เกษตรกรต้นแบบ
"สิงทอง นาชัย...หมอดินนำทิศสู่ชีวิตพอเพียงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่"
คุณสิงทอง นาชัย  จ. หนองบัวลำภู ปี 2551

นายสิงทอง นาชัย หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านเริ่มดำเนินกิจกรรมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี 2540 กิจกรรมที่ดำเนินการ ทำนา ปลูกไม้ผล พืชผักปลอดสารพิษ เปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินฯและเป็น ๘๐ หมอดินนำทิศสู่ชีวิตพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในนาข้าว, ไม้ผล, พืชผัก นอกจากนั้นมีความขยันอดทน สอนสมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักประมาณตน ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.ปุ๋ยหมักน้ำหมักปลาช่วยให้ต้นข้าวออกรวงได้ดี ช่วยให้เมล็ดข้าวมีน้ำหนัก
วัสดุที่ต้องเตรียม
1.น้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร (แทนกากน้ำตาล)
2.เศษหัวปลา 40 กก.
3.น้ำเปล่า 100 กก.
4.สารเร่ง ผด.2 จำนวน 1 ซอง
5.ถังหมัก 200 ลิตร
วิธีการหมัก
- นำเศษหัวปลาที่เตรียมไว้ 40 กก.ลงถังหมัก ตามด้วยน้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร หลังจากนั้นนำสารเร่ง ผด.2 จำนวน 1 ซองไปละลายน้ำเปล่า 5 ลิตร หลังจากนั้นเทลงถังหมัก ตามด้วย น้ำเปล่า 100 ลิตร หลังจากที่นำส่วนผสมทั้งหมดลงถังเรียบร้อยแล้วกวนส่วนผสมให้เข้ากันให้ดี เสร็จแล้วปิดผาถังให้สนิทแล้วหมักทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 30 วัน
อัตราส่วนการนำไปใช้
ใช้น้ำหมักปลา จำนวน 4 ซ้อนโต๊ะ ผสมน้ำเปล่า 20 ลิตร ฉีดพ่นในนาข้าวในช่วงที่ต้นข้าวกำลังตั้งท้อง จะช่วยให้ต้นข้าวออกรวงได้ดี ช่วยให้เมล็ดข้าวมีน้ำหนัก

2.สูตรสมุนไพรใกล้ตัว ช่วยกำจัดเชื้อราในข้าว
พืชสมุนไพรที่ต้องเตรียม
1.เปลือกมังคุด
2.เปลือกแค
3.หัวตะไคร้หอม
4.หัวข่าแก่
5.ใบกะเพรา
6.ใบฝรั่ง
7.ใบน้อยหน่า
8.ใบสะเดาแก่
9.กากน้ำตาล 1 กก.
วิธีการทำ
นำพืชสมุนไพรตามข้อ 1-8 ในอัตราส่วนเท่าๆกันมารวมกันให้ได้ 30 กก. หลังจากนั้นสับให้เป็นชิ้นๆใส่ลงในถังน้ำหมัก แล้วนำกากน้ำตาลไปละลายน้ำเปล่า 5 ลิตร กวนกากน้ำตาลให้เป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ เสร็จแล้วเทลงในถังหมักพืชสมุนไพร แล้วทำการกวนพืชสมุนไพรกับกากน้ำตาลให้เข้ากัน พอได้ที่แล้วปิดฝาถังให้สนิทหมักทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน (ยิ่งนานยิ่งมีประสิทธิภาพ) พอครบกำหนดวันนำมาใช้ประโยชน์ได้เลย
การนำไปใช้
ใช้มุ้งเขียวกรองเอาน้ำหมักพืชสมุนไพรในอัตราส่วน 20-30 ซีซี ผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นในแปลงนาข้าวในช่วงเย็น หรือแปลงพืชผัก ทุกๆ 7-10 วัน/ครั้ง สามารถป้องกันเชื้อรานาข้าวและยังขับไล่แมลงชนิดต่างๆที่มารบกวนในแปลงเกษตรได้เป็นอย่างดี

3.ซุปเปอร์สมุนไพรกำจัดเพลี้ยในนาข้าว (สูตร์ฉีดแล้วร่วง)
วัสถุดิบ
1.หัวกลอยแก่ 7 กก.
2.ลำต้นสบู่ดำ 2 กก.
3.เมล็ดสะเดาแห้งบด 2 กก.
4.กากน้ำตาล 2 กก.
5.น้ำเปล่า 100 ลิตร์
6.ถังหมักขนาด 150-200 ลิตร
7.หางวไหล
ขั้นตอนการทำ
นำหัวกลอยแก่มาหั่นเป็นชิ้นๆ นำลำต้นสบู่ดำมาผ่าชีก นำเมล็ดสะเดาแห้งมาบดให้ละเอียด หลังจากนั้นนำวัสถุดิบใส่ลงในถังหมักที่เตรียมไว้ แล้วเติมกากน้ำตาลและน้ำเปล่า 100 ลิตร์ตามลงไป แล้วคนให้เข้ากันปิดฝาถังหมักทิ้งไว้ 3 -7 วัน แล้วสามารถนำไปใช้ได้
อัตราส่วนในการนำไปใช้
กรองเอาน้ำหมักจากพืชสมุนไพรที่เข้มข้น (สูตร์ฉีดแล้วร่วง) จำนวน 20 ลิตร์ นำไปฉีดในนาข้าวที่เกิดปัญหาการระบาดของเพลี้ยชนิดต่างๆ ถ้าฉีดโดนตัวจะร่วงไม่เกิน 5 นาที ถ้าจะฉีดเพื่อป้องกันให้นำน้ำหมักจำนวน 16 ลิตร์ ผสมกับน้ำเปล่า 4 ลิตร์ ฉีดพ่นในแปลงนาเพื่อป้องกันเพลี้ยชนิดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.สูตรน็อคเพลี้ยในนาข้าวฉีดแล้วน็อค
สูตรน็อคเพลี้ยในแปลงนาข้าวที่มีประสิทธ์ภาพร้ายแรงกับเพลี้ยต่างๆในนาข้าว
วัสดุอุปกรณ์
1.มะพร้าวขูด จำนวน 1 กิโลกรัม
2.ยาสูบ หรือยาเส้น ยาเมา ชาวบ้าน จำนวน 1 กิโลกรัม
ขั้นตอนการทำ
คั้นเอาน้ำกะทิและ แยกกากออกแล้วกรองเอาเฉพาะหัวกระทิ หลังจากนั้นนำยาสูบ(ยาฉุน)ไปแช่น้ำและคั้นให้แตกแล้วกรองเฉพาะน้ำ
ขั้นตอนต่อไปให้นำน้ำทั้งสองอย่างมาผสมกันแล้วเติมน้ำเปล่า 20 ลิตร หลังจากนั้นก็สมารถนำไปใช้ได้ทันที ประสิทธิภาพของน้ำหมักจะออกฤทธิ์ดีหากนำไปใช้ทันทีเพราะฤทธิ์ของยาสูบ มีสูงมาก หากฉีดพ่นถูกตัว เพลี้ยจะหล่นล่วงออกจากใบทันที

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกียรติบัตร เศรษฐกิจดีเด่น ปี 2550
-รางวัลชนะเลิศด้านไร่นาสวนผสม ปี 2550
-รางวัลชนะเลิศครัวบัญชีดีเด่น ปี 2550
-ประกวดหมอดินอาสาดีเด่น ปี 2552
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
-เกียรติบัตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2554

สิงทอง นาชัย
ข้อมูลการติดต่อ

49 ม.13 บ้านทรัพภูเก้า ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด