เกษตรกรต้นแบบ
"ประดิษฐ์ เนตรสว่าง...ผู้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดอินทรีย์"
คุณประดิษฐ์ เนตรสว่าง  จ. ลพบุรี ปี 2551

คุณประดิษฐ์ เนตรสว่าง อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 153 ม.4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
การศึกษา จบ ปวช. สาขาการเกษตร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรลพบุรี ปีการศึกษา 2526
พอจบการศึกษา ได้สอบเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ผสมเทียมโค (ลูกจ้างชั่วคราว) ของกรมปศุสัตว์ประจำสถานีผสมเทียมจังหวัดลพบุรีได้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประมาณ 3 ปี (พ.ศ. 2527 –- 2529)
ประมาณต้นปี 2530 ทางการชาอุดิอาระเบีย ไดประกาศรับสมัครไปในตำแหน่ง Landscaping technician (แลนด์สแคบปิ้ง เทคนิเชียล) จัดสวนหย่อมในพระราชวัง ตระกูลพระราชวังค์ทั้งหมด ซึ่งมีลูกน้องทำสวน 30 คน ต่อความรับผิดชอบ 1 โชล การทำงานใช้ชีวิตอยู่ในซาอุดิอาระเบียทั้งหมด 4 ปี ถึงปี 2534 จึงได้บอกเลิกสัญญา ขอกลับสู่เมืองไทยอีกครั้ง หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตทำงานในรูปห้างร้าน บริษัท อยู่ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 13 ปี จนถึงปี 2547

หลักคิดและการใช้ชีวิต

เมื่อชีวิตการที่ต้องดิ้นรนตลอดรวมถึงการใช้ชีวิตบนท้องที่แน่นถนัด จึงคิดหวนกลับคืนบ้านเกิด และได้เริ่มดำเนินงานตามที่ชอบตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยเริ่มจากการศึกษาตาราเข้าอบรมด้วยใจรัก จนปัจจุบันได้ประสบความสำเร็จในอาชีพพอสมควร และมีความคิดที่จะพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเห็ดอินทรีย์ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ความสามารถอันโดดเด่น

กระตุ้นดอกเห็ดให้โตและปริมาณเยอะด้วยฮอร์โมนผลไม้

วัตถุดิบ
1. กล้วยน้ำว้าสุก 1 กิโลกรัม
2. มะละกอสุก 1 กิโลกรัม
3. ฟักทองแก่ 1 กิโลกรัม
4. น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม
5. น้ำสะอาด 10 ลิตร
6. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 500 ซีซี
วิธีทำ
1. นำน้ำสะอาดผสมกับน้ำตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์คนให้น้ำตาลทรายแดงละลาย
2. จากนั้นก็นำผลไม้ทุกอย่างลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ ประมาณ 2 สัปดาห์
3. กรองน้ำเก็บลงขวดได้นาน 1 ปี เก็บไว้ในอุณหภูมิปกติไม่ให้โดนแสงแดด สามารถใช้ได้กับเห็ดทุกประเภท
วิธีการใช้
น้ำหมัก 1 ขวดกระทิงแดง ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเย็น หลังจากที่ฉีดน้ำหน้าเห็ดให้ชุ่มแล้ว ฉีดอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการบำรุงเห็ด และป้องกันยุงได้ด้วย

เทคนิคการป้องกันไรทั่วไป
โดยการฉีดน้ำส้มควันไม้ในอัตรา 10 – 15 cc ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดเป็นละอองให้ทั่วโรงเรือน

เทคนิคการป้องกันไรไข่ปลาในเห็ดขอนด้วยตีนเห็ดนางฟ้า

วัตถุดิบ
1. ตีนเห็ดนางฟ้า 3 กิโลกรัม
2. นมน้ำเหลือง 10 ลิตร
3. กากน้ำตาล 1 ลิตร
วิธีทำ
1. นำนมน้ำเหลืองใส่ในพาชนะ
2. นำตีนเห็ดใส่ลงในถัง พร้อมกากน้ำตาลคนให้เข้ากัน
3. หมักไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ สามรถนำไปใช้ได้
วิธีใช้
นำน้ำหมักตีนเห็ด 1 ขวดกระทิงแดง ผสมน้ำ 10-15 ลิตร ฉีดพ่นก้อนเห็ดในช่วงเย็นหลังจากรดน้ำ ซึ่งสามารถบำรุงดอกเห็ดและป้องกันไรไข่ปลาในเห็ดขอน

เกียรติประวัติและผลงาน

1. รางวัล “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” 2551
2. เป็นวิทยากรฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรใน ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี
3. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเห็ดอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรใน ม.7 ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
4. เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรในจังหวัดใกล้เคียงและผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้
5. ได้รับเครื่องหมาย GAP หรือ Q รับรอง ว่าเป็นเห็ดอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
6. เป็นประธานกลุ่มส่งเสริมผู้เพาะเห็ดอินทรีย์บ้านสวนมะเดื่อ ซึ่งมีสมาชิกรวม 30 คน และประกอบอาชีพการเพาะเห็ดเป็นหลัก สามารถทำรายได้ให้กับครอบครัว
7. ได้รับการแต่งตั้งจากนานอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาวิสาหกิจชุมชนที่ด้อยประสิทธิภาพ

ประดิษฐ์ เนตรสว่าง
ข้อมูลการติดต่อ

153 ม.4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด