เกษตรกรต้นแบบ
"การดูแลลิ้นจี่เพื่อคุณภาพส่งออก"
คุณลาวัลย์ นันทฤทธิ์  จ. เชียงราย ปี 2552

นางสาวลาวัลย์ นันทฤทธิ์ เจ้าของสวนลิ้นจี่อำนวยผล สามารถมีผลผลิตยาวนานกว่าทุกสวน เนื่องด้วยผลผลิตจะออกก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ทั่วไป ถึง 2 สัปดาห์ โดยจะเก็บผลผลิตช่วงผลสุกที่ร้อยละ80 เนื่องจากจะสามารถเก็บลิ้นจี่ในความเย็นนานกว่า 1 เดือน คุณลาวัลย์ ปัจจุบันเป็นเลขาสมาคมชาวสวนลิ้นจี่ จังหวัดเชียงราย โดยสวนอำนวยผลแห่งนี้คุณพ่อบุญรัตน์ นันทฤทธิ์ เป็นผู้นำพันธุ์มาจากสวนลิ้นจี่โต๊ะซิวฮง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตั้งแต่ปี 2515 จบถึงปัจจุบันเป็นเวลา 37 ปี โดยพันธุ์ที่นำมาปลูกมี 2 พันธุ์ คือพันธุ์ฮงฮวยและพันธุ์โอเฮี้ยะพันธุ์ฮงฮวย จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เม็ดในเล็ก เปลือกสีสวย กินสดอร่อย สามารถนำไปแปรรูปลิ้นจี่กระป๋อง อบแห้งได้ดี ส่วนพันธุ์โอเฮี้ยะ (ใบดำ) คนจีนชอบ เนื่องจากลูกเล็ก เนื้อนิ่ม รสชาติหวาน ซึ่งคุณลาวัลย์ ได้มีการบำรุงรักษาคุณภาพสายพันธุ์ลิ้นจี่แต่ละสายพันธุ์เอาไว้เพื่อคุณภาพส่งออกต่อไป

ความสามารถอันโดดเด่น

ต้นลิ้นจี่ในแต่ละต้นจะมีการลงทะเบียนติดเลขรหัสเอาไว้ เพื่อจะได้รู้ว่าแต้ละต้นจะต้องบำรุงอะไร ดูแลโรคที่มากับผีเสื้ออย่างไร(วิธีการไล่แมลงจะใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมก็คือจุดไฟให้ควันไฟไล่แมลงแทนการใช้สารเคมี) เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ก็จะมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อดูแลต้นที่จะส่งผลในช่วงติดดอก ติดผลในแต่ละปีเป็นอย่างไร

เคล็ดลับว่าสวนลิ้นจี่ตลอดทั้งปีต้องมีการดูแลถึง 8 เดือน ซึ่งจะมีการพักตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม จะเริ่มทำความสะอาดสวนและให้ปุ๋ยทางใบใช้สูตร 10-52-17+0-0-64 จำนวน 500 กรัมผสมน้ำ200 ลิตร ขั้นตอนนี้ถือเป็นจุดสำคัญอย่างมาก โดยสวนลิ้นจี่อำนวยผลจะไม่ใช้คนงานในการพ่นปุ๋ยทางใบ โดยพี่น้องรวมทั้งคุณพ่อจะเป็นคนพ่นเอง โดยจะพ่นสัปดาห์เว้นสัปดาห์ เนื่องจากขั้นตอนนี้หากให้อาหารทางใบไม่สมบูรณ์หรือไม่อิ่มจะส่งผลให้ออกดอกน้อย ไม่สมบรูณ์ และส่งให้ผลติดน้อยและลูกเล็ก

เกียรติประวัติและผลงาน

-รับรองการปลูกลิ้นจี่คุณภาพปี 2550 เกษตรจังหวัดเชียงราย
-เกษตกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 จังหวัดเชียงราย

พี่ลาวัลย์กับสวนลิ้นจี่
ข้อมูลการติดต่อ

206 ม. 1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด