เกษตรกรต้นแบบ
"เอื้องคำ สิงห์แก้ว...ผู้คิดค้นและพัฒนาเส้นใยจากต้นกล้วยมาแปรรูปเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์"
คุณเอื้องคำ สิงห์แก้ว  จ. พะเยา ปี 2552

กลุ่มใยกล้วยบ้านป่าฝาง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีนางสาวเอื้องคำ สิงห์แก้ว เป็นประธานกลุ่ม เมื่อก่อนกลุ่มได้ผลิตเส้นเชือกฟั่นจากผักตบชวาส่งให้ลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นจำนวนปริมาณมาก ทำให้หาเส้นใยผักตบชวายากขึ้น และทางกลุ่มผลิตเส้นเชือกฟั่นส่งให้ลูกค้าไม่ทัน จึงพยายามหาสิ่งอื่นที่จะมาทำเส้นเชือกฟั่นแทนผักตบชวา ด้วยภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่ใช้เชือกกล้วยผูกมัดสิ่งของ เป็นตัวจุดประกายความคิดให้กลุ่มทดลองทำเป็นเส้นใยนำมาทำเป็นเส้นเชือกฟั่นส่งให้ลูกค้าแทน ต่อมาจึงนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากใยกล้วยหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกเหนือจากการทำเป็นกระเป๋า เช่นโคมไฟ ผ้าทอ เป็นต้นโดยกระบวนการทำเส้นใยกล้วยทำด้วยฝีมือและแรงงานคนทั้งสิ้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น นำมาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความประณีตสวยงาม มีเอกลักษณ์ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และล่าสุดได้คิดค้นการนำใยกล้วยมาท่อเป็นผ้านุ่ง ซึ่งนับว่าเป็นที่น่าศึกษาเป็นอย่างมากและปัจจุบันทางกลุ่มยังเปิดให้ผู้สนใจศึกษาดูงานอีกด้วย

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

ผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยหลายรูปแบบ

วัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตเส้นใยกล้วย และการทำกระเป๋า

1 ต้นกล้วย

2 มีดปอกผลไม้

3 แผ่นไม้กระดาน

4 แบบพิมพ์กระเป๋า

5 สีย้อมเส้นใย

ขั้นตอนการผลิต

- การขูดต้นกล้วยทำเป็นเส้นใย

นำต้นกล้วยมาแกะเอากาบกล้วยออกแล้วผ่าเป็นซีกขนาดประมาณ 1 –2 นิ้ว

นำกาบกล้วยที่ผ่าซีกแล้ววางกับแผ่นไม้กระดาน ขูดด้วยมีดปอกผลไม้เอาเนื้อออกจนเหลือแต่

เส้นใยบางๆ นำไปตากแดด หรือผึ่งให้แห้ง

การย้อมสีเส้นใยกล้วย

เส้นใยกล้วยจะมีสีขาวตามธรรมชาติ ถ้าต้องการให้ใยกล้วยเป็นสีต่างๆ ให้นำสีผสมอาหารหรือสีย้อมผ้า หรือสีจากเปลือกไม้ต่างๆ ต้มย้อมเส้นใยกล้วย

การทำเชือกกล้วย โดยการถักเปีย การฟั่นเส้น

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

- การคัดเลือกต้นกล้วย

คัดต้นกล้วยที่ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไป ลำต้นยาวตรง

- การตัดต้นกล้วย

การตัดต้นกล้วยจะต้องตัดตามขวางเพื่อที่ต้นกล้วยจะได้สดและอยู่ได้นาน

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 จังหวัดพะเยา

ข้อมูลการติดต่อ

13 ม. 2 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด