เกษตรกรต้นแบบ
"ชำนาญ พิทักษ์...ปราชญ์เกษตรอินทรีย์ชำนาญด้านการผลิตปุ๋ยชีวภาพ"
คุณชำนาญ พิทักษ์  จ. หนองคาย ปี 2551

นายชำนาญ พิทักษ์ ปราชญ์เกษตรอินทรีย์ ผู้ที่อุทิศตนเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาโดยตลอด มีความชำนาญด้านการผลิตปุ๋ยชีวภาพ การใช้สมุนไพรไล่แมลงทุกชนิด ผลิตน้ำหมักฮอร์โมน ทำไร่นาสวนผสมแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้น ยังเปิดเป็นมหาวิทยาลัยชุมชนแห่งแรกของเมืองไทย ที่สามารถบรรจุคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้กว่า 500 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.สูตรน้ำหมักไล่แมลง
พืชสมุนไพรที่ต้องใช้ดังนี้
1.สะเดา 2.บอระเพ็ด 3.ตะไคร้หอม 4.หมากอ่อน 5.หนอนตายยาก
6.สาบเสือ 7.พริก 8.พริกไทยดิบ
นำทุกอย่างมาผสมรวมกันหมักทิ้งไว้ ราว 30 วัน กรองเอาน้ำมาฉีดพ่น

2.การกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวแบบราบคาบ
ส่วนผสมในการทำน้ำหมักฆ่าหอยเชอรี่
1. ปูนขาว 1 กก.
2. บอนคันหั่น 5 กก.
3. หัวกลอยสับละเอียด 5 กก.
4. หัวกระปุกสับละเอียด 5 กก.
5. กากน้ำตาล 2 กก.
6. น้ำพอประมาณ

วิธีการทำ
นำส่วนผสมทุกอย่างลงในถังหมัก คลุกเคล้าให้เข้ากัน เทน้ำใส่พอให้คลุกเคล้าได้ขลุกขลิกหมักทิ้งไว้ 1 เดือน

การนำไปใช้
ให้ผสมน้ำหมัก 2 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร ใช้รดต้นยางพารา
ใช้ในนาข้าว เทน้ำหมักใส่ทางน้ำไหล อัตราส่วน 3 ลิตร/ไร่ ใส่ได้ตั้งแต่ช่วงที่มีน้ำขังและในช่วงระยะต้นข้าวสูงตั้งแต่ 20 – 30 ซม. หรือหว่านไปแล้ว 20 วันได้เลย


3.ปุ๋ยชีวภาพ

1.ขี้วัว + ขี้ควาย 2.ปูนขาว
3.กากน้ำตาล 4.แกลบเผา
5.แกลบดิบ 6.น้ำมะพร้าว
7.ก้อนเห็ดเก่า

4.ปุ๋ยน้ำ

1. หอยเชอรี่
2.หัวปลา
3.มูลแพะ 10 กก.
4.กากน้ำตาล 3 ลิตร
5.พด.2 1 ซอง
6.M 150 2 ซอง
7.ปูนขาว 5 กก.
วิธีหมัก
หมักส่วนผสมทุกอย่างไว้ในถังหมักเป็นเวลา 100 วัน จึงจะสามารถนำมาใช้ได้

วิธีผสมปุ๋ยอินทรีย์
1. แกลบดำ 9 เข่ง
2.แกลบขาวหรือแกลบดิบ 2 เข่ง
3.ขี้เห็ด 2 เข่ง
4.รำอ่อน 6-8 กก.
5.กากน้ำตาล 10 กก.
6.น้ำมะพร้าวจากมะพร้าวที่เอาไปทำกะทิ (มะพร้าวแก่) 10 กก.
7.ขี้แพะ 100 กก.
8.น้ำหมักชีวภาพ จากขี้แพะ 10 กก.
9.ปูนขาวผสมน้ำ 20 ลิตร

วิธีใช้ประโยชน์

ใช้ได้ดีกับยางปลูกใหม่และยางที่กรีดแล้ว และนาข้าว ไม้ดอก ไม้ผล
ยางปลูกใหม่ ใช้ผสมรองก้นหลุม ½ กก./ต้น
ยางโตแล้ว ใช้ฝัง 3 หลุม ห่างจากต้นประมาณ 60 – 100 ซม. 1 กก./ ต้น
ยางกรีดแล้ว ใช้โรยรอบต้นระหว่างแถวยาง 100 กก./ ไร่
นาข้าว ใช้หว่านแล้วไถกลบ หรือคาดก่อนหว่านข้าว หรือ ก่อดำ ควรปล่อยน้ำออกจากนาก่อน จำนวน 2 กระสอบต่อไร่
ไม้ดอกไม้ผล - ใช้ฝังกลบบริเวณทรงพุ่มประมาณ ½ กก./ต้น
- ผสมดินปลูกในกระถางประมาณ ½ กก.(ปลูกใหม่) ต่อกระถาง
- โรยรอบต้นแล้วรดน้ำประมาณ ½ กก.
ประโยชน์ ทำให้ยางพาราเปลือกหนา ใบใหญ่ ให้น้ำยางพาราเพิ่มถึง 10 %
นาข้าวให้ผลผลิตดี
ไม้ดอกไม้ผลติดดอกออกผลตลอด
ไม่เป็นพิษช่วยรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ปรับสภาพดินได้ดี ในกรณีที่เป็นกรด หรือด่าง
ไม่จืดง่าย ทำให้ ดินร่วนซุย

5.น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบมากมาย เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จะมีคุณสมบัติ ช่วยปรับปรุงดิน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เร่งการเติบโตพืช และใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้ด้วย เช่น ผลิตสารดับกลิ่นตัว ผลิตสารปรับผิวนุ่ม ใช้ผลิตยารักษาโรคผิวหนัง

น้ำส้มรมควันมีความเป็นกรดสูง ก่อนนำไปใช้ต้องเจือจางให้เกิดสภาวะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้ดังนี้
อัตราส่วน 1: 20 (ผสมน้ำ 20 เท่า) พ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นประโยชน์และแมลงในดิน ควรทำก่อนการเพาะปลูก 10 วัน
อัตราส่วน 1: 50 (ผสมน้ำ 50 เท่า) พ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำลายพืช หากใช้ความเข้มข้นที่มากกว่านี้รากพืชอาจได้รับอันตราย
อัตราส่วน 1: 100(ผสมน้ำ 100 เท่า) ราดโคนต้นไม้รักษาโรครา และโรคเน่า รวมทั้งป้องกันแมลงมาวางไข่
อัตราส่วน 1: 200(ผสมน้ำ 200 เท่า) พ่นใบไม้รวมทั้งพื้นดินรอบๆ ต้นพืชทุก 7 – 15 วันเพื่อขับไล่แมลง และป้องกันเชื้อรา และรดโคนต้นไม้เพื่อเร่งการเจริญเติบโต
อัตราส่วน 1: 500(ผสมน้ำ 500 เท่า) พ่นผลอ่อน หลังจากติดผลแล้ว 15 วัน ช่วยขยายผลให้โตขึ้นและพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน เพื่อเพิ่มน้ำตาลในผลไม้
อัตราส่วน 1: 1,000(ผสมน้ำ 1,000เท่า) เป็นสารจับใบ เนื่องจากสารเคมีสามารถออกฤทธิ์ได้ดีในสารละลายที่เป็นกรดอ่อนๆ ช่วยเสริมประสิทธิภาพสารเคมีทำให้สามารถลดการใช้สารเคมีมากกว่าครึ่งด้วย

การนำไปใช้ด้านอื่นๆ
1. ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้รักษาแผลสด แผลถูกน้ำร้อนลวก รักษาโรคน้ำกัดเท้า และเชื้อราที่ผิวหนัง
2. น้ำส้มควันไม้ ผสมน้ำ 20 เท่า ราดทำลาย ปลวก และมด
3. น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำ 50 เท่า ใช้ป้องกันปลวก มด และสัตว์ต่างๆ เช่นตะขาบ แมงป่อง
4. น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำ 100 เท่า ใช้ฉีดพ่นถังขยะเพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงวัน ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ ห้องครัว และบริเวณที่ชื้นแฉะ

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2548
-พัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2549
-รับรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551

ชำนาญ พิทักษ์
ข้อมูลการติดต่อ

24 ม.4 บ.เดื่อ ต.ชุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด