เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
13 พฤศจิกายน 2562
191
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย หรือโรคคอบวมในโค-กระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันโรค ทำให้สัตว์มีระดับภูมิคุ้มกันระดับฝูงที่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านนาเซา ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ (kick Off) ว่า ขณะนี้มีรายงานการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่หลายจังหวัดรวมทั้งจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิด โรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่บ้านยางบ่า ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และยังมีแนวโน้มจะพบการระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงปรับเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูหนาว ส่งผลให้สัตว์เกิดความเครียด อ่อนแอ และมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้นการรณรงค์ครั้งนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคระบาด ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกรในพื้นที่
กรมปศุสัตว์ กำหนดระยะเวลารณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 และขอความร่วมมือให้เกษตรกรฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวให้กับโค กระบือ แพะ แกะ โดยติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน

    
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 11 ส.ค. พ.ศ.2563
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
28.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×