เกษตรกรต้นแบบ
"ประเมิน สวนสมุทร...ผู้ทำนาและทำแปลงสาธิตแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน"
คุณประเมิน สวนสมุทร  จ. กรุงเทพมหานคร ปี 2551

คุณประเมิน สวนสมุทร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 กรุงเทพมหานคร ปราชญ์เกษตรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการไร่นาสวนผสมผสาน ในพื้นที่ใจกลางเมือง ซึ่งเน้นการใช้อินทรีย์วัตถุ มาแปรรูปหมักเป็นปุ๋ย และฮอร์โมนสูตรต่างใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเอง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ยังจัดตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ให้สำหรับผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเอง จนได้รับการยกย่อง และเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน และต่างพื้นที่ สำหรับภูมิปัญญาที่โดดเด่นของคุณประเมิน สวนสมุทร ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ที่มาศึกษาดูงาน ได้แก่

-ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในการทำนา ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
-ใช้ไล่แมลง
-สูตรปุ๋ยจุลินทรีย์

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

สูตรปุ๋ยหมักจากกล้วยน้ำว้าและผักบุ้ง
วิธีการทำ
สูตรที่ 1
กล้วยน้ำว้า(ทั้งลูก) 3 กิโลกรัม
กากน้ำตาล 3 กิโลกรัม
หมักไว้ 15 วัน
สูตรที่ 2
ผักบุ้ง 3 กิโลกรัม
กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
หมักไว้ 15 วัน
นำทั้งสองสูตรมาผสมรวมกัน
อัตราส่วนการใช้
น้ำหมัก 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นในนาข้าว เพื่อบำรุงข้าว

สูตรน้ำหมักไล่แมลง
จุลินทรีย์จากสมุนไพรรสขม 1 ลิตร
เหล้าขาว 1 ลิตร
น้ำส้มสายชู 250 มิลลิลิตร
กากน้ำตาล 1 ลิตร
หมักทิ้งไว้ 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง จึงนำไปฉีดพ่นในนาข้าวเพื่อไล่แมลง
อัตราส่วนการใช้
น้ำหมัก 50 ซีซี. ผสมกับน้ำ 20 ลิตร

สูตรปุ๋ยหมักจุลินทรีย์บำรุงพืชผัก ต้นไม้ ข้าว
วัตถุดิบ
ขี้วัว 3 ส่วน
รำ 1 ส่วน
แกลบ 3 ส่วน
คลุกเคล้าให้เข้ากัน
ใช้น้ำหมัจุลินทรีย์ 1 ส่วน น้ำ 20 ส่วน กากน้ำตาล 5 ส่วน ผสมลงในถังหมัก แล้วใช้บัวรดน้ำ รดให้ได้ความชื้น 60% หมักทิ้งดว้ 21 วัน นำไปใช้ได้ ใช้บำรุงต้นไม้ พืชผัก นาข้าว

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551
-เกษตรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ปี 2552
-รางวัลเกษตรดีเด่นระดับเขตลาดกระบัง สาขาทำนา
-หมอดินอาสาดีเด่นระดับเขต
-ครูบัญชีอาสาดีเด่นระดับเขต

ประเมิน สวนสมุทร
ข้อมูลการติดต่อ

357 ถ.ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง ข.ขุมทอง เขต.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ 10510

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด