เกษตรกรต้นแบบ
"สายันต์ บุญยิ่ง...ผู้ปลูกมะม่วงส่งออก...โดยใช้ตัวห้ำตัวเบียนจัดการแมลงศัตรูพืช"
คุณสายันต์ บุญยิ่ง  จ. พิจิตร ปี 2552

นายสายันต์ บุญยิ่ง เกษตรกรผู้เป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่ พัฒนามาเป็นสวนไม้ผล มะม่วง มะยงชิดไข่ไก่ มะปรางหวานทั้งสิ้น กว่า 140 ไร่ จากแนวคิดและการปรับเปลี่ยนสภาพการผลิตจากพืชไร่มาเป็นไม้ผล ทำการขยายพันธุ์โดยการทาบกิ่งและเสียบยอดไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับจำหน่าย จนได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ผลที่ปลูกในพื้นที่อยู่เสมอ หากพบว่าไม้ผลบางชนิดไม่เหมาะสมกับพื้นที่และไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ก็จะปรับเปลี่ยนชนิดพืชนั้นออกไป คัดเลือกเฉพาะบางสายพันธุ์ที่เหมาะสมและให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งในปัจจุบันชนิดพันธุ์ไม้ผลที่ผลิตอยู่และสร้างรายได้ให้คนในครอบครัว คือ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ฟ้าลั่น เพชรบ้านลาด โชคอนันต์ มะยงชิดไข่ไก่และมะปรางหวาน นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่ พัฒนามาเป็นสวนไม้ผลทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มในการคัดเกรดผลผลิตมะม่วงเพื่อการจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

หลักคิดและการใช้ชีวิต

โดยการนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่พบถ่ายทอดแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตมะม่วง จนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ในปัจจุบันผลผลิตมะม่วงที่ตำบลวังทับไทร กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดภายในประเทศ เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และตลาดต่างประเทศ เช่น ตลาดมาเลเซีย ญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มนำเครื่องจักรขนาดเล็กมาดัดแปลงเพื่อใช้ในพื้นที่การทำสวนไม้ผลอย่างเหมาะสมอีกด้วย

ความสามารถอันโดดเด่น

การเพิ่มผลผลิตมะม่วงโดยการเสียบกิ่งพันธุ์ในมะม่วงพันธุ์ที่ราคาผลผลิตต่ำ (เกษตรกรเรียกฝากท้อง,อุ้มบุญ)ทำให้ได้มะม่วงที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม
วิธีการฝากท้องหรือการเสียบยอด มี “เคล็ดลับอยู่ว่า ต้นพันธุ์เดิมจะต้องไม่มีการแตกใบอ่อน เพราะหากต้นมีใบอ่อนแล้วการเสียบยอดจะไม่ค่อยติด” แล้วยอดพันธุ์ดี (น้ำดอกไม้สีทอง) ที่จะนำมาเสียบฝาก ต้องเป็นยอดที่ไม่เป็นโรคและต้องเป็นยอดที่มีตาเต่ง ยอดอวบอ้วน ตามปกติแล้วการเสียบฝากสามารถเสียบได้กับกิ่งทุกขนาด แต่กิ่งขนาดเล็กจะทำได้ง่ายกว่ากิ่งขนาดใหญ่ เพราะกิ่งใหญ่จะลอกเปลือกยาก และเปลืองเทปพลาสติกพันยอดมากกว่า
ส่วนตำแหน่งการเสียบนั้น จะต้องเสียบด้านบนของกิ่ง เพื่อป้องกันการฉีกขาดและควรเลือกเสียบบนกิ่งหลักๆ ประมาณต้นละ 3-5 กิ่ง ต้นพันธุ์เดิมจะกรีดแผลเป็นรูปตัวยู (U) คว่ำ กรีดแผลยาวประมาณ 1.5 นิ้ว แล้วใช้มีดงัดเปลือกต้นมะม่วงออก ส่วนยอดพันธุ์ดี ใช้มีดปาดเป็นปากฉลามให้แผลด้านหนึ่งยาว 1.5 นิ้ว อีกด้านหนึ่งปาดแผลยาวเพียง 1 เซนติเมตร เท่านั้น ในการปาดยอดพันธุ์ดี จะต้องใช้มีดคมๆ ปาดครั้งเดียวให้ขาด ห้ามให้แผลช้ำ เพราะหากแผลช้ำจะติดยาก แล้วนำยอดพันธุ์ดีไปเสียบใต้เปลือกต้นพันธุ์เดิม จากนั้นให้พันเทปพลาสติกวิธีพันจะต้องพันจากด้านล่างขึ้นข้างบน เปรียบเหมือนการมุงหลังคาบ้าน และการพันต้องใช้มือกดยอดให้แน่นๆ ถ้าพันแน่นกิ่งจะติดง่าย
อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับก็คือ หลังพันพลาสติกเสร็จ ต้องนำใบมะม่วง 1 ใบ มาปิดยอด ป้องกันแดดส่องตา หากไม่นำใบมะม่วงมาปิด โอกาสที่ยอดโดนแดดไหม้จะมีมาก ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นช่วงปลายฤดูฝน เพราะจะมีโอกาสติดดีมาก แต่ถ้าคนที่ทำมีความชำนาญ ฤดูไหนก็ทำได้ ยกเว้นฤดูหนาว เพราะช่วงอากาศหนาวยอดจะไม่ค่อยติด เสียบฝากไว้ประมาณ 7 วัน ถ้ายอดพันธุ์ดีที่นำมาเสียบยังเขียวอยู่ โอกาสติดจะสูงมาก ให้อดใจรออีกจนถึง 15 วัน ถ้ายอดเริ่มแทงถือว่าติดแน่นอน เพราะยอดที่ไม่ติดจะดำ เมื่อเห็นว่ายอดเริ่มแทงให้ใช้มีดเจาะพลาสติกด้านบนให้ตาแทงยอดออกมา แต่ห้ามแกะพลาสติกออกหมด ยอดพันธุ์ดีดูแลไม่ยาก เมื่อเราฉีดพ่นสารเคมีให้กับต้นพันธุ์เดิมก็พ่นให้ยอดใหม่บ้าง หรือหากสังเกตเห็นแมลงรบกวน ก็ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดได้
ในการเสียบฝากท้องนั้น ถ้าเสียบยอดในช่วงเดือนกันยายน ยอดพันธุ์ดีจะแตกเป็นช่อดอกสูงมาก ซึ่งถ้าพบว่ายอดที่แตกมาใหม่เป็นช่อดอกให้ตัดทิ้ง เพราะหากปล่อยไว้ให้ติดผล พบว่ายอดนั้นจะตายภายหลังจากที่เก็บผลเสร็จ แต่ความจริงแล้วเราสามารถปล่อยให้ติดได้ตั้งแต่ปีแรก ถ้าเราเสียบฝากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เพราะกว่าจะถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่เราดึงช่อดอก กิ่งที่เสียบไว้ก็จะแตกเป็นพุ่มเล็กๆ แล้ว แต่ถ้าต้องการให้กิ่งที่เสียบแตกเป็นพุ่มเร็ว แนะนำให้ตัดปลายยอดมะม่วงที่แตกมาบ่อยๆ กิ่งที่แตกมายืดยาวให้ตัดจะเป็นพุ่มเร็ว ยกตัวอย่าง น้ำดอกไม้สีทอง เสียบบนต้นเพชรบ้านลาด
เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 เราจะตัดแต่งทรงพุ่มของต้นเพชรบ้านลาดและดูแลตามปกติ จนถึงเวลาดึงช่อดอกก็ทำตามปกติ แต่ผลผลิตแทนที่เราจะได้ผลเพชรบ้านลาด ต้นละ 50 กิโลกรัม เหมือนเดิม แต่จะได้ผลผลิตจากน้ำดอกไม้สีทองเพิ่มอีก ต้นละ 10-15 กิโลกรัม พอเข้าปีที่ 3 ผลผลิตเพชรบ้านลาดก็ยังได้ ต้นละ 50 กิโลกรัม แต่ผลผลิตจากน้ำดอกไม้สีทองที่เสียบฝากไว้จะได้เพิ่มขึ้นเป็น ต้นละ 25-30 กิโลกรัม และพอเข้าสู่ปีที่ 5 ถึงปีที่ 6 เราก็เริ่มตัดกิ่งเพชรบ้านลาดออก ปีละ 2-3 กิ่ง จนหมด เราจะได้ต้นมะม่วงต้นใหม่ที่เป็นพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลชนะเลิศ การประกวดมะม่วงมันงานวันเกษตรแห่งชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยีเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่ ปี 2537
-รางวัลชนะเลิศ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปี 2540
-รางวัลชนะเลิศ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ภาคเหนือ จาก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2548
-รางวัลชนะเลิศ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ภาคเหนือ จาก กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดพิจิตร ปี 2548
-ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกศิษย์เก่า อกท.ดีเด่น ระดับชาติรับโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯปี2549และปี 2550
-รางวัลชนะเลิศ การประกวดมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์4 ในงานมะม่วงดัง มะปรางเด่น ของดีสากเหล็ก ปี2551
-รางวัลชนะเลิศ การประกวดมะม่วงเขียวเสวย โครงการพัฒนาตลาดเพื่อการสนับสนุนการกระจายผลผลิต กระทรวงพาณิชย์
-ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เดินทางไปออกร้านประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตรไทย ในประเทศญี่ปุ่น
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552

สายันต์ บุญยิ่ง
ข้อมูลการติดต่อ

77 ม.1 ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด