เกษตรกรต้นแบบ
"สงวน มงคลศรีพันเลิศ...ทำน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน"
คุณสงวน มงคลศรีพันเลิศ  จ. กระบี่ ปี 2551

สงวน มงคลศรีพันเลิศ ปราชญ์ชาวบ้านแห่งหมู่บ้านเขากลม ตำบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ ใช้พื้นที่เกือบ 8 ไร่ ทำเกษตรกรแบบผสมผสาน โดยแบ่งที่ดิน 5 ไร่ทำไร่นาสวมผสม และจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองทะเล, ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านเขากลม โดยมีจุดเรียนรู้ 22 จุด ทำน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน ,เลี้ยงปลาดุก ,ผลิตอาหารสัตว์จากทางปาล์ม

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

การผลิตปุ๋ยหมัก สารเร่งซุปเปอร์พด.1 ด้วยระบบเติมอากาศ
ในสมัยก่อนถ้าคิดจะทำปุ๋ยหมักขึ้นมาใช้เองต้องใช้เวลาในการหมักนานหลายเดือน เนื่องจากอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นตัวช่วยในการย่อยสลาย และยังต้องใช้แรงงานในการกลับกองปุ๋ยหมักเพื่อเป็นการระบายความร้อนอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง เพื่อเป็นการช่วยให้จุลินทรีย์สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น การย่อยสลายก็จะเกิดเร็วขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวนี้ทำให้ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่พยายามคิดค้นเพื่อหาวิธีลดการใช้แรงงานในการกลับกองปุ๋ย ในที่สุดก็สามารถคิดค้นวิธีการใช้ระบบเติมอากาศเข้าไปในกองปุ๋ยหมัก ได้สำเร็จ
โดยการนำวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น ได้แก่ ใบทางปาล์มน้ำมันที่บดแล้วนำมาผสมกับมูลแพะและมูลวัว และใช้เชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์พด.1 หมัก และฉีดรดด้วยน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มฮอร์โมนลงไปในกองปุ๋ยหมักด้วย

ส่วนระบบเติมอากาศนั้นใช้ท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว เจาะเป็นรูเล็ก ๆ รอบท่อประมาณ 1,200 รูนำมาวางไว้แล้ววัสดุที่ใช้ทำปุ๋ยหมักมาวางทับเป็นชั้น ๆ ตามวิธีการทำปุ๋ยหมัก หลังจากนั้นให้เติมลมเข้ากองปุ๋ย วันละ ประมาณ 15 นาที หมักนาน 21 วันก็สามารถนำปุ๋ยหมักไปใช้ได้ ผลิตปุ๋ยหมักได้เดือนละ 10 -15 ตัน ประหยัดแรงงานได้มากทีเดียว ใช้พื้นที่น้อยเหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนปาล์มน้ำมัน และยางพารา ไม่มีแปลงหญ้าให้สัตว์กินทำประกอบกับ ใบทางปาล์มน้ำมันจำเป็นต้องตัดทุก ๆ 15 วัน จึงเกิดแนวความคิดที่จะผลิตอาหารสัตว์ขึ้นมา มีขั้นตอนการผลิตดังนี้
1.นำใบทางปาล์มน้ำมัน และผลปาล์มน้ำมันมาบด
2.นำกากน้ำตาลผสมกับยูเรีย
3.นำสารเร่ง พด. 6 มาใส่ลงไปในถังหมัก ทำการหมัก 21 วัน ก็สามารถนำมาให้สัตว์กินได้เลย
เมื่อวัวและแพะ กินอาหารหมักเข้าไปปรากฎว่าการขับถ่ายของเสียไม่มีกลิ่นเหม็นเลย

การทำอาหารปลาดุก ด้วยวิธีการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2
1. นำสับปะรด จำนวน 30-40 กิโลกรัม มาสับให้มีขนาดชิ้นเล็ก ๆ เพื่อจุลินทรีย์จะได้ย่อยได้เร็วขึ้น
2. เตรียมกากน้ำตาล จำนวน 10 กิโลกรัม และน้ำ 10 ลิตร นำมาหมักในถัง พลาสติก
3. หลังจากหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้น้ำหมักชีวภาพ จำนวน 50 ลิตร
4. นำน้ำหมักชีวภาพ 1 ส่วน มาผสมกับมูลสัตว์ 1 ส่วน รำข้าว 1 ส่วน แล้วทำการหมักในตอนเช้าพอตก
ตอนเย็นก็สามารถนำอาหารหมักนี้มาให้ปลากินได้ในตอนบ่าย ส่วนตอนบ่ายก็หมักไว้ใช้ในตอนเช้าได้เลย เป็นการหมักวันต่อวัน
5. ในการเลี้ยงปลาได้ใช้ภูมิปัญญาไทยในการนำใบหญ้าคาหรือซังข้าวใส่ลงในบ่อปลาเพื่อ
เปลี่ยนเนื้อและสีปลาดุกให้เป็นปลาดุกนา (ปลาดุกตามธรรมชาติ) ก่อนนำปลาไปจำหน่ายประมาณ 7 วัน
6.ในขณะเลี้ยงนำใบกะเพรา ใบยี่หร่า ใบโหระพา มาผสมและตำให้ละเอียดผสมกับอาหาร ให้ปลากิน
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคจับปลาอายุประมาณ 4-5 เดือน เพื่อบริโภคและจำหน่ายวันละไม่เกิน 4 กิโลกรัม ส่วนราคาให้เกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคาเอง (ราคาเฉลี่ย 50-80 บาท/กิโลกรัม)

เกียรติประวัติและผลงาน

- เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาปศุสัตว์ประจําปี 2548
- รางวัล 76 คนดี แทนคุณแผ่นดิน ปี 2552
- รางวัลการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านประชาชนทั่วไป ปี 2550
- รางวัลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดปี 2550
- เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
- ปราชญ์ชาวบ้านแห่งกระบี่

สงวน มงคลศรีพันเลิศ
ข้อมูลการติดต่อ

63 ม.7 บ้านเขากลม ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด