เกษตรกรต้นแบบ
"ถวัลย์ จันทร์เพ็ญ...ผู้เชี่ยวชาญการทำสวนผสมและได้คิดค้นการปลูกหญ้าแฝกเพื่อสร้างรายได้"
คุณถวัลย์ จันทร์เพ็ญ  จ. ปราจีนบุรี ปี 2551

คุณถวัลย์ จันทร์เพ็ญ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี พ.ศ. 2551 ผู้เชี่ยวชาญในการทำสวนผสม ทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งได้คิดค้นในเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีก 1 ทาง นอกจากการจำหน่ายสินค้าจากสวนเช่นผลไม้ต่าง ๆ หรือ ปลาและกบ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันคุณถวัลย์ยังเป็นต้นแบบในชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และช่วยกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรท่านอื่นอีกด้วย และนอกจากนี้คุณถวัลย์ยังได้รับรางวัลจาก ปตท. ในโครงการพื้นที่สีเขียวด้วยหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

การนำหญ้าแฝกมาใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัย
หญ้าแฝก ลุงถวัลย์เล่าให้ฟังว่าคุณสมบัติพิเศษของมันคือความเหนียว เหนียวทั้งรากเหนียวทั้งต้น ซึ่งเราทราบกันดีว่ารากนั้นสามารถปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ส่วนต้นนั้นมีความเหนียวสามารถนำมาใช้มุงหลังคาแทนหญ้าคาหรือใบจากได้ และวิธีการนั้นง่ายกว่าโดยที่ไม่ต้องนำมาทำเป็นตับเหมือนหญ้าคา เพราะทำให้เจ็บมือ แต่สามารถนำมากำขนาดพอดี และจำหน่ายได้ ในราคา กำละ 5 บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี ส่วนการนำไปใช้นั้น แล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านใด เช่น ทำเป็นซุ้มนั่งเล่น หรือทำเป็นหลังคาของบ้านดิน หรืออาจจะทำเป็นผนังของบ้านได้ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิภายในบ้านนั้นเย็น อยู่สบายโดยไม่ต้องเปิดพัดลม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกบ้านเล็ก ๆ เป็น โฮมสเตย์ หรือ บ้านดิน รีสอร์ท บังกะโล เป็นต้น เพราะมีอายุการใช้งานนานประมาณ 3-4 ปี
วิธีการทำหญ้าแฝกมุงหลังคาหรือผนังบ้าน
1. เมื่อหญ้าแฝกอายุได้ 6 เดือน สามารถตัดหญ้าแฝก โดยให้สูงจากพื้นดิน 1 ฟุต
2. ตากให้แห้งประมาณ 2-3 วัน
3. เมื่อแห้งแล้วให้นำมากำขนาดพอดีมือด้วยตอก
4. จากนั้นสามารถนำไปใช้งานได้ โดยการตอกตะปูกับโครงหลังคา หรือโครงผนังบ้าน

*** หมายเหตุ หากต้องการนำมาทำเป็นผนังบ้าน ควรทำเป็นตับ เพราะมิดชิดกว่า

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตด้วยหญ้าแฝก
ลุงถวัลย์เล่าว่าประโยชน์ของหญ้าแฝก นอกจากป้องกันการพังทลายของดิน และนำมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการพรวนดิน และทำให้เพิ่มผลผลิตอีกด้วย วิธีการง่าย ๆ โดยที่เวลาปลูกไม้ผลทุกครั้งควรปลูกแฝกประกอบด้วยเสมอ เพราะป้องกันปุ๋ยกระจายออกมาข้างนอก และรากของหญ้าแฝกช่วยในการพรวนดิน เป็นที่อยู่อาศัยของไส้เดือน และส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโตเร็ว ลูกใหญ่อีกด้วย

ปลูกหญ้าแฝกสร้างรายได้
ลุงถวัลย์ เล่าให้ฟังว่าการปลูกหญ้าแฝกนั้นสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ โดยได้จากการจำหน่ายต้นพันธุ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก การจำหน่ายพันธุ์นั้น จำหน่ายในราคาต้นละ 20 สตางค์ ซึ่งมัดเป็นกำ กำละ 50 ต้น จำหน่ายแต่ละครั้งนั้นไม่ต่ำกว่า 50,000 ต้น ซึ่งในระยะเวลาการปลูกเพียงแค่ 6 เดือน ถึง 1 ปีครึ่งเท่านั้น ก็สามารถจำหน่ายได้

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี พ.ศ. 2551

ถวัลย์ จันทร์เพ็ญ
ข้อมูลการติดต่อ

57/1 ม.1 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด