เกษตรกรต้นแบบ
"ประสิทธิ์ บุญแก้ว...แหล่งผลิตดอกเบญจมาศรูปแบบเกษตรอินทรีย์"
คุณประสิทธิ์ บุญแก้ว  จ. อุบลราชธานี ปี 2551

นายประสิทธิ์ บุญแก้ว อายุ 58 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบัวเทิงหมู่ 4 ตำบลท่าช้าง เมื่อปี พ.ศ.2544-2549 มีแรงจูงใจในการทำเกษตร จากที่เป็นหมอดินอาสาประจำตำบล ทำให้มีความรู้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต นำแนวคิดด้านเกษตรธรรมชาติมาปรับใช้ภายในสวนจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของชุมชน คุณประสิทธิ์มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อย จึงพยายามหาวิธีการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น โดยใช้ต้นทุนต่ำ ทำให้เกิดรายได้ตลอดปี มีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี อากาศในดินถ่ายเทได้สะดวก ปลูกพืชได้หลากหลายชนิดที่เกื้อกูลต่อกัน สามารถหมุนเวียนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.เทคนิคการเพิ่มปริมาณดอกเบญจมาศ
ดอกเบญจมาศ คือหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ในสวนของคุณประสิทธิ์ นับเป็นแหล่งผลิตดอกเบญจมาศที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ส่งจำหน่ายทั้งตลาดในท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร การปลูกเบญจมาศจะปลูกในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี

ขั้นตอนการทำ :
การเด็ดยอดเบญจมาศเพื่อเพิ่มปริมาณดอก จะทำหลังจากที่ปลูกเบญจมาศไปแล้ว 15 วัน หรือต้นเบญจมาศสูงประมาณ 25-30 เซ็นติเมตร โดยทำการเด็ดยอดบญจมาศออก หลังจากเด็ดยอดแล้ว 15 วัน เบญจมาศจะแตกยอดใหม่ประมาณ 6-7 ยอด จะทำให้ได้ดอกเบญจมาศเพิ่มขึ้น

ประโยชน์ :
ปกติแล้วเบญจมาศ 1 ต้น จะให้ดอกเพียงแค่ 1 ดอกเท่านั้น และผลผลิตเฉลี่ยที่ได้ประมาณ 30 ต้น/กิโลกรัม แต่เมื่อใช้เทคนิคการเด็ดยอดจะทำให้ได้ดอกเบญจมาศเพิ่มขึ้นเป็น 6-7 ดอก/ต้น และผลผลิตเฉลี่ยที่ได้ประมาณ 8 ต้น/กิโลกรัม ซึ่งเป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้จริง

2.เทคนิคการกำจัดแมลงวันทองด้วยต้นพลูป่า

พลูป่า เป็นต้นไม้ทรงพุ่มเล็ก ลักษณะใบคล้ายใบพลูแต่สีเข้มกว่าเล็กน้อยและใบค่อนข้างเรียว ใบพลูป่าจะมีกลิ่นที่เป็นฮอร์โมนทางเพศที่สามารถดึงดูดความสนใจของแมลงวันทองให้เข้ามาหาได้

วัตถุดิบ :
วิธีการใช้ คือ นำใบพลูกป่าไปตำให้แหลกผสมน้ำเล็กน้อยพอเหมาะ แล้วนำไปใส่ถาดโฟมหรือภาชนะที่เหมาะสม แล้วหยอดยาฆ่าแมลงแบบไม่มีกลิ่นลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อย แล้วนำไปวางไว้รอบสวนผลไม้ จากนั้นแมลงวันทองก็จะเข้ามาเกาะและดูดกินสารฆ่าแมลงและตายในที่สุด

3. วิธีการใช้เครื่องดูดแมลงแบบประหยัดทดแทนการใช้สารเคมี

ขั้นตอนการทำ :
ในช่วงที่พบการ ระบาดของแมลงศัตรูพืช ให้ใช้พัดลมและกับดักล่อแมลง โดยใช้หลักการง่ายๆคือ ตอนกลางคืนจะเปิดไฟBlack light ไปพร้อมกับพัดลมดูดจะมีแมลงมาเล่นแสงไฟซึ่งส่วนใหญ่เป็นแมลงศัตรูพืช ได้แก่ ผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝ้าย-หนอนกระทู้ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่นสีเขียว แมลงบั่ว ฯลฯ ส่วนตอนกลางวันจะขยี้ใบพลูป่าห้อยไว้บนกับดักแทนการเปิดไฟซึ่งกลิ่นของพลู ป่าจะช่วยล่อแมลงวันทองมาติดกับดัก แล้วพัดลมจะดูดเอาแมลงต่างๆตกลงไปในถุงตาข่ายที่รองรับไว้ด้านล่าง โดยแขวนกับดักไว้ที่ความสูงจากพื้นดินประมาณ 2-3 เมตร จะสามารถล่อแมลงได้ไกลถึง 100 เมตร รวมต้นทุนการผลิต 1,600 บาท(พัดลมขนาด 6 นิ้ว,หลอดไฟ,สายไฟ,ถังพลาสติก และอื่นๆตามความเหมาะสม) อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของถังพลาสติกที่นำมาใช้เป็นโครงสร้างหลัก หรือจะนำวัสดุอื่นๆมาประยุกต์ใช้ก็ได้

4. การทำให้มะนาวติดผลดก ด้วยเทคนิคการเสริมราก

เกษตรกรที่ปลูกมะนาวกิ่งตอนพันธุ์ดี มักจะมีปัญหาต้นมะนาวติดผลน้อย ต้นโค้นล้มง่าย ไม่คุ่มค่ากับการลงทุน เนื่องจากมะนาวกิ่งตอนจะไม่มีรากแก้วทำให้หาอาหารไม่เก่ง ลำต้นไม่แข็งแรงทำให้ติดผลไม่ดก และโคนล้มเสียหายได้ง่าย ปัญหานี้เราสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก โดยใช้เทคนิคการเสริมราก

ขั้นตอนการทำ :
การเสริมรากให้มะนาวเพื่อช่วยหาอาหารมาเลี้ยงต้นนั้น สามารถทำได้ในช่วงฤดูฝนเมื่อมะนาวอายุประมาณ 1 ปี ให้นำต้นมะนาวพันธุ์ทวายหรือพันธุ์พื้นบ้านที่ได้จากการเพาะเมล็ด และมีขนาดใกล้เคียงกับต้นมะนาวพันธุ์ดี มาปลูกไว้ชิดกับต้นมะนาวพันธุ์ดี ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 20 ซม. หลังจากนั้นโน้มยอดมะนาวพันธุ์ดีมาทาบกับต้นมะนาวทวาย โดยตัดยอดมะนาวพันธุ์ดีเป็นรูปปากฉลาม ส่วนต้นมะนาวทวายที่จะนำไปทาบให้ตัดเป็นรูปตัววี จากนั้นนำมาเสียบเข้าด้วยกัน แล้วนำเทปใสมาพันจากข้างบนลงมาข้างล่าง พันให้แน่นไม่ให้น้ำไหลเข้าไปได้ ป้องกันไม่ให้ลำต้นและยอดเน่า ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 15-20 วัน ถ้าต้นมะนาวทวายแตกยอดให้ตัดทิ้ง เพราะต้นมะนาวพันธุ์ดีที่เราทำการเสริมรากจะไม่เจริญงอกงามหรืออาจตายได้ โดยประโยชน์ของการเสริมรากจะทำให้ได้มะนาวพันธุ์ดีไม่กลายพันธุ์ ให้ผลดกและใหญ่ รสชาติเหมือนเดิม อีกทั้งการมีรากแก้วจะทำให้ต้นมะนาวแข็งแรงเจริญเติบโตได้เร็ว ไม่โค้นล้มง่าย อายุยืนยาวขึ้นอีกด้วย

5. น้ำหมักมูลลูกอ๊อดบำรุงพืชผักผลไม้

น้ำหมักมูลลูกอ๊อดบำรุงพืชผักผลไม้ เป็นน้ำหมักชีวภาพสูตรหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาของคุณพ่อประสิทธิ์ บุญแก้ว น้ำหมักมูลลูกอ๊อด หรือทางภาคอีสานเรียกว่าน้ำหมักขี้ฮวก ได้จากการบีบตัวลูกอ๊อดเพื่อเอามูลออกจากตัวลูกอ๊อดก่อนที่จะนำตัวลูกอ๊อดไปบริโภค น้ำหมักชีวภาพสูตรนี้มีคุณสมบัติในการบำรุงให้พืชผักผลไม้ให้มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชผักผลไม้อุดมสมบูรณ์ดี ซึ่งมีวัตถุดิบและวิธีการทำ ดังนี้

วัตถุดิบ :
1.มูลลูกอ๊อด 15 กิโลกรัม
2.สารเร่ง พด.2 1 ซอง
3.กากน้ำตาล 2.5 ลิตร
4.น้ำเปล่า 50 ลิตร

วิธีทำ :
1.นำเอาส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในถังหมักขนาด 50 ลิตร คลุกเคล้าหรือคนให้ส่วนผสมเข้ากัน
2.ปิดฝาถัง ตั้งไว้ในร่ม ใช้ระยะเวลาในการหมัก 15 วัน

ประโยชน์และการนำไปใช้ :
กรองเอาน้ำหมักที่ได้ทั้งหมดนำไปผสมกับน้ำเปล่า 150 ลิตร นำไปใช้รดพืชผักผลไม้ อาจจะปล่อยไปกับระบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์เลยก็ได้ หรือถ้าเป็นไม้ดอกก็อาจจะใช้วิธีการใช้ถังฉีดพ่น ส่วนกากที่เหลือจากการกรองก็นำไปใส่โคนต้นไม้ได้ ช่วยในการบำรุงให้พืชผักผลไม้ มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชผักผลไม้เจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ดี

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จ.อุบลราชธานี
-เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน ปี 2551
-แหล่งผลิตพืช(GAP)โครงการความปลอดภัยอาหาร(Food Safety)ด้านพืช คือ ส้มเขียวหวาน รหัสรับรอง กษ 03-02-3628-4382-133 ปี 2550-2552
-ได้รับคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปี 2551
-ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ด้านประชาชนทั่วไป ปี 2550
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดอกเบญจมาศดอกเดี่ยว (สีเหลือง) ปี 2550
-ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดกุหลาบตัดดอกสีแดง งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 10 ปี 2548
-วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกดอกเบญจมาศ ปลูกพริก ส้ม กล้วย และผลไม้ทุกชนิด พร้อมให้ปัจจัยการผลิตในสวนไปปลูกเพื่อเป็นการขยายผล
-วิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2548 –
-ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ได้รับรางวัลชมเชยด้านประชาชนทั่วไป จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) ปี 2550

ประสิทธิ์ บุญแก้ว
ข้อมูลการติดต่อ

116 ม.4 บ.บัวเทิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด