เกษตรกรต้นแบบ
"วิทยา นาระต๊ะ: การปลูกสตรอเบอรี่ปลอดสารพิษ"
คุณวิทยา นาระต๊ะ  จ. เชียงใหม่ ปี 2551

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีที่พักแรมเชิงอนุรักษ์ไว้บริการ สตรอเบอรี่ที่ปลูกมีหลากหลายสายพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อได้แก่ พันธุ์พระราชทาน 60,72, 80 ที่มีรสชาติหอมหวานกว่าพันธุ์ 329 (รสชาติอมเปรี้ยว) ที่นิยมปลูกขายในท้องตลาดทั่วไป นอกจากนี้แล้วยังมีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกองุ่นไร้เมล็ด กาแฟ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสตอรเบอรี่ มากมาย อาทิ เช่น ไวน์, แยมเนื้อสตอเบอรี่, สตอเบอรี่อบแห้ง

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้เป็นสวนเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเก็บผลผลิตได้เอง

ความสามารถอันโดดเด่น

นายวิทยา นาระต๊ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกสตรอเบอรี่ปลอดสารพิษ และ เจ้าของโฮมสเตย์ที่พักและปหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เสวนดอยแก้ว ตั้งอยู่ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง ปัจจุบันสวนแห่งนี้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกและแปรรูปสตรอเบอรี่ ปัจจุบันปลูกสวนสตรอเบอรี่บนเนื้อที่ 20 ไร่ ขยายพันธุ์สตรอเบอรี่ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และปลูกสตรอเบอรี่แบบปลอดสารพิษ โดยใช้พืชสมุนไพรและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดปริมาณปุ๋ยและสารเคมี ทำให้ผลสตรอเบอรี่มีคุณภาพดี ผลมีขนาดโต สตรอเบอรี่ที่ปลูกมีความต้านทานโรคและแมลง จนประสบความสำเร็จและได้นำไปเผยแพร่ ถ่ายทอดแนวคิดการทำเกษตร จนกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรและประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

เกียรติประวัติและผลงาน

- ผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2549
- ผลิตภัณฑ์ผลสตรอเบอรี่สด ได้รับการคัดสรร ระดับ 2 ดาวและไวน์สตรอเบอรี่ได้รับ
- การคัดสรร ระดับ 2 ดาว สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในปี 2547 และในปี 2549
- รางวัลที่ 2 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร(ผลสตรอเบอรี่สด) จ.เชียงใหม่ ปี 2547
- รางวัลที่ 2 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร(ผลสตรอเบอรี่สด) จ.เชียงใหม่ ปี 2549

สวนกาแฟคุณวิทยา
ข้อมูลการติดต่อ

103/5 ม.5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด