เกษตรกรต้นแบบ
"โกศล จันทรจิตร...หมอดินอาสาและเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ"
คุณโกศล จันทรจิตร  จ. สงขลา ปี 2551

นายโกศล จันทรจิตร หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านอำเภอเทพา ,เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

ปุ๋ยหมักจากเศษส่วนพืช ช่วยปรับสภาพดินทำให้ดินร่วนซุย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อนำไปใช้กับพืชที่ปลูกจะทำให้พืช ได้รับประโยชน์จากปุ๋ยหมักทั้งทางลำต้น ใบ ตลอดจนการออกดอกและติดผล

สูตร
1. แกลบดิบหรือฟางข้าวหรือขี้เลื่อยหรือกากปาล์ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างรวมกัน จำนวน 100 กระสอบ
2. ขี้วัวหรือขี้ไก่ จำนวน 80 กระสอบ
3. รำละเอียด จำนวน 10 กก.
4. ขี้ค้างคาว จำนวน 30 กก.
5. แกลบดำ จำนวน 10 กก.
6. กากน้ำตาล จำนวน 10 ลิตร
7. พด.1 จำนวน 1 ซอง
8. น้ำเปล่า จำนวน 30 ลิตร
9. น้ำหมักปลา จำนวน 30 ลิตร ที่เจือจางในน้ำสะอาด 60 ลิตรแล้ว

วิธีการทำ
1. นำแกลบดิบ ขี้วัว รำละเอียด แกลบดำ ขี้ค้างคาว มากองผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
2. ละลาย พด.1 ในน้ำเปล่า คนจนละลายเข้ากัน จากนั้นใส่กากน้ำตาลลงไป แล้วคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากัน
3. นำน้ำหมักปลาทั้งหมดมารดบนกองส่วนผสม แล้วนำ พด.1 ที่ละลายกับน้ำมารดบนกองปุ๋ย พลิกกลับกองส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ให้ได้ความชื้นของปุ๋ย 60 % หรือ ลองหยิบปุ๋ยมากำดูแล้วบีบให้แน่น หากปุ๋ยจับตัวกันเป็นก้อนไม่แตกตัวก็แสดงว่าใช้ได้แล้ว
4.จากนั้นให้หมักปุ๋ยไว้ประมาณ 1 เดือน โดยให้กลับกองปุ๋ยทุกๆ 7 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้แล้ว

ข้อแนะนำ
- หากจำเป็นต้องวางกองปุ๋ยหมักในที่โล่งแจ้งไม่มีหลังคาคลุม ให้ใช้กระสอบหรือพลาสติกคลุมกองปุ๋ยไว้ เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดเข้าไปทำร้ายให้จุลินทรีย์ตาย

การนำไปใช้
- สำหรับพืชผักสวนครัว อย่างเช่นพริก มะเขือ ให้นำไปใส่บริเวณรอบโคนต้น ต้นละประมาณ ½ กก. เดือนละครั้ง
- ผลไม้/ไม้ยืนต้น ให้ใส่ต้นละประมาณ 5 กก. โดยให้ใส่รอบทรงพุ่มของต้นไม้ แล้วหาวัสดุอย่างเช่น ใบไม้ หญ้า มาคลุมทับอีกครั้งหนึ่ง

ประโยชน์
- ช่วยปรับสภาพดินทำให้ดินร่วนซุย ดินมีความอุดมสมบูรณ์
- ต้นไม้จะได้รับประโยชน์จากปุ๋ยหมักทั้งทางลำต้น ใบ ตลอดจนการออกดอกและติดผล

เกียรติประวัติและผลงาน

- เกษตรกรสำนึกนักบ้านเกิด ปี 2551
- หมอดินอาสาตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา

โกศล จันทรจิตร
ข้อมูลการติดต่อ

2 ม.5 บ้านโคกพยอม ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด