เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
13 พฤศจิกายน 2562
81
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย หรือโรคคอบวมในโค-กระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันโรค ทำให้สัตว์มีระดับภูมิคุ้มกันระดับฝูงที่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านนาเซา ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ (kick Off) ว่า ขณะนี้มีรายงานการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่หลายจังหวัดรวมทั้งจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิด โรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่บ้านยางบ่า ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และยังมีแนวโน้มจะพบการระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงปรับเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูหนาว ส่งผลให้สัตว์เกิดความเครียด อ่อนแอ และมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้นการรณรงค์ครั้งนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคระบาด ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกรในพื้นที่
กรมปศุสัตว์ กำหนดระยะเวลารณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 และขอความร่วมมือให้เกษตรกรฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวให้กับโค กระบือ แพะ แกะ โดยติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน

    
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-35°C
เชียงใหม่
17-31°C
นครราชสีมา
19-34°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ม.ค. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
39.81
0.08
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00
0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
42.00
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
43.00
0.30
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×