เกษตรกรต้นแบบ
"ประยงค์ ใจเป็น...ทำสารสกัดชีวภาพเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยปลูกพืช"
คุณประยงค์ ใจเป็น  จ. อุดรธานี ปี 2551

นายประยงค์ ใจเป็น เกษตรกรบ้านหนองตอ ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี มีความตั้งมั่นและตั้งปณิธานกับตนเองว่าจะเป็นที่พึ่งของตนเองโดยได้หันมาเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ด วัว หมู ปลูกพืชผักทุกชนิดที่กินได้ และกินทุกอย่างที่ตนเองปลูกต่อมาสัตว์และพืชที่ปลูกไว้ และทำปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ผลพลอยได้ในฟาร์มมาหมักเป็นสารสกัดชีวภาพเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ และการทำปุ๋ยปลูกพืช การใช้แกลบ ฟางข้าว และใบไม้เติมลงในบ่อมูลสุกรเพื่อลดมลภาวะจากกลิ่น แล้วตักขึ้นมาตากแห้งผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังทำการพัฒนาที่ดินจากทุ่งนาเป็นสวนและป่าไม้เพื่อรักษาความสมดุลย์ของดินและน้ำ

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลหมู
ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลหมู
วัสดุที่ต้องเตรียม
-หัวเชื้อจุลินทรีย์
-กากน้ำตาล
-แกลบ
-รำอ่อน
-มูลสัตว์ (หมู)
-เศษผัก
-เศษใบไม้
-เศษฟาง
-บัวรดน้ำ
-พลั่ว
-กระสอบป่าน
วิธีการทำดังนี้
นำแกลบ นำมูลสัตว์ และรำอ่อนมาคลุกเคล้าให้เข้ากันไว้ และเอาแกลบ มูลสัตว์ และรำอ่อนมาคลุกเคล้าเข้ากันอีก แล้วนำมากำดูว่าเปียกชุ่มมือพอดีหรือ 70% ของความชื้นเอากระสอบป่านมาคลุกส่วนที่เหลือมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกันแล้วทุกวันของตอนเย็นจึงมากลับปุ๋ยที่เราผสมแล้ว จึงคลุกไว้เหมือนเดิม 4-5 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

2.การทำปุ๋ยหมก
วัสดุที่ต้องใช้
-ใบไม้แห้ง 10 ส่วน
-น้ำเปล่า
-สารเร่ง พด.1 (ไม่ใช้ก็ได้)
-มูลสัตว์ 1-3 ส่วน (ตามแต่หาได้ แต่ไม่น้อยกว่า 1 ส่วน)
ขั้นตอน
ขุมหลุมให้ได้ขนาดลึก 1.50 เมตร กว้าง 2 เมตร ใส่ใบไม้ลงไปทีละชัั้น ตามด้วยมูลสัตว์ และรดน้ำให้ชุ่ม ทำแบบนี้หลายๆชั้นจนวัสดุที่เตรียมมาหมด คลุมปากหลุมด้วยผ้าใบ หมกทิ้งไว้ประมาณ 1 - 6 เดือน ก็สามารถนำไปใช้ได้

เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2551
- รับรางวัลชนะเลิศพัฒนาดินดีเด่น จังหวัดอุดรธานี ปี 52
- รางวัล คนดี ศรีอุดร ปี 53
- รางวัลนานาชาติ ปี 50
- รางวัลภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ชีวภาพดีเด่น ปี 47
- รางวัลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 47
- รางวัลฟื้นฟูไก่พื้นเมือง อนุรักษ์ไก่พื้นเมือง ปี 41
- รางวัลเกษตรทฤษฎีใหม่ดีเด่น ปี 41
- ชนะเลิศประกวดไก่พื้นเมืองดีเด่น ปี 41
- เกษตรกรดีเด่น ปี 44
- ผ่านการอบรมวิชาชีพระยะสั้นเกษตรผสมผสาน ปี 44
- แต่งตั้งเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาเกษตรวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี จ.อุดรธานี
- แต่งตั้งเป็นวิทยากรในโครงการ คลังปัญญา วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี จ.อุดรธานี ปี 47

ประยงค์ ใจเป็น
ข้อมูลการติดต่อ

157 ม.5 บ้านหนองตอ ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 41110

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด