เกษตรกรต้นแบบ
"ฉอ้อน เผนโคกสูง...ผู้คิดค้นวิธีเลี้ยงกบคอนโดและเลี้ยงกุ้งคอนโด"
คุณฉอ้อน เผนโคกสูง  จ. นครราชสีมา ปี 2551

นายฉอ้อน เผนโคกสูง เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 ผู้ที่คิดค้นวิธีเลี้ยงกบคอนโด เลี้ยงกุ้งคอนโด เลี้ยงกุ้งในชวดพลาสติก ถือว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยที่เลี้ยงกบด้วยวิธีนี้ก็ว่าได้และก็ประสบผลสำเร็จอีกด้วยจนกลายมาเป็นต้นแบบการเลี้ยงสัตว์โดยการใช้พื้นที่อย่างประหยัด ซึ่งยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันคุณลุงฉอ้อนก็ได้คิดค้นวิธีการเลี้ยง ดูแล กุ้งเครฟิช ให้โตเร็วมีผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งพยายามคิดค้นหาอุปกรณ์มาดัดแปลงให้สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ จนมั่นใจได้ว่าแนวทางที่ตนเองทำอยู่นี้มาถูกทางแล้วและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

การเลี้ยงกุ้งมังกรในขวดพลาสติก
วัตถุดิบ มีดังนี้
1.ขวดน้ำพลาสติกขนาด 5 ลิตร
2.มีดคัตเตอร์ 1 อัน
3.สายออกซิเจน 1 สาย
4.น้ำเปล่า 3 ลิตร

ขั้นตอนการทำ
1.นำขวดน้ำพลาสติกขนาด 5 ลิตร มาวางเป็นแนวนอน
2นำมีดคัตเตอร์มาเจาะรู บริเวณข้างขวดใกล้ๆกับปากขวด ให้มีขนาดเท่าปากขวดเพื่อเป็นที่ให้อาหารและเสียบสายออกซิเจน
3.จากนั้นนำมีดคัตเตอร์มากรีดขวดพลาสติกบริเวณตรงกลางให้มีช่องลักษณะเปิดปิดได้ ความกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อไว้สำหรับนำกุ้งมังกรใส่ลงไป
4.เติมน้ำเปล่า 3 ลิตร และต่อสายออกซิเจนเข้าไป ก็สามารถนำกุ้งมังกรลงเลี้ยงได้ทันที

การดูแล
ให้อาหารกุ้งในช่วงเวลาเช้า หรือเย็นก็ได้ วันละ 1 ครั้ง สำหรับการเปลี่ยนน้ำก็ให้เปิดฝาขวดเปลี่ยนถ่ายน้ำได้เลย

ประโยชน์
เป็นการประหยัดพื้นที่ในการเลี้ยง และลดต้นทุนการทำบ่อได้อย่างดี ทำให้กุ้งมังกรสุขภาพดี น้ำหนักดีโตเร็ว เป็นที่ต้องการของตลาด

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551
-ปราชญ์ชาวบ้านปี 2543 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนคราชสีมา

ฉอ้อน เผนโคกสูง
ข้อมูลการติดต่อ

106 ม.8 ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด