เกษตรกรต้นแบบ
"จำรูญ แก้วลอย...พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์-ผลิตกล้วยเส้นรสสมุนไพร"
คุณจำรูญ แก้วลอย  จ. ปัตตานี ปี 2551

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เริ่มจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านประมาณ 10 คน ลงทุนกันคนละ 100 บาท เป็นทุนในการทำขนมขาย โดยทำที่ใต้ถุนบ้าน บ้านของผู้ใหญ่บ้าน ทำได้ระยะหนึ่งก็ไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์พาไปดูงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากกลับมาก็เล็งเห็นว่าในชุมชนน้ำตกทรายขาวมีการปลูกกล้วยเป็นจำนวนมากและราคาผลผลิตต่ำ จึงมีความคิดที่จะนำกล้วยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรในหมู่บ้านมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยในระยะแรกก็เริ่มทำกล้วยฉาบหวานโดยหั่นเป็นแว่นบางๆ แต่เนื่องจากกล้วยฉาบหวานมีการผลิตกันมาก สมาชิกจึงคิดที่จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และทันสมัยยิ่งขึ้นจึงลองผลิตกล้วยเส้นรสสมุนไพร รสปาปริก้า ซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นรสชาติอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น รสบาบีคิว รสต้มยำ รสหวานงาดำ

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

วิสาหกิจมีการพัฒนามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเทคนิคกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิก การบัญชี การสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจุบันวิสาหกิจมีการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีความเข้มแข็งสามารถยืนหยัดและพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป ณ. ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย กล้วยเส้นปรุงรส รสปาปริก้า รสสมุนไพร รสต้มยำ รสเค็ม กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ กล้วยอบ
ทุเรียนกวน (ผลไม้นอกฤดูกาล) ส้มแขกแช่อิ่ม ส้มแขกเส้น ส้มแขกแห้ง (ผลไม้นอกฤดูกาล)ตัวสินค้าเด่นๆ ก็คือตะลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้ง จึงเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าโดยการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ และนำไปจำหน่ายในร้านค้าต่าง ๆ ภายในจังหวัดและงานประเพณีในจังหวัดปัตตานี และในต่างจังหวัด เช่น จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา เป็นต้น ตะลิงปลิงแช่อิ่มแห้งจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 200 บาท และบรรจุถุงขนาดต่างๆ ในราคา ถุงละ 20 บาท

ส่วนผสมที่ใช้ทำตะลิงปลิงแช่อิ่มแห้ง
1. ตะลิงปลิง
2. เกลือป่น
3. น้ำตาลทรายขาว
4. น้ำ

วิธีทำตะลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้ง
1. ผสมเกลือ น้ำ รวมกันคนให้ละลาย
2. ล้างตะลิงปลิงให้สะอาดเลือกขนาดให้เท่ากัน ดองน้ำเกลือที่ผสมแล้วพักไว้ 3 คืน (พอลดความเปรี้ยวลง)
3. นำตะลิงปลิงที่ดองแล้ว ล้างน้ำสะอาด พักให้สะเด็ดน้ำ
4. คลุกตะลิงปลิงกับน้ำตาลทรายรวมกันพักไว้ 2 คืน (จะมีน้ำเชื่อมออกมา)
5. ตักตะลิงปลิงออกจากน้ำเชื่อม นำน้ำเชื่อมตั้งไฟเคี่ยวให้เดือด (อาจจะเพิ่มน้ำตาลได้เมื่อต้องการให้หวานมาก ๆ) พักให้น้ำเชื่อมอุ่น ๆ ใส่ตะลิงปลิงตั้งพักไว้แช่ค้างคืน 2 คืน ทำแบบนี้ประมาณ 3 ครั้ง หรือจนพอใจ
6. นำตะลิงปลิงตากแดด โดยวางเรียงให้ลูกตะลิงปลิงตรงสวยงาม ตากจนแห้ง นำไปอบด้วยไฟอ่อน ๆ นำไปบรรจุถุงหรือกล่องจำหน่าย

หมายเหตุ -ห้ามใช้ภาชนะอลูมิเนียมในการดอง หรือต้ม
พัฒนาต่อยอดโดย
1. ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าโดยการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด
2.ได้สร้างยอดจำหน่ายสูงขึ้นทุกปีเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
3.ได้นำผลิตภัณฑ์ส่งเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในปี 2547 ได้ระดับ 4 ดาว
4.กลุ่มได้รับรางวัลชนะเลิศของประเทศไทยในการประกวดกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปี 2547

เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัลแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ปี 2543
- รางวัลการบริหารกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว ปี 2545
- รางวัล OTOP ระดับ 4 ดาว
- รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551

จำรูญ แก้วลอย
ข้อมูลการติดต่อ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว 31 ม.5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด