวโพดอายุ 22-45 วัน โดยไม่ใช้สารเคมีกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่ใช้คลุกเมล็ด เน้นพ่นลงกรวยยอดข้าวโพด

หากเกษตรกรที่ปลูกไปแล้ว แต่ยังไม่ได้คลุกเมล็ดด้วยสารเคมี แนะนำให้พ่นสารกำจัดแมลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 2 ครั้ง ช่วงข้าวโพดอายุ 7 และ 21 วันหลังงอก และพ่นสารกลุ่มที่ไม่ซ้ำกับการพ่นช่วงแรก ในช่วงที่ข้าวโพดอายุ 22-45 วัน เน้นพ่นลงไปในกรวยยอดข้าวโพด เมื่อข้าวโพดอายุ 46 วันขึ้นไป ให้ใช้ชีววิธีควบคุมการระบาด เช่น ใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเจนซิส ปล่อยแมลงหางหนีบ มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต แตนเบียนไข่ แตนเบียนหนอน เป็นต้น

ทั้งนี้ วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดมีรอบเวลา 30-40 วัน การทำลายข้าวโพดจะเป็นในระยะที่เป็นตัวหนอนเท่านั้น โดยทำลายตั้งแต่ต้นข้าวโพดอายุ 7 วันกระทั่งออกฝัก โดยกัดกินยอดและใบข้าวโพดเป็นรอยแหว่งหรือกินทั้งแผ่นใบ ความเสียหายที่เห็นได้ชัดคือ ระยะต้นอ่อนทำให้พืชตาย ระยะต้นแก่พืชจะไม่เจริญเติบโต ฝักลีบเล็กไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตเสียหาย 73% นอกจากข้าวโพดแล้วยังมีพืชอาศัยอื่นที่เป็นแหล่งอาหารของหนอนกระทู้ลายจุดอีกมากกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟ่าง พืชตระกูลถั่ว มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ฝ้าย ทานตะวัน พืชตระกูลกะหล่ำ พืชตระกูลแตง และพืชผัก เป็นต้น

"การรับมือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่สำคัญคือ ป้องกันก่อนเกิดปัญหา หมั่นสำรวจแปลงข้าวโพดตั้งแต่เริ่มงอก อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หากพบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะได้รีบป้องกันกำจัดได้ทัน เกษตรกรสามารถขอคำแนะนำในการป้องกันกำจัดได้ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง การช่วยเหลือกันในชุมชน เป็นการป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ที่ได้ผลดี" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว
    
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 11 ส.ค. พ.ศ.2563
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.60
0.10
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.60
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×