เกษตรกรต้นแบบ
"บุญส่ง ชุนฬหวานิช...การทำนาชีวภาพและการลดต้นทุนในการทำนา"
คุณบุญส่ง ชุนฬหวานิช  จ. เพชรบุรี ปี 2551

นายบุญส่ง ชุนฬวานิช มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำนาข้าวและการลดต้นทุนในการทำนา โดยมีเทคนิคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด การทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้สุก การทำน้ำหมักชีวภาพไล่แมลงในนาข้าว ฯลฯ นอกจากนี้ลุงบุญส่งยังรวบรวมกลุ่มเกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าวในพื้นที่บ้านหนองพลับให้มีการจัดตั้งโรงสีชุมชนเพื่อรับซื้อข้าวของสมาชิกจากนั้นก็ทำการสีข้าวจำหน่ายให้กับลูกค้าซึ่งลุงบุญส่งบอกว่าลูกค้าที่มาซื้อข้าวมาจากหลายจังหวัดเช่น ปัตตานี ยะลา พังงา เพราะข้าวของกลุ่มมีคุณภาพดี

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.การทำฮอร์โมนจากแมลงนูนหลวง บำรุงต้นข้าว

วัสดุอุปกรณ์
•1. ขวดน้ำพลาสติกขนาด1.2 5ลิตร พร้อมฝาปิด
2. กากน้ำตาล ½ ลิตร
•3. แมลงนูนหลวง ½ ขวด

วิธีการทำ
1.ทำการรวบรวมแมลงนูนหลวง มาประมาณ ½ ของขวดน้ำ (การจับแมลงนูนหลวง เมื่อจับมาได้แล้วต้องรีบนำมาใส่ในขวดเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงนูนหลวงคายสารอาหารออกมาก่อน)
2. เมื่อนำแมลงนูนหลวงมาใส่ในขวดเรียบร้อยแล้วให้ใสกากน้ำตาล ลงไปในขวด แล้วปิดฝาให้สนิท(เมื่อใส่กากน้ำตาลและแมลงนูนหลวงแล้วอย่าให้เต็มขวด ให้มีประมาณ ¾ ของขวด และมีอากาศอยู่ประมาณ ¼ ของขวด เพื่อป้องกันขวดระเบิดเนื่องจากแก๊สที่เกิดจากการหมัก
•3. ทำการเขย่าให้กากน้ำตาเข้ากับแมลงนูนหลวง
•4. นำไปวางไว้ในที่ร่มประมาณ3เดือนโดยที่ห้ามเปิดฝา

•เมื่อครบ 3 เดือน แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ โดยฮอร์โมนที่ได้จะมีสีดำ มีกลิ่นหอม (ถ้ามีกลิ่นเหม็นแสดงว่าใช้ไม่ได้)

การนำไปใช้
•นำฮอร์โมนที่หมักได้ ขนาด 10 cc. (ห้ามใช้มากเกินไปเพราะฮอร์โมนมีความเข้มข้นสูงมาก)ผสมน้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่นนาข้าวในช่วงที่ข้าวตั้งท้อง จะทำให้ข้าวรวงใหญ่ น้ำหนักดี

2.การตากข้าวให้ได้ข้าวเปลือกคุณภาพสูง

1.สถานที่ในการตากข้าวควรเป็นลานปูนหรือในลานผ้าใบก็ได้ จากนั้นก็นำข้าวมาทำการตากบนลานโดยพยายามอย่าให้หนามากนัก (ประมาณ 5 ซ.ม. )
•2. เวลาตากข้าวต้องพลิกกลับถึงก้นกองทุกครั้ง เพื่อจะให้อากาศได้ผ่านพื้นที่ที่มีข้าวที่เปียกหรือมีความชื้นอยู่ อากาศจะช่วยไล่ความชื้นได้ส่วนหนึ่ง เมล็ดข้าวจะแห้งเร็วขึ้น
•3. พยายามกลับข้าวที่ตากไว้จากด้านล่างขึ้นด้านบนบ่อยๆหลายๆรอบ เมล็ดข้าวจะแห้งเร็วขึ้น
•4. ระยะเวลาในการตากถ้าหากว่ามีแดดจัดๆควรใช้เวลาประมาณ 2-3 วันก็ใช้ได้แล้ว
•5. วิธีการสังเกตว่าข้าวที่ตากไว้แห้งดีหรือยัง เมื่อข้าวที่ตากไว้ได้ที่แล้วก็ให้ลองใช้ฟันกัดข้าวดู ถ้ากัดแล้วมีเสียงดังป๊อกแล้วเมล็ดข้าวกระเด็นแสดงว่าแห้งสนิทแล้ว แต่ถ้ากัดแล้วยังหนืดอยู่ก็ให้ทำการตากต่อไป เมื่อข้าวแห้งสนิทดีแล้วก็ทำการเก็บรวบรวมใส่ในกระสอบปุ๋ยได้

ส่วนข้าวเปลือกที่เหลือที่ยังไม่ได้ตากหรือตากไม่ทันให้นำข้าวเปลือกที่ได้มากองในที่ร่มและควรเป็นที่ที่ยกพื้นสูงเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ตลอดข้าวจะไม่เสีย (จะยืดอายุได้อีกประมาณ10-15วัน)แต่ถ้าหากว่าใส่กระสอบปุ๋ยไว้จะเก็บไว้ได้ประมาณ 3-4 วันเท่านั้น

3.สูตรการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ช่วยให้ข้าวงาม หญ้าไม่งอกในนาข้าว

วัสดุอุปกรณ์
1.หอยเชอร์รี่ 20 กก.
2.ผลไม้เน่า 5 กก.
3.ละอองข้าว 20 กก. (ช่วยขจัดกลิ่นและให้ข้าวงาม)
4.หัวกะทิที่เคี้ยวแล้ว 4-5 กก.
5.กากน้ำตาล 1 ลิตร

นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 20 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

อัตราการใช้ 2 ลิตร / 1 ไร่ ก่อนนำมาใช้ให้นำหัวกะทิที่เคี้ยวแล้วมาผสมแล้วเทลงแปลงนา ปุ๋ยน้ำจะไหลเป็นทางไปตามแปลงนา

4.สูตรน้ำหมักขับไล่แมลงในนาข้าว

วัสดุอุปกรณ์

1.ผลไม้สุก 10 กก.
2.กากน้ำตาล 1 กก.
3.ปัสสาวะ 100-200 ซีซี.
4.ใบน้อยหน่า 20-30 ใบ
5.ยาเส้น 1 กะแปะ
6.ถังสำหรับหมัก

นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 20 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้
อัตราการใช้ น้ำหมัก 50-100 ซีซี./น้ำเปล่า 20 ลิตร

5.สูตรน้ำหมักช่วยการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงไม่ให้มีกลิ่นเหม็น
วัสดุอุปกรณ์
1.ผลไม้สุก 10 กก.
2.กากน้ำตาล 1 กก.
3.ปัสสาวะ 100-200 ซีซี.
4.ถังสำหรับหมัก
วิธีการทำ
นำส่วนผสมทั้งหมดหมักรวมกันนาน 20 วัน ก็สามารถนำไปใช้งานได้ ก่อนนำไปใช้ เติมน้ำมะพร้าวแก่ 2-3 ลิตร ในถังหมัก
อัตราการใช้ น้ำหมัก 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร นำไปให้สัตว์เลี้ยงกินจะช่วยให้เวลาขับถ่ายจะไม่มีกลิ่นเหม็น

น้ำหมักชีวภาพจากผลไม้สุก

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
-ปราชญ์ของแผ่นดินประจำจังหวัดเพชรบุรี ปี 2556

บุญส่ง ชุนฬหวานิช
ข้อมูลการติดต่อ

42 ม.3 ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด