เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ร้อนปนฝนระวังโรคใบไหม้ในทุเรียน
แนะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบไหม้ หรือโรคใบติด สามารถพบได้ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น...
08 สิงหาคม 2562
121
เตือนเกษตรกรระวังโรคเหี่ยวบุกสวนกล้วย
กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยให้สังเกตอาการโรคเหี่ยว ที่พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นกล้วย...
19 กรกฎาคม 2562
300
เตือนชาวสวนฝนชุกระวัง2โรคทุเรียน
เตือนเกษตรกรสวนทุเรียนเฝ้าระวัง โรครากเน่าโคนเน่า และ โรคผลเน่า ที่พบได้ในระยะติดผลและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต...
17 กรกฎาคม 2562
51
แนะเฝ้าระวังโรคเน่าหัวพันธุ์ชาโยเต้
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกชาโยเต้ (ฟักแม้ว หรือมะระหวาน) ให้หมั่นสังเกตอาการโรคเน่าของหัวพันธุ์และต้นกล้า ที่พบได้ในระยะเพาะต้นกล้า...
30 พฤษภาคม 2562
915
เตือนรับมือโรคแอนแทรคโนสในหอมแดง
กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงให้เฝ้าระวังโรคแอนแทรคโนส ที่พบได้ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น...
22 พฤษภาคม 2562
157
แนะชาวสวนลำไย-ลิ้นจี่รับมือฝนแล้งทิ้งช่วง
กรมส่งเสร้มการเกษตร แนะชาวสวนลำไย-ลิ้นจี่รับมือฝนแล้งทิ้งช่วง...
16 พฤษภาคม 2562
183
เตือนโรคเถาเหี่ยวในแตงโม
เตือนเกษตรกรชาวสวนแตงโมเฝ้าระวังสภาพอากาศร้อนและมีฝนตกบางพื้นที่ ให้หมั่นสังเกตอาการของโรคเถาเหี่ยว...
24 เมษายน 2562
221
ร้อนปนฝนระวังโรคผลเน่าในทุเรียน
รมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเฝ้าระวังการระบาดของโรคผลเน่า สามารถพบได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อน และมักพบโรคช่วง ...
18 เมษายน 2562
103
เกษตรฯสั่งเข้มเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดข้ามประเทศ
รมช. เกษตรฯ ตรวจด่านชายแดนไทย-กัมพูชา สั่งการเข้มเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดข้ามประเทศ...
18 เมษายน 2562
75
อธิบดีปศุสัตว์เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง! หน้าร้อนสัตว์เลี้ยงขาดน้ำเสี่ยงโรคระบาด
เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังและสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงช่วงฤดูแล้ง อากาศร้อน ขาดน้ำ เสี่ยงเกิดโรคระบาดได้ง่ายขึ้น...
25 มีนาคม 2562
296
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.16 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.09 บาท
ดีเซล
26.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.94 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ส.ค. พ.ศ.2562
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
160.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
160.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
160.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
160.00
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
160.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
160.00
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
160.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
160.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×