เกษตรกรต้นแบบ
"เอี่ยมสูน โชติศรีลือชา...ผู้คิดค้นเครื่องดักจับแมลงในสวนผลไม้แบบอัจฉริยะ"
คุณเอี่ยมสูน โชติศรีลือชา  จ. ตราด ปี 2551

นายเอี่ยมสูน โชติศรีลือชา ปราชญ์เกษตรแห่งตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผู้มีความรู้มากมายกับการทำเกษตรอินทรีย์ เจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี2551 และเจ้าของรางวัลเกี่ยวกับการเกษตรมากมาย เป็นผู้คิดค้นเครื่องดักจับแมลงในสวนผลไม้แบบอัจฉริยะ และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต และไม่เคยหยุดคิดเพื่อสร้างความก้าวหน้าในแวดวงการเกษตรต่อไป มีการปลูกผักกางมุ้ง การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยบำรุงดิน คืนชีวิตให้กับผืนดินได้กับมาเขียวชอุ่มอีกครั้งด้วยการทำเกษตรผสมผสาน หันหลังให้กับการใช้สารเคมีเพื่อดูแลสุขภาพพืชและสุขภาพคนให้ดีด้วยการใช้วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

วิธีการทำปุ๋ยใบไม้เศษไม้บำรุงดิน
วัสดุ-อุปกรณ์
- ใบไม้และกิ่งไม้ 1 ตัน
- ขี้ไก่ 10 ถุง
- ปูนขาว 2 ถุง
- พด1 1 ซอง
- กากน้ำตาล 1 ลิตร
- น้ำ 20 ลิตร

วิธีการทำ
- เริ่มจากการนำใบไม้และกิ่งไม้ 1 ตัน มากองแล้วนำขี้ไก่ 10 ถุง ปูนขาว 2 ถุง พด1 1 ซอง มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
- จากนั้นนำกากน้ำตาล 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร แล้วเอามาราดกองปุ๋ยที่ผสมแล้วให้ทั่ว
- จากนั้นทำแบบนี้อีกจนครบ 5 ชั้น หมักทิ้งไว้ 3 เดือน แล้วจึงนำไปใช้ โดยการนำไปใส่รอบทรงพุ่มต้นไม้ จะช่วยปรับสภาพดินให้ดี หน้าดินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

วิธีการทำน้ำหมักไคโตซานสูตรกระดองหมึก
วัสดุ-อุปกรณ์
- กระดองหมึก 10 กิโลกรัม
- กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม
- หัวน้ำส้มสายชู 1 ขวด
- พด2 1 ซอง
- น้ำ 10 ลิตร

วิธีการทำ
- นำกระดองหมึกผสมกากน้ำตาลและหัวน้ำส้มสายชูให้เข้ากัน
- จากนั้นนำ พด2 และน้ำ ใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้ 6 เดือน
- แล้วนำน้ำหมักที่กรองแล้ว 1 ลิตร มาผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นผลไม้ได้ทุกชนิด จะทำให้ผิวสวย หล่นช้า เนื้อสวย รสชาติดี

เครื่องดูดแมลงในสวนผลไม้
วัสดุ-อุปกรณ์
1.พัดลมดูดอากาศ
2.แผ่นอลูมิเนี่ยม
3.หลอดไฟสีม่วง (สำหรับล่อแมลง)
4.ตาข่าย
5.โครงเหล็ก

วิธีการทำ
1.สร้างโครงเป็นโรงเรือนขนาด ความกว้าง 1 เมตร ความสูง 2 เมตร โดยมีหลังคา
2.นำแผ่นอลูมิเนี่ยมมาทำเป็น สี่เหลี่ยมทรงกรวย แล้วเชื่อมให้ยึดติดกับโรงเรือนโดยให้ด้านที่แคบอยู่ด้านล่าง
3.นำพัดลมดูดอากาศมาเชื่อมต่อด้านบนของอลูมิเนี่ยมรูปทรงกรวย โดยวางพัดลมคว่ำลง
4.ติดไฟหลอดสีม่วงไว้ใต้หลังคา ของโรงเรือน
5.หลังจากนั้นนำตาข่ายที่เย็บทำเป็นกระสอบมาสวมเข้ากับด้านล่างสี่เหลี่ยมทรงกรวย เพื่อให้แมลงที่ถูกดูดตกลงไป
6.ต่อไฟให้เรียบร้อย

วิธีการใช้
นำเครื่องดังกล่าวไปไว้ในบริเวณสวนที่มีแมลงเยอะๆ แล้วเปิดพัดลมดูดอากาศ และเปิดไฟสีม่วง
ล่อแมลง พอมีแมลงมาตอมไฟ แมลงก็จะถูกดูดด้วยพัดลมดูดอากาศแล้วตกลงไปในตาข่ายที่ผูกติดกับสี่เหลี่ยมทรงกรวย

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2551
-เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดด้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี2549
-ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดีเด่น จ.ตราด ปี2549

เอี่ยมสูน โชติศรีลือชา
ข้อมูลการติดต่อ

14 ม.4 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด