เกษตรกรต้นแบบ
"วิรังโก ดวงจินดา...ผู้คิดพัฒนาสายพันธุ์ไม้ผล"
คุณวิรังโก ดวงจินดา  จ. สมุทรสาคร ปี 2551

...

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

นายวิรังโก ดวงจินดา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2551 ปัจจุบันทำการศึกษาพัฒนาไม้ผลหลากหลายชนิด เพื่อให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนี้
1.เพาะพันธุ์มะม่วงสายพันธุ์ใหม่ หลายชนิด เช่น พันธุ์จักรพรรดิ พันธุ์กิมหง เป็นต้น
2.เพาะพันธุ์ฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ ที่มีรสชาติหวานแบบชุ่มคอ คาดว่าจะตั้งชื่อเป็น ฝรั่งพันธุ์สายน้ำผึ้ง
3.เพาะพันธุ์แก้วมังกรไร้หนาม เนื้อสีชมพู
4.เพาะพันธุ์ส้มโอแดง รสชาติอร่อย เนื้อสีแดงสวย
5.เพาะพันธุ์น้อยหน่าพันธุ์ใหม่ ที่มีผลใหญ่กว่าพันธุ์เพชรปากช่องแต่เนื้อเยอะและรสชาติดีกว่า

ทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและทดลองปลูก เพื่อปรับปรุงพัฒนาความรู้ในการถ่ายทอดต่อไป

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จ.สมุทรสาคร
-วิทยากรศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ทางด้านการขยายพันธุ์ไม้ผล
-1 ใน 10 ของประเทศไทย ที่ได้รับโล่รางวัลจากองคมนตรี
-ปราชญ์เกษตรทางด้านการขยายพันธุ์ไม้ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2556

วิรังโก ดวงจินดา
ข้อมูลการติดต่อ

24 ม.1 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด