เกษตรกรต้นแบบ
"สมศักดิ์ แก้วมณีทอง...นักประดิษฐ์และดัดแปลงเครื่องทุ่นแรงใช้ในไร่"
คุณสมศักดิ์ แก้วมณีทอง  จ. ราชบุรี ปี 2551

คุณลุงสมศักดิ์ แก้วมณีทอง เกษตรกรอยู่บ้านเลขที่ 11/7 หมู่ที่ 3 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี อายุ 67 ปี มีประสบการณ์การทำไร่สวนมาตั้งแต่เด็ก เป็นนักประดิษฐ์และดัดแปลงเครื่องทุ่นแรงใช้ในไร่ ไม่ว่าจะเป็น ดัดแปลงเครื่องมือชุบท่อนพันธุ์อ้อย ใช้ดิบเปอร์ติดรถไถระเบิดดินดานเป็นคนแรก ริเริ่มปลูกอ้อยข้ามแล้งคนแรก ริเริ่มใส่ปุ๋ยอ้อยตอ คิดค้นและนำการใช้ปุ๋ยพืชสดในพื้นที่เป็นคนแรก มีความสามารถอันโดดเด่นเรื่องการจัดการไร่อ้อย นอกจากนี้ยังผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านจากไม้ในสวน ผ่านการทำไร่มาโชคโชน ได้รับการยกย่องเป็นเกษตรกรดีเด่นมาก็มาก และที่บ้านพัก ก็จัดเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร และใช้เป็นสถานที่ฝึกงานทางการเกษตรให้กับเกษตรกรมากมาย ปัจุบันคุณลุงสมศักดิ์ มีพื้นที่ปลูกอ้อยและวนเกษตร 500 ไร่ แบ่งเป็นไร่อ้อย 490 ไร่ และวนเกษตร 10 ไร่

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

เทคนิคการชุบท่อนพันธุ์เพื่อกำจัดโรค
อุปกรณ์
1.เครื่องชุบท่อนพันธุ์
2.พันธุ์อ้อยที่เตรียม

ขั้นตอนการชุบ
เตรียมเครื่องชุบท่อนพันธุ์ให้พร้อมโดยทำการใส่น้ำให้เต็มจำนวนที่กำหนดไว้แล้วทำการนำเอาท่อนพันธุ์ที่เราจะนำมาชุบใส่ลงในเครื่องชุบท่อนพันโดยไม่ต้องมัดจะทำให้ใส่ท่อนพันธุ์ได้มากขึ้น ชุบท่อนพันธุ์ 1 ตา ในน้ำร้อน 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง สำหรับท่อนพันธุ์ที่อายุ 9-12 เดือนและถ้าท่อนพันธุ์มีอายุ 8 เดือน จะต้องชุบในน้ำร้อน 50 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง ก็สามารถที่จะป้องกันกำจัดโรคใบขาวได้ดี
(หมายเหตุ) ควรหลีกเหลี่ยงการตัดพันธุ์อ้อยทำพันธุ์ช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม เพราะช่วงนี้จะทำให้มีโรคใบขาวติดมาด้วย

น้ำหมักแมงอีนูนหลวง
วัตถุดิบ
1.แมงอีนูนหลวง 50 กก.
2.พด.2 1 ซอง
3.กากน้ำตาล 5 กก.
4.น้ำสะอาด
ขั้นตอนการทำ
1.นำพด.2 มาทำการละลายกับน้ำสะอาด นาน 10-20 นาทีเพื่อที่จะทำให้พด.2 ตื่นตัว แล้วพักเอาไว้ก่อน
2.จากนั้นนำน้ำสะอาดที่เหลือมาละลายกับกากน้ำตาล
3.นำแมงอีนูนหลวงมาใส่ในถังหมัก แล้วทำการเทน้ำที่ละลายกับกากน้ำตาลลงไปพร้อมทั้งน้ำละลายพด.2 ลงไปพร้อมกัน
4.ปิดฝาถังแล้วทำการหมักเอาไว้ 2 เดือนจึงนำมาใช้ได้
อัตราการใช้
น้ำหมักแมงอีนูนหลวง 2 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นในไร่อ้อย

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จ.ราชบุรี
-รางวัลทำไร่อ้อยพึ่งพาตนเองระดับประเทศ ปี 2553
-ปราญ์เกษตรด้านการขยายพันธุ์พืชไร่ ณ ศูนย์เรียนรู้ของตนเองในปัจจุบัน
-ปราชญเกษตร เชี่ยวชาญเรื่องป่าไม้และพืชไร่ จะดับจังหวัด และ ระดับเขต ปี 2545

สมศักดิ์ แก้วมณีทอง
ข้อมูลการติดต่อ

11/7 ม.3 บ.แก้มอ้น ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด