เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรในจังหวัดหลักตามภาค
ประจำวันที่
แนะเฝ้าระวังโรคเน่าหัวพันธุ์ชาโยเต้
เตือนภัย โดย แนวหน้า
30 พฤษภาคม 2562
880
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อากาศร้อนและมีฝนตกระยะนี้ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกชาโยเต้ (ฟักแม้ว หรือมะระหวาน) ให้หมั่นสังเกตอาการโรคเน่าของหัวพันธุ์และต้นกล้า ที่พบได้ในระยะเพาะต้นกล้า มักพบเส้นใยของเชื้อราลักษณะหยาบ มีสีขาวบนหัวพันธุ์หรือบริเวณโคนต้นกล้า ต่อมาเชื้อราจะสร้างเม็ดสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำคล้ายเมล็ดผักกาดปนอยู่กับเส้นใย จึงมักเรียกว่า ราเม็ดผักกาด ทำให้หัวพันธุ์เน่า ต้นกล้าที่งอกจะเหี่ยวและตายในที่สุด

สำหรับระยะเพาะต้นกล้า เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูก หากพบหัวพันธุ์หรือต้นกล้าเริ่มแสดงอาการของโรค ให้ถอนและขุดดินบริเวณที่พบเป็นโรคนำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลงปลูก จากนั้นให้รดดินในหลุมและบริเวณใกล้เคียงด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์บอกซิน 75% ดับเบิลยูพี อัตรา 15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารโทลโคลฟอส-เมทิล 50% ดับเบิลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารอีไตรไดอะโซล 24% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารอีไตรไดอะโซล + ควินโตซีน 6% + 24% อีซี อัตรา 30-40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยให้รดสารป้องกันกำจัดเชื้อราทุก 5 วัน อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อราแพร่ไปยังต้นข้างเคียง

หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกรควรเก็บซากพืชที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก และก่อนการปลูกชาโยเต้ เกษตรกรควรไถพรวนพลิกดินขึ้นมาตากแดด 2-3 แดด โดยไถให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 เซนติเมตร และตากดินนานกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้าง และช่วยลดปริมาณเชื้อในดินลงได้มาก จากนั้นให้ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์เพื่อปรับสภาพดิน และเลือกใช้หัวพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์คุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรค ส่วนการใช้วัสดุคลุมดินในระยะเพาะกล้าไม่ควรคลุมหนาเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความชื้นสูงและเหมาะกับการระบาดของโรคได้
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.76 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.39 บาท
ดีเซล
27.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.69 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 15 ก.ค. พ.ศ.2562
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
42.00
1.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
42.75
0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
44.00
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
45.00
0.50
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×