เกษตรกรต้นแบบ
"ไสว ศรียา...เกษตรกรผู้พัฒนาการขยายพันธุ์ผลไม้แบบต่างๆ"
คุณไสว ศรียา  จ. นครนายก ปี 2551

คุณไสว ศรียา เกษตรกรผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเกษตร ปัจจุบันนี้คุณลุงไสว อายุ 72 ปี ในปี 2525 คุณลุงไสว ตัดสินใจลาออกจากอาชีพนักการภารโรงหันมาทำการเกษตรอย่างเต็มตัว จนมีคนรู้จักและพูดกันปากต่อปาก โดยเฉพาะการต่อกิ่งไม้หลายชนิดให้อยู่ในต้นเดียวกันอย่างต้นไม้แฟนซี การทำผลไม้ในขวดแก้ว การทำบวบที่ยาวที่สุด หรือการทำขนุนหกเหลี่ยม เป็นต้น เป็นเกษตรกรดีเด่นได้รับการยกย่องให้เป็นหมอดินประจำหมู่บ้าน ด้วยความที่เป็นคนชอบทำโน่นทำนี่ ชอบทดลองตลอดเวลาจนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศ จนได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร และได้เปิดบ้านของตนเองให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร จนกลายเป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจโดยทั่วไป

หลักคิดและการใช้ชีวิต

เริ่มอาชีพเป็นชาวสวนมาตั้งแต่ปี 2525 โดยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เกษตรของจังหวัดให้ปลูกในลักษณะของไร่นาสวนผสม คือมีทั้งส้มโอ มังคุด ทุเรียน มะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดอยู่บนพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ ซึ่งแม้จะทำให้ลุงไสวมีรายได้จากการขายผลผลิตเกือบตลอดปี แต่ยังมีปัญหาในเรื่องผลผลิตไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายสำหรับผลไม้บางชนิด ในขณะที่บางชนิดก็มีราคาต่ำ
คุณไสว ศรียา เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการขยายพันธุ์ไม้ผลเป็นอย่างดี มีผลงานดีเด่นด้านภูมิปัญญามากมาย เช่น การทำผลไม้ในขวด การทำขนุนหกเหลี่ยม ต้นไม้แฟนซี การเสียบยอดมะปรางหวานมะยงชิดแบบสองต่อคู่ และล่าสุดได้ทำการเสียบยอดทุเรียนบนตอมะม่วงหิมพาน์ ปัจจุบันทำการเกษตรไร่นาส่วนผสม บริหารพื้นที่ด้วยการปลูกไม้ผลสลับกับพืชพันธุ์ต่างๆ มากมาย เพื่อเสริมรายได้ อีกทั้งได้เปิดพื้นที่สวนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้สนใจ เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะอย่างแท้จริง ได้เสียสละทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอย่างมากมาย โดยบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลนครนายกเป็นเงิน 2 ล้านกว่าบาท และบริจาคเงินอีกเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ เป็นเจ้าของประกาศเกียรติคุณผู้นำอาชีพก้าวหน้าระดับจังหวัด เป็นครอบครัวพัฒนาตัวอย่าง

ความสามารถอันโดดเด่น

เทคนิคการเพิ่มความหอมหวานให้ผลไม้
ความหอมของใบเตยนอกจากจะทำให้อาหารที่เราทำหอมน่ารับประทานแล้ว ใบเตยยังไม่ประโยชน์ที่จะช่วยให้ผลไม้ในสวนของท่านมีความหอมหวานน่ารับประทานได้อีกด้วย จากการลงพื้นที่ร่วมพูดคุยกับคุณลุงไสว ศรียา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครนายก ประจำปี 2551 นั้น คุณลุงไสว ได้แนะวิธีการง่าย ๆ ที่สามารถเพิ่มความหอม และหวานให้กับผลไม้ในสวน ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
ให้นำเตยหอม ไปปลูกไว้บริเวณใต้ต้นไม้ผล หรือภายในสวนผลไม้ โดยปลูกไว้รอบ ๆ โคนต้น ซึ่งความหอมของใบเตย จะทำให้ผลไม้ที่ได้เกิดความหอม ด้วยเช่นกัน และที่สำคัญคุณลุงไสว บอกว่านอกจากจะเพิ่มความหอมหวานให้กับผลไม้แล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
-รางวัลหมอดินดีเด่นประจำ จ.นครนายก
-รางวัล ๗๖คนดีนำทางแทนคุณแผ่นดิน
-เกษตรกรดีเด่นแหล่งความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
-เกษตรกรภูมิปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น
-รางวัลครอบครัวร่มเย็น
และอื่นๆอีกมากมาย

เส้นทางของเกษตรกร
ข้อมูลการติดต่อ

44/2 ม.6 บ.วังยายฉิม ต.หินตั้ง จ.นครนายก 26000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด