เกษตรกรต้นแบบ
"จำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ...เกษตรกรผู้เชียวชาญด้านการปลูกชาไร้สารบนดอยแม่สลอง"
คุณจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ  จ. เชียงราย ปี 2552

คุณจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทใบชาโชคจำเริญ จำกัด ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตชา รายใหญ่ของประเทศไทย จุดเริ่มต้นการนำชามาปลูกดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายว่า ตำบลแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง ได้มีผู้นำต้นชามาทดลองปลูกในพุทธศักราช 2516 ครอบครัวของตนเองได้เริ่มสนใจในการปลูกชาตั้งแต่ปี 2531 เบื้องต้นรัฐบาลไต้หวันได้มอบทุนในการศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวันและจากการเดินทางไปประเทศไต้หวันครั้งนี้ทำให้พบว่าชาเป็นพืชมหัศจรรย์และสามารถทำรายได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันบริษัทใบชาโชคจำเริญ ที่สามารถผลิตชาได้หลากหลายพันธุ์และยังได้มาตรฐานระดับโลกที่มีรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย ซึ่งมีการจัดจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ อาทิเช่น จีน ไต้หวัน และยุโรป เป็นต้น และที่สำคัญไร่ชาแห่งนี้ยังส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และฮอร์โมนชีวภาพ เพื่อสดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอื่นๆ

หลักคิดและการใช้ชีวิต

คุณจำเริญสามารถส่งผลิตภัณฑ์ใบชามรกต ออกจำหน่ายตามงานต่างๆทั้งในประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งออกจำหน่ายในประเทศไต้หวัน ประเทศจีนและประเทศฝรั่งเศส แต่อัตราการจำหน่ายใบชาโชคจำเริญสามารถจำหน่ายคิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ60 จำหน่ายในประเทศ ร้อยละ40 สำหรับการส่งออกต่างประเทศ รายได้ต่อปี 10ล้านบาท ส่วนอนาคต คุณจำเริญและครอบครัวต้องการพัฒนาคุณภาพใบชา การแปรรูปชา และรสชาติให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานมากขึ้น เนื่องจากใบชาสามารถทำรายได้ตลอดทั้งปี

ความสามารถอันโดดเด่น

การผลิตชาปลอดสารมาตรฐานส่งออก
ชา เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งสกัดมาจากใบของต้นชา โดยนิยมใช้รับประทานเป็นเครื่องดื่มร้อน แต่มีให้เห็นในลักษณะเครื่องดื่มเย็นเช่นกัน กลิ่นของชาจะออกมาในขบวนการต่างๆ เช่น การออกซิเดชัน การให้ความร้อน การตากแห้ง ชามีการผลิตทั่วโลกประมาณ 3,000,000 ตัน ต่อปี ต้นชาเป็นพืชที่มีอายุยืน จัดเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติไม่น้อยกว่า 1,000 ปี สามารถพบได้ในในเขตชายแดนทางภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่จ.น่าน แพร่ เชียงใหม่และจ.เชียงราย คุณจำเริญ และคุณจตุพล ชีวินเฉลิมโชติ 2 พี่น้องคู่แฝดได้แยกตั้งบริษัท ใบชาโชคจำเริญ ผลิตชาจำหน่ายในนามชามรกต และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวันมาให้ความรู้ในการผลิต-เพาะปลูกชา จนกระทั่งปี 2542 บริษัทใบชาโชคจำเริญ สามารถขยายพันธุ์ชาอู่หลงถึง 7 สายพันธุ์
1. ชิงชิงอู่หลง
2. ชาอู่หลงเบอร์ 12
3. ชาอู่หลงก้านอ่อน
4. ชามรกต
5. ชาฉุ่ยยี่
6. ชาต้งติงอู่หลง
7. ชาอัสสัม พร้อมทั้งนำชาแต่ละสายพันธุ์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างได้อีก เช่น ชา มะลิ ชาโสม ชาเขียวอัสสัม ชาเขียวอู่หลง ชาผง น้ำมันชา ขณะนี้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบชาโชคจำเริญ มีการพัฒนานำสมุนไพรเจียวกู่หลานจากประเทศจีนมาปลูกบนดอยแม่สลองได้สำเร็จ

โรงงานไร่ชาโชคจำเริญ สามารถผลิตชาได้ปีละ 10 ตัน โดยรับซื้อชาสดจากชาวไร่ 50 ตัน และชาจากผลผลิตของในไร่โชคจำเริญอีก 50 ตัน ชาสดที่รับซื้อและผลผลิตที่ได้จากไร่ชาโชคจำเริญจะผลิตเป็นชาแห้ง 20 ตัน ผ่านเครื่องจักรที่ทันสมัยและสามารถมีกำลังการผลิตได้วันละประมาณ 2.5 ตัน ภายในโรงงานปัจจุบันประกอบไปด้วย เครื่องอบขนาดใหญ่ 2 เครื่อง ตู้อบชา 2 เครื่อง เครื่องนวด 18 เครื่อง เครื่องห่อผ้า 4 เครื่อง เครื่องคั่ว 7 เครื่อง พนักงานสายการผลิต 20 คน บนพื้นที่ขนาด 50 ไร่

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 จังหวัดเชียงราย
-รับพระราชทานถ้วยรางวัล #บุคคลสู้ชีวิตดีเด่น ปี 2555
-ราวัลชนะเลิศ OTOP ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2556
-รางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณ "หนึ่งคนดี ใต้ร่มพระบารมี พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปี 2556

จำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ
ข้อมูลการติดต่อ

888 ม.1 บ้านแม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด