เกษตรกรต้นแบบ
"สมทรง แสงตะวัน...ผู้ใช้ขี้แดดนาเกลือเพิ่มความหวานให้ส้มโอ"
คุณสมทรง แสงตะวัน  จ. สมุทรสงคราม ปี 2551

คุณสมทรงมีเทคนิคการเพิ่มความหวานให้ส้มโอ ด้วยวิธีง่ายๆ โดยความร่วมมือของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ทีมวิจัยของกลุ่มชาวบ้านนาเกลือ และผ่านการรับรองจาก สกว.แล้ว คือการนำ "ขี้แดดนาเกลือ" ไปใช้เป็นปุ๋ยให้ส้มโอก่อนเก็บผลผลิต ซึ่งพบว่าขี้แดดนาเกลือมีธาตุอาหารหลัก คือธาตุโปรแทสเซียมและฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มความหวาน ให้นำมาใส่บริเวณรอบๆ ทรงพุ่มของต้นส้มโอ ก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 50-60 วัน ในอัตราส่วนประมาณ 2-3 กก./ต้น/รุ่น หลังจากนั้นให้รดน้ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จนกว่าจะเก็บผลผลิตได้ จะทำให้ต้นเจริญเติบโตดี มีรสชาติหวาน น่ารับประทาน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

นายสมทรง แสงตะวัน ได้จัดตั้งศูนย์การถ่ายทอดและเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และเป็นบุคลากรของมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม แต่งตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันใช้บ้านของตนเองทำ โฮมสเตย์ และเป็นศูนย์เรียนรู้ครบวงจร สอนการปลูกส้มโอปลอดสารพิษให้แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้งานทางด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

ความสามารถอันโดดเด่น

การทำน้ำหมักฮอร์โมนเร่งดอกส้มโอ ช่วยให้ส้มโอออกดอกและติดผลดี
วัสดุอุปกรณ์
1. ผลไม้ ได้แก่ มะละกอสุก กล้วยน้ำว้าสุก ฟักทองแก่จัด เมล็ดถั่วเหลือง ดอกส้มโอหรือผล ส้มโอ รวม 3 กิโลกรัม
2. น้ำตาลทรายแดง หรือกากน้ำตาล จำนวน 1 กิโลกรัม
3. ถังพลาสติกหมัก ขนาดจุ 40 ลิตร
4. น้ำมะพร้าวแก่จำนวน 20 ลิตร

วิธีทำ
- นำผลไม้ชนิดต่างๆ มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ยกเว้นถั่วเหลือง
- นำผลไม้ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 ใส่ถังหมักแล้วปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้ในที่ร่มอย่าให้ถูกแสงแดดและน้ำฝน 7-10 วัน
- นำเมล็ดถั่วเหลือง จำนวน 1 กิโลกรัม แช่น้ำไว้ 1 คืน แล้วนำมาบดโดยใช้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ผสมน้ำให้ได้ 20 ลิตร ละลายน้ำตาลทรายหรือกากน้ำตาล 2 กิโลกรัม เทลงหมักในถังที่หมักผลไม้ไว้ แล้วปิดฝาให้สนิท ตั้งหมักต่ออีก 7-10 วัน ตั้งไว้ในที่ร่มอย่าให้ถูกแสงแดดและน้ำฝน ก็เริ่มนำน้ำหมักมาใช้ได้แล้ว
- เทน้ำหมักจากถังหมักใส่ขวดพลาสติกปิดฝาให้อากาศออกได้ ตั้งเก็บไว้ในร่มหรือนำไปใช้ประโยชน์ฉีดพ่นในผลไม้เร่งการออกดอกติดผลได้ดี

การใช้ประโยชน์น้ำหมักฮอร์โมน
- ใช้กำจัดกลิ่นในห้องน้ำ โถส้วม ท่อระบายน้ำ
- ใช้รดต้นไม้ หรือฉีดพ่นที่ใบพืชในเวลาเย็นทุก 7-15 วัน จะกระตุ้นให้เกิดตาดอกและออกดอกติดผลดี ใช้กับผลไม้ ไม้ดอก เช่น ส้มโอ มะลิ ลำไย มะม่วง ฯลฯ อัตราการใช้ 2-3 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร
- การใช้น้ำหมักชีวภาพ ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักกับพืชทางดินด้วย จะช่วยให้ดินดีขึ้นด้วย

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2551 จ.สมุทรสงคราม
-รางวัล Tourism Awoard 4ปีซ้อน จาก ททท.
-คนต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จาก พมจ.สมุทรสงคราม
-ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น สาขาเกษตรกรผู้ทรงภูมิปัญญา จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

สมทรง แสงตะวัน
ข้อมูลการติดต่อ

9/3 ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด