เกษตรกรต้นแบบ
"สมบูรณ์ ศรีสุบัติ...ทำการเกษตรแบบวนเกษตรและปลูกพืชคอนโด ๙ ชั้น"
คุณสมบูรณ์ ศรีสุบัติ  จ. ชุมพร ปี 2551

นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ เป็นหนึ่งใน 25 ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) คัดเลือกขึ้นมาเป็นปราชญ์เกษตรฯนำร่อง เพื่อเป็นกลไกขยายผลองค์ความรู้และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน และประชาชนทั่วไป สวนลุงนิล" ซึ่งเป็น "ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโด 9 ชั้น" ชาวบ้านแห่งบ้านทอน-อม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร บุคคลผู้นี้ที่ได้รับการยอมรับจากหลายหน่วยงานว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่าง ความโดดเด่นก็คือการปลูกพืชคอนโด ๙ ชั้น และการคิดค้นสูตรปุ๋ย และสูตรน้ำหมักดูแล บำรุงรักษา พืชคอนโด 9 ชั้น

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

รายละเอียดภูมิปัญญา
1.รายละเอียดพืชคอนโด 9 ชั้น
ชั้นที่ 1 ขุดสระเอาน้ำรดต้นไม้ เลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำ เช่น บัว ผักกระเฉด ผักบุ้ง
ชั้นที่ 2 พืชหัว เช่น ขมิ้น ข่า กระชาย เผือก กลอย มันหอม
ชั้นที่ 3 พืชหน้าดิน เช่น พืชสมุนไพร พืชสวนครัว ตะไคร้ พริก ผักเหลียง
ชั้นที่ 4 ไม้ทรงพุ่มเตี้ย อายุ 1 ปีขึ้นไป เช่น ส้มจี๊ด ส้มโชกุน มะนาว มะเขือพวง
ชั้นที่ 5 ไม้ผลขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มเล็กกว่า 3 เมตร เช่น ทับทิม กล้วย น้อยหน่า มะละกอ
ชั้นที่ 6 ไม้ผลและไม้ยืนต้นที่มีต้นสูง เช่น ทุเรียนหมอนทอง หมาก ลองกอง ลางสาด มังคุด ส้มโอ สะตอ กระท้อน ขนุน
ชั้นที่ 7 พืชเกาะเกี่ยว เช่น พริกไทย ตำลึง มะระ ถั่วฝักยาว บวบ ฯลฯ
ชั้นที่ 8 ไม้ใช้สอยเป็นส่วนของธนาคารต้นไม้ ที่ปลูกไว้กิน ไว้ใช้ ไว้จำหน่ายพันธุ์ไม้ให้สมาชิก เช่น ตะเคียนทอง มะฮอกกะนี ทุ้งฟ้า มะยมหอม จำปาทอง
ชั้นที่ 9 ไม้ต้นสูงมาก เช่น ไม้ยางนา ตีนเป็ด ตะแบกใหญ่ ประดู่

2.การทำมังคุดผิวมันผิวสวยด้วยน้ำส้มควันไม้
วัสดุและอุปกรณ์
1.น้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร
2.•น้ำเปล่า 200 ลิตร
•3.ถังสำหรับผสมน้ำส้มควันไม้ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง
4.•ถังฉีดพ่น จำนวน 1 ถัง

วิธีการทำ
เทส่วนผสมลงในถังรวมกัน จากนั้นคนให้เข้ากัน นำไปใส่เครื่องฉีดพ่นฉีดพ่นบริเวณพุ่มต้นมังคุดให้ทั่วเพื่อป้องกันเพลี้ยหอยดูดผิวมังคุด ควรฉีดช่วงก่อนดอกมังคุดบานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด•ควรฉีดพ่น 2-3 ครั้งเว้นระยะห่างการฉีดพ่น 15 วัน ต่อ 1 ครั้ง ก่อนที่ดอกมังคุดจะบาน หลังจากนั้นก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติ

3.การดูแลสุกรช่วงหน้าฝนให้อบอุ่นต้านทานโรคด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์

วัสดุและอุปกรณ์
1. ดินบริเวณกอไผ่ จำนวน 3 กิโลกรัม (เป็นดินที่ไม่มีสารพิษตกค้างและมีสารอาหารมากมาย)
•2. กากน้ำตาล 1 ลิตร
•3. พด.1 จำนวน 1ซอง
•4. น้ำเปล่า 10 ลิตร
•5. รำละเอียด 2 กิโลกรัม
•6.ถังสำหรับหมักขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง

วิธีการทำ
นำดินมาปั้นเป็นก้อนกลมๆ ขนาดพอดีมือ แล้วนำมาคลุกกับรำละเอียด ห่อด้วยผ้าบางแล้วพักไว้ จากนั้นมาเตรียมน้ำหมักจุลินทรีย์ โดยนำกากน้ำตาล พด.1 และน้ำเปล่าคนให้เข้ากัน แล้วนำดินที่ปั้นเตรียมไว้ใส่ลงในถังน้ำหมักจุลินทรีย์ หมักทิ้งไว้นาน 3 เดือน ก็สามารถนำมาใช้งานได้

วิธีการนำไปใช้
น้ำหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร : น้ำเปล่า 200 ลิตร นำไปใส่ถังน้ำให้สุกรกิน ก็จะช่วยให้สุกรร่างกายอบอุ่น ต้านทานโรค มีระบบการขับถ่ายดี และที่สำคัญลดกลิ่นเหม็นได้เป็นอย่างดี

4.การปลูกแก้วมังกรแบบง่ายๆและลดต้นทุน
วัสดุอุปกรณ์
1.ต้นไม้ในสวน
2.เหล็กที่ใช้ในการทิ่มดินเพื่อปลูก
3.เชือกฟาง
4.กรรไกรหรือมีดที่สะอาดตัดกิ่งพันธ์

ขั้นตอนและวิธีการปลูก
1.ใช้ต้นหมากหรือต้นไม้ชนิดอื่นที่สามารถนำมาเป็นเสาปลูกแก้วมังกรได้
2.เตรียมกิ่งพันธุ์แก้วมังกรตัดด้านปลายและด้านโคนออกให้เหลือความยาวประมาณ 1 ศอก จากนั้นนำเหล็กแหลมทิ่มดินบริเวณต้นหมากให้เป็นรูลึกประมาณ 3 นิ้ว แล้วนำด้านโคนของแก้วมังกรทาบกับต้นหมากแล้วฝังกิ่งพันธุ์ลงไปกลบดินให้สนิทแล้วใช้เชือกฟางมัดกับต้นหมากป้องกันการล้มของกิ่งพันธ์แก้วมังกร

5.การดูแลทุเรียนให้ผลสวย หนามไม่ติด ด้วยน้ำส้มควันไม้
วัสดุและอุปกรณ์
1.น้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร
•2.น้ำเปล่า 200 ลิตร
•3.ถังสำหรับผสมน้ำส้มควันไม้ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง
•4.ถังฉีดพ่น จำนวน 1 ถัง

วิธีการทำ
•เทส่วนผสมลงในถังรวมกัน จากนั้นคนให้เข้ากัน •นำไปใส่เครื่องฉีดพ่น

การนำไปใช้
ฉีดพ่นใต้โคนต้นทุเรียน และควรฉีดในช่วงเวลาเย็นไม่ควรฉีดในช่วงอากาศร้อนเพราะจะทำให้ใบไม้และผิวทุเรียนแห้งกร้านได้ ควรฉีดโดยเว้นระยะเวลา 2 อาทิตย์ ต่อ 1 ครั้ง และฉีดหลังจากดอกทุเรียนบานแล้วประมาณ 1 อาทิตย์ ห้ามฉีดก่อนดอกทุเรียนบานเพราะว่าเดี๋ยวพวกแมลงต่างๆจะไม่ผสมเกสรให้ และสามารถฉีดได้ตลอดไปจนกว่าจะตัดผลทุเรียนจำหน่าย

6.การปลูกกระชายแบบง่ายๆด้วยซังทะลายปาล์มเปล่า

วัสดุที่ใช้
1.ซังทะลายปาล์มเปล่า (หาซื้อได้ตามโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม)
2.หัวพันธุ์กระชายที่มีอายุ 7-9 เดือน มีตาสมบูรณ์ ไม่มีโรคแมลงทำลาย

ขั้นตอนการปลูก
นำหัวพันธุ์กระชายที่คัดเลือกแล้วฝังดินในพื้นที่ที่เตรียมปลูกโดยไม่ต้องไถพรวนใดๆ จากนั้นนำซังทะลายปาล์มเปล่าที่เตรียมไว้กลบทับหัวพันธุ์กระชายที่ปลูก โดยไม่ต้องรดน้ำ เพราะในซังทะลายปาล์มเปล่ามีอุณหภูมิความชื้นและมีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยในตัวอยู่แล้ว และกระชายเองก็เป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำด้วย อายุการปลูกกระชายอยู่ที่ประมาณ 1 ปี ต้นกระชายก็ค่อยๆเจริญเติบโตแทงลำต้นออกจากซังทะลายปาล์มเปล่า จากนั้นก็สามารถเก็บผลผลิตได้ โดยที่ลำต้นเดิมก็สามารถทิ้งไว้ได้เหมือนเดิมเพื่อที่จะออกหัวพันธุ์กระชายใหม่ในรอบต่อๆไป

หมายเหตุ การปลูกกระชายควรปลูกในช่วงฤดูฝนปลายเดือน เมษายน-พฤษภาคมและจะเก็บหัวในช่วงฤดูหนาว คือปลายเดือน ธันวาคม-มกราคม ซึ่งช่วงดังกล่าวหัวจะแห้ง

7.การยืดอายุผลทุเรียนให้ชะลอการสุก
จะใช้วิธีการรดน้ำต้นทุเรียนให้เยอะๆ วิธีการนี้จะช่วยยืดอายุหรือชะลอการสุกของผลทุเรียนไปได้อีกประมาณ 20 วัน ลุงนิลกล่าวว่าไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้น ผลทุเรียนไม่หลุด ไม่ร่วง เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนก็สามารถที่จะขายทุเรียนได้ราคาดีขึ้น หลังจากที่ประสบกับปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำในช่วงเดือนที่ผ่านมา และในขณะนี้ราคาทุเรียนก็เริ่มขยับราคาขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 35-40 บาท ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

8.การดูแลรักษาส้มจี๊ดให้ผลดก ผิวมัน ผิวหนาและออกผลผลิตได้ทุกฤดู
1.ช่วงที่ใบส้มจี๊ดมีใบแก่ ใบสมบูรณ์เต็มที่ ให้งดน้ำ งดปุ๋ย ให้มากที่สุด เหตุผลก็เพราะว่าต้องการทำให้ใบเหี่ยว เมื่อใบเหี่ยว ผลผลิตก็จะออกเยอะ แต่ถ้าอยู่ในช่วงฝนตก ก็ให้เอาพลาสติกคลุมโคนต้นเอาไว้
2.ช่วงที่ผลส้มจี๊ดโตเท่าขนาดหัวไม้ขีด ก็เริ่มให้น้ำ ให้ปุ๋ยตามปกติ
3.เมื่อดอกส้มจี๊ดบานและเหลือดอกที่บานน้อยให้นับไปอีก 7 วัน เริ่มฉีดพ่นด้วยน้ำส้มควันไม้ ช่วงเวลาฉีดควรเป็นช่วงเวลาตอนเย็น ฉีดพ่นประมาณ 2 ครั้ง เว้นระยะเวลาการฉีด 3 วัน/ครั้ง จะช่วยป้องกันแมลงพวกเพลี้ยดูดผิวส้มจี๊ด และจะทำให้ส้มจี๊ดมีผิวมัน ผิวหนา ผิวสวย ขายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด

9.การทำน้ำหมักบำรุงผักด้วยปัสสาวะ
ส่วนผสมน้ำหมักบำรุงผักด้วยปัสสาวะ
1.ปัสสาวะคนหรือสัตว์ 1 ส่วน
2.น้ำ 5 ส่วน
3.กากน้ำตาล 1 ส่วน
4.จุลินทรีย์ EM 1 ลิตร

วิธีการทำ
นำส่วนผสมทั้งหมดมาคนให้เข้ากันแล้วหมักไว้ในถังหมักนาน 15 วัน จากนั้นก็สามารถนำน้ำหมักดังกล่าวมาใช้งานได้เลย

อัตราการใช้ น้ำหมักปัสสาวะ 1 ลิตร : น้ำเปล่า 50 ลิตร ฉีดพ่นผักช่วงเวลาไหนก็ได้แล้วแต่เกษตรกรสะดวก และสามารถฉีดพ่นผักได้ตั้งแต่ผักเริ่มแตกเป็นต้นกล้า

ประโยชน์ที่ได้รับ
น้ำหมักบำรุงผักด้วยปัสสาวะจะช่วยให้ต้นกล้าผักเจริญงอกงามดี ผิวใบหรือลำต้นมันวาวชวนน่า
รับประทาน ต้นโตสมบูรณ์ ผักจะกรอบ ต้านทานโรคได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญขายได้ราคาดีอีกด้วย

เกียรติประวัติและผลงาน

-ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรดีเด่น อำเภอ ทุ่งตะโกในงานวันเกษตรจังหวัดชุมพร ปี 2550
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
-รางวัลชมเชย ด้านประชาชนทั่วไป การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2551
-รางวัลคนดีเพื่อแผ่นดิน ปี 2553
-รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปี 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น

สมบูรณ์ ศรีสุบัติ
ข้อมูลการติดต่อ

14 ม.6 บ้านทอน-อม ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด