เกษตรกรต้นแบบ
"ประสิทธิ์ ทองใส...การทำสวนระบบ Four in One แบบผสมผสานแนวใหม่"
คุณประสิทธิ์ ทองใส  จ. ยะลา ปี 2551

คุณลุงประสิทธิ์ ทองใส เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา คุณลุงสิทธิ์เพิ่งจะมาทำการเกษตรแบบเต็มตัวเมื่อปี 2543 ก็ตาม แต่ด้วยความมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทำให้ประสบความสำเร็จอย่างมากจนมีรางวัลยืนยันความสามารถของลุงมากมาย ซึ่งตอนนั้นลุงใช้เวลาว่างช่วงเสาร์อาทิตย์ทำการเกษตรเท่านั้น เพราะถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจนลุงถูกยิงเฉียดตายมาแล้วก็ไม่ทำให้ลุงหมดกำลังใจ ยังยืนหยัดทำดีเพื่อในหลวงต่อไป

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

คือการทำสวนระบบ Four in One เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานแนวใหม่ ไล่ระดับชั้นลงมาเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นบนเป็นทุเรียน ถัดลงมาเป็นมะละกอปลูกเมื่อทุเรียนแข็งแรงดีแล้ว ใต้ต้นมะละกอปลูกขิงแดง ใต้ต้นขิงแดงปลูกกระชายดำ ใต้ต้นกระชายดำปลูกเห็ดโคน วิธีการนี้ทำให้สามารถลดพื้นที่การปลูกพืชได้ 3-4 เท่า ในพืชระยะสั้นจะปลูกแบบ Three in One โดยปลูกฟักเขียวขึ้นค้างอยู่ด้านบน ปลูกอ้อยชั้นกลางและปลูกถั่วใต้ดินเป็นชั้นล่าง พืชขึ้นค้างบางส่วนจะใช้วิธีปลูกดอกดาวเรืองไว้ด้านล่างเพื่อไล่ผีเสื้อไม่ให้มาไข่ อีกวิธีจะปลูกพืชสลับแถวเพื่อให้กลิ่นพืชแต่ละชนิดไล่แมลงรวมกันได้มากชนิดขึ้น บ่อปลา 7 ไร่ มี 7บ่อ
แต่ละบ่อไม่ได้มีขนาดเท่ากัน นอกจากจะเลี้ยงปลาแล้วยังปลูกบัวไว้เก็บดอกเพิ่มรายได้อีกทางด้วย ส่วนพืชน้ำทั้งหลายหรือหญ้าริมบ่อก็เอามาทำเป็นปุ๋ย ไก่กับเป็ด นอกจากจะเลี้ยงได้เนื้อแล้วยังมีมูลเป็นผลพลอยได้ ลดต้นทุนค่าวัตถุดิบผลิตปุ๋ยได้

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัล ผู้นำเกษตรกรก้าวหน้าระดับเขต ประจำปี 2534
-รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2551
-รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2550 ซึ่งเป็นปีมหามงคล 80 พรรษาโดยลุงยึดแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่และใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
-รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาสวนผสม ระดับ จ.ยะลา ประจำปี 2548
-รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาประมง ระดับจ.ยะลา ประจำปี 2550

ประสิทธิ์ ทองใส
ข้อมูลการติดต่อ

30/8 ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด