เกษตรกรต้นแบบ
"ธานินทร์ ใจห้าว...มุ่งเน้นประโยชน์เกื้อกูลใช้น้ำหมักชีวภาพในสวนสละ"
คุณธานินทร์ ใจห้าว  จ. นครศรีธรรมราช ปี 2551

นายธานินทร์ ใจห้าว อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช ครองตำแหน่งเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน จ.นครศรีธรรมราช นายธานินทร์ ใจห้าว เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพแบบมีภูมิคุ้มกันอย่างดี กระจายความเสี่ยง โดยการทำการเกษตรที่หลากหลายมุ่งเน้นประโยชน์เกื้อกูล ประหยัด ลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร ผลผลิตมีความปลอดภัย และมีรายได้ตลอดปีนายธานินทร์ และนางสมจิตร (ภรรยา) เล่าว่า เดิมพวกตนมีอาชีพเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ต่อมาได้พลิกผันตัวเองกลับมาอยู่บ้านช่วยบิดามารดาทำการเกษตร และใช้วิชาความรู้ที่ติดตัวมาในการเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มาเปิดร้านซ่อมวิทยุโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน เป็นรายได้เสริมเข้าครอบครัวอีกทางหนึ่ง แต่ก็ยังให้น้ำหนักไปที่อาชีพทำสวน เพราะเป็นอาชีพเดิมของบิดา - มารดา และพอจะมีที่ดินยังว่างเปล่าอยู่บ้าง มีความสนใจที่จะปลูกสละ และทำสวนผสม

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.ป้องกันเชื้อราทำลายผลสละด้วยเทคนิคการโยงเชือก

โรคเชื้อราที่เกิดขึ้นได้ทุกครั้งเมื่อกระปุกผลสละอยู่บนพื้น
เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
-เชือกฟาง
-กรรไกรตัดกิ่ง

วิธีการโยงเชือก
ตัดเชือกให้ได้ความยาวประมาณ 50 ซม. หรือ ตามต้องการ ทบเชือกเป็นสองชั้น แล้วผูกปลายด้านหนึ่งเข้ากับกิ่งต้นสละให้แน่น ด้วยเงื่อนกระตุก ส่วนปลายเชือกอีกด้านให้โยงไปผูกไว้กับขั้วของพวงสละให้แน่นด้วยเงื่อนกระตุก โดยรั้งเชือกให้ตึงพอให้กระปุกสละลอยอยู่เหนือพื้นดิน ด้วยเทคนิคนี้ จะช่วยลดการเกิดเชื้อราที่กระปุกสละได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเชื้อราสาเหตุของการเกิดโรคในพืชส่วนใหญ๋จะหลบอาศัยอยู่ในดิน

2.ขี้เถ้าเพิ่มความหวานให้สละเนินวงศ์
นำขี้เถ้ามาประมาณ 2-3 กก. ใส่บริเวณทรงพุ่ม 3 เดือนใส่ครั้ง (ใส่ในช่วงสละแก่จัด อายุประมาณ 7-8 เดือน)

3.การใช้น้ำหมักชีวภาพไม่ใช้กำลังคน โดยการให้ผ่านระบบน้ำ

เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัลคนต้นแบบวิถีพอเพียง ปี 2551
- รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ปี 2551 จ.นครศรีธรรมราช
- รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551

ธานินทร์ ใจห้าว
ข้อมูลการติดต่อ

28 ม.14 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด