เกษตรกรต้นแบบ
"สมศักดิ์ เครือวัลย์...ทำเกษตรอินทรีย์และเป็นหมอดินอาสา"
คุณสมศักดิ์ เครือวัลย์  จ. ระยอง ปี 2551

นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ ปราชญ์เกษตรเจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2551 เป็นปราชญ์เกษตร จากศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านสองสลึง หมู่ 8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ทำการเกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี 2539 โดยไม่พึ่งพาสารเคมีทุกประเภท เป็นผู้นำชุมชนดีเด่น และยังเป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรต่างๆมากมาย อีกทั้งยังเปิดอบรมเกษตรกรให้หันมาทำการเกษตรอินทรีย์ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เน้นการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดสร้างสังคมในอุดมคติ ที่ใครต่อใครอยากเห็น นั่นคือสังคมที่ไม่ได้ใช้เงินตราเป็นตัวกำหนดการซื้อขาย แต่ใช้การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันแทน เป็นผู้ที่มีแนวความคิดดีๆว่า ชีวิตต้องมีกินก่อนมีแบ่ง และเมื่อมีแบ่งแล้วค่อยมีขาย แล้วชีวิตจะสุขสบาย 1 ไร่ก็สามารถทำ 1 ล้านได้ไม่ยากและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตและมอบความรู้ที่มีให้กับมิตรที่เข้ามาได้นำกลับไปใช้ได้อย่างภาคภูมิ

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

การให้ผักตบชวาเป็นอาหารเสริมไก่ไข่

วัสดุ
- ผักตบชวา 10 กิโลกรัม
- ข้าวเปลือก 6 กิโลกรัม

วิธีการ
- ไปเก็บผักตบชวาที่มีอยู่ตามท้องถิ่น หลังจากนั้นนำมาให้ไก่สดๆ โดยการโยนใส่ในเล้าไก่ไข่ วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้า
- หลังจากนั้นทำการหว่านข้าวเปลือกให้ไก่กินต่อ แค่นี้ก็จะทำให้ไก่ท้องเย็น ไม่ป่วย แข็งแรง และยังช่วยเสริมการเจริญเติบโตอีกด้วย

หมายเหตุ : เศษผักตบชวาที่ไก่กินเหลือ ไม่ต้องเอาออก เพราะจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปในตัว สามารถนำไปใช้ได้

วิธีการนำหน่อไม้ไผ่มาใช้เป็นอาหารหมู
- หน่อไม้ไผ่อ่อน

วิธีการ
- นำหน่อไม้ไผ่สดๆอ่อนๆจากกอไผ่ มาทำการสับ ฉีก แล้วนำมาให้หมูที่เลี้ยงไว้ วันละ 1 ครั้ง
- จากนั้นก็ทำการให้ข้าว วันละ 1 ครั้ง ราดอีเอ็มวันละ 1 ครั้ง ก็จะทำให้หมูเจริญเติบโตดีมีคุณภาพ

หมายเหตุ : หน่อไม้ไผ่สดๆอ่อนๆ เมื่อหมูกินไม่หมดก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย สามารถนำไปใช้ได้

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2551

สมศักดิ์ เครือวัลย์
ข้อมูลการติดต่อ

322/1 ม.8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด