เกษตรกรต้นแบบ
"จีรพัฒน์ แซ่ลิ่ม...ทำเกษตรแบบผสมผสานและเลี้ยงปลาช่อนได้มาตรฐาน GAP"
คุณจีรพัฒน์ แซ่ลิ่ม  จ. สตูล ปี 2551

ยึดหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เลี้ยงปลาช่อนได้มาตรฐาน GAP
นายจิรพัฒน์ แซ่ลิ่ม ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ยึดความพอประมาณ ไม่มีหนี้สิน มีเงินเก็บเงินออม ทำบัญชีฟาร์ม เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ยึดหลักเกษตรทฤษฏีใหม่ ใช้เงินลงทุนอย่างคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ขยัน อดออม ประหยัด ทำจากเล็กไปหาใหญ่ ศึกษาไปทำไป
ปลูกข้าว เพื่อให้มีข้าวเพียงพอทั้งปี กับข้าวมีครบทุกอย่าง เชื้อเพลิง ซื้อบางส่วน ผลิตปุ๋ยใช้เองบางส่วน เมล็ดพันธุ์เก็บไว้ใช้เองบางส่วน ใช้สารกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพรทำเอง เมล็ดพันธุ์เก็บไว้ใช้เองบางส่วน ไม่มีแรงงานสัตว์ - ศึกษาเรียนรู้ก่อนลงมือทำ ทำอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

มีเนื้อที่ 12 ไร่ ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำแนวพระราชดำริมาใช้ รวมทั้งเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน เยาวชน เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ
ในเนื้อที่ 12 ไร่ แบ่งเป็นปลูกข้าว 3 ไร่ 1ครั้ง/ปี ,ปลูกแตงโม 3 ไร่ ,สระน้ำ 6x12x4 ม. 4 บ่อ รับน้ำฝน+น้ำใต้ดิน ,ปลูกพืช 9ไร่ (มะพร้าว 100 ต้น ฝรั่ง 30 ต้น ทับทิม 30 ต้น มะเขือ พริก ข้าวโพด พืชผักสวนครัว) เลี้ยงไก่ เป็ดเทศ ปลาทับทิม ปลาสลิด และปลาช่อน GAP

การเลี้ยงปลาช่อน GAP ของคุณจีรพัฒน์ ใช้หลักการเลี้ยงแบบธรรมชาติ เลี้ยงในกระชังขนาด 1*2 เมตร นำลูกปลาช่อนที่ได้จากธรรมชาติ (เลือกลูกปลาช่อนที่เริ่มก่อหวอด) โดยนำลูกปลาช่อนที่ได้มาอนุบาล 15 วัน ให้อาหารจำพวกปลาเป็ดปลาไก่บดละเอียด วันละ 2 ครั้ง เช้า/เย็น โดยการให้อาหารควรให้บนตะแกรงที่ลอยเหนือน้ำ ให้ปลาขึ้นมากินบริเวณผิวน้ำ เพราะเมื่ออาหารจมลงก้นบ่อปลาช่อนจะไม่กิน น้ำจะเน่าเสียบ่อย ซึ่งน้ำเสียสามารถใช้ EM ช่วยบำบัดน้ำเสีย พอครบ 7-8 เดือนก็สามารถจับปลาช่อนจำหน่ายได้ ข้อควรระวังเมื่อถึงช่วงจับปลาช่อนควรจับจนเกลี้ยงบ่ออย่าปล่อยให้มีลูกปลาหลงเหลืออยู่ ถ้าจะให้ดีควรล้างบ่อไปเลย เพราะหากมีลูกปลาช่อนหลงเหลืออยู่ปลาช่อนชุดใหม่ที่ปล่อยลงไปจะกัดกินลูกปลาช่อนและหันมากินกันเองในที่สุด

สูตร EM
ผัก หรือปลาเป็ดสับละเอียด 10 กิโลกรัม
กากน้ำตาล 3 กิโลกรัม
หมักทิ้งไว้ 3 เดือน เมื่อนำมาใช้ หัวเชื้อ1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร สาดลงบ่อ 2 สัปดาห์ครั้ง ส่วนที่เหลือสามารถนำไปรดน้ำบำรุงผักได้

เกียรติประวัติและผลงาน

- เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
- รางวัลชมเชย ประเภททฤษฎีใหม่ การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

จีรพัฒน์ แซ่ลิ่ม
ข้อมูลการติดต่อ

386 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด