เกษตรกรต้นแบบ
"คำพันธ์ เหล่าวงษี...สร้างจักรยานปั่นน้ำแรงดันสูงเพื่อการเกษตร"
คุณคำพันธ์ เหล่าวงษี  จ. มหาสารคาม ปี 2551

นายคำพันธุ์ เหล่าวงษี เกษตรกรบ้านดอนแดง ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน เป็นสามาชิกเครือข่ายเกษตรทางเลือก เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้แก่เกษตรกรทำการเกษตรที่ยั่งยืนตามลักษณะพื้นที่ของเกษตรกรและให้เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ลดละเลิกการใช้สารเคมี ชำนาญการเผ่าถ่าน แล้วสกัดเอาน้ำส้มควันไม้เอาไว้ใช้ในแปลงเกษตร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อที่จะนำไปใช้เพิ่มผลผลิตในการทำการเกษตรและการลดละการใช้สารเคมี ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถทำปุ๋ยใช้เองซึ่งมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรโดยตรง สร้างจักรยานปั่นน้ำแรงดันสูงเพื่อการเกษตรวิธีการให้น้ำแก่พืช แบ่งออกได้หลายวิธี เช่น การปล่อยให้น้ำไหลท่วมเป็นฝืนยาวหรือแบบ การให้น้ำแบบร่อง แบบฉีดฝอยและแบบหยดน้ำ การเพาะเห็ดขอนขาวแบบประหยัดลดต้นทุน ทำแปลงผักแบบถาวรลดต้นทุนใช้กินตลอดทั้งปี เทคนิกการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.การทำอาหารเลี้ยงปลาดุกและกบ
วัสดุและอุปกรณ์การทำ
1.ปลาป่น 1 กก.
2.ถั่วเหลืองป่น 1กก.
3.รำอ่อน 1 กก.
4.ปลายข้าว 1.5 กก.
5.ผักกระถินป่น 3 ขีด
6.น้ำหมักจุลินทรีย์ 2 ซ้อนโต๊ะ
ขั้นตอนการทำ
1.ต้มปลายข้าวให้สุก
2.นำส่วนผสมที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากัน
3.นวดให้เหนียวพอปั้นเป็นก้อน
3.นำไปปั้นเป็นก้อนตามขนาดที่ต้องการ ถ้าจะนำไปลี้ยงปลาดุกปั้นขนาดเท่ากำมือ ถ้านำไปเลี้ยงกบปั้นขนาดเท่ายาลูกกลอน
4.นำไปตากแห้ง ประ 2 แดด (ควรกลับข้างขณะกำลังตากให้แห้งทั้งสองด้าน) พอแห้งดีแล้วนำมาเก็บไว้ในที่ร่มสามารถเก็บไว้ใช้เป็นเดือน

2.ปุ๋ยหมักแก้ปัญหาดินกรดเป็นด่าง
วัสดุ และอุปกรณ์การทำ
1.ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกแห้ง
2. แกลบเผา/แกลบดิบ
3.รำอ่อน
4.ดินดี
5.กากน้ำตาล
6.น้ำหมักจุลินทรีย์
7.ผ้าคลุม
8.น้ำเปล่า
9.จอบ/พลั่ว
ขั้นตอนการทำ
1.นำส่วนผสมที่เตรียมไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันตามอัตราส่วนดังนี้
-ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกแห้ง 3 ถุงปุ๋ย
- แกลบเผา/แกลบดิบ 3 ถุงปุ๋ย
-.รำอ่อน 3 กก.
-.ดินดี/ดินโพน 1 ถุงปุ๋ย
-.กากน้ำตาล 3 ซ้อนโต๊ะ
-.น้ำหมักจุลินทรีย์ 5 ซ้อนโต๊ะ
-น้ำสะอาด 10 ลิตร

3.จักรยานปั่นน้ำแรงดันสูง การผลิตจักรยานสูบน้ำใช้ทางการเกษตร
วัสดุ-อุปกรณ์
1.จักรยาน-หาซื้อตามร้านรับซื้อของเก่า
2.สายพาน
3.ปั๊มน้ำ
4.ถังแก๊สเก่า
ขั้นตอนการทำ
นำจักรยานไปติดตั้งใกล้กับบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำพร้อมกับติดตั้งปั๊มซักด้วย แล้วต่อท่อขาน้ำออกเข้ากับถังแก๊ส แล้วจะต่อท่อออกจากถังแก๊สด้านล่าง (ตัวถังแก๊สนั้นจะเป็นตัวกระบอกอัดแรงดันน้ำจะช่วยให้คนปั่นจักรยานเบาแรงได้มากทีเดียว)จากนั้นต่อสายพานระหว่างล้อหลังรถจักรยานกับปั๊มชัก เสร็จแล้วต่อท่อ PVC จากปั๊มชักลงบ่อน้ำแล้วต่อไปยังที่ทำการเกษตรด้วยการใช้สปิงเกอร์รดน้ำ

เกียรติประวัติและผลงาน

- รับรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2551
- ถ้วยพระราชทานโครงการประกวดผลงานปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2553
- รับรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับภาค ปี 2551
- รับรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ปี 2552
- รับโล่เกียรติคุณ ดูชี อาสาสมัครดีเด่น ระดับจังหวัด

คำพันธ์ เหล่าวงษี
ข้อมูลการติดต่อ

43 ม.2 บ.ดอนแดง ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด