เกษตรกรต้นแบบ
"ไสว ทัศนียะเวช: ทำสวนทุเรียนและปลูกสวนผลไม้แบบวนเกษตร"
คุณไสว ทัศนียะเวช  จ. นนทบุรี ปี 2551

คุณไสว ทัศนียะเวช เกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จาก ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันอายุ 74 ปี ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่อง การทำสวนทุเรียน คุณป้าไสว ปลูกสวนผลไม้แบบวนเกษตร โดยปลูกพืชหลายชนิดไว้อย่างเหมาะสม มีไม้ต่างระดับปลูกสลับลดหลั่นอย่างพอเหมาะ มีไม้สูงบังลม เช่น มะพร้าว หมาก ปลูกไม้ผลที่เกื้อกูลกัน เช่น ปลูกทุเรียน แซมด้วยมังคุด นอกจากนั้นยังปลูกไม้ทรงเตี้ยปกคลุมดิน เช่น ผักกูด ผักหนาม ตำลึง เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดระบบไหลเวียนของน้ำในสวนให้ไหลเข้า-ออก ได้เป็นอย่างดี

หลักคิดและการใช้ชีวิต

คุณไสว มีประสบการณ์และผลงานการบำเพ็ญประโยชน์มากมาย เช่น เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งอนุรักษ์สวนทุเรียน ได้ปรับปรุงบ้านพักให้เป็นสถานที่แสดงพิพิธภัณฑ์เครื่องมือการเกษตรโบราณ เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ของการเกษตรแบบดั้งเดิม และอีกหลายผลงานที่น่าสนใจ คุณไสว มีความรักและความเอาใจใส่ในเรื่องของทุเรียนเป็นอย่างมาก คุณไสว ได้แต่งกลอนไว้บทหนึ่ง ที่มักจะเอาไว้กล่าวกับลูกหลาน และคนใกล้ชิดอยู่เสมอ ๆ ว่า
“ ทุเรียนนนท์เป็นของดีมีคุณค่า ท่านปู่ย่าดูแลมาแต่ครั้งไหน ลูกหลานควรประจักษ์รักษาไว้ เป็นสมบัติของชาติไทยต่อไปเอย ”

ความสามารถอันโดดเด่น

วิธีการเสียบยอดทุเรียนเมืองนนท์
1. เตรียมแปลงเพาะต้นตอ โดยการทำกรอบขนาด 50X100 ซ.ม.ไว้แล้วนำขุยมะพร้าวมาอัดลงไป จากนั้นก็ถอดกรอบออก
2. นำเมล็ดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองมาวางเรียงลงไปในแปลงเพาะให้หันไปในทิศทางเดียวกัน จนเต็มแน่นแปลงเพาะ
3. รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
4. เมื่อต้นตอพันธุ์พื้นเมืองมีอายุได้ 20 วัน ถึง 1 เดือน ก็พร้อมที่จะนำมาเสียบยอด

ขั้นตอนการเตรียมต้นตอ
1. ไปเลือกยอดของกิ่งพันธุ์ที่จะนำมาเสียบยอด โดยกิ่งพันธุ์ที่ดีต้องเป็นทรงกลม ขนาดยาว 25-30 ซ.ม. ตัดมาใส่ถุงพลาสติกแล้วรีบปิดปากถุงเพื่อลดการคายน้ำ (กิ่งพันธุ์ที่ตัดมาจะต้องเสียบยอดในวันนั้น)
2. ต้นตอเมื่ออายุได้ 1 เดือนและพร้อมที่จะเสียบยอดต้องตัดใบออกให้หมด โดยตัดเตรียมล่วงหน้าไว้ 3 วัน ก่อนการเสียบยอด
3. นำยอดกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้มาฝานเป็นรูปลิ่มสามเหลี่ยมเพื่อใช้เสียบ ยาว 2 ซม. และผ่าส่วนบนตรงยอดของต้นตอเพื่อใช้เสียบยอด
4. ผูกด้วยเชือกฟางให้แน่น ไม่ให้ยอดที่เสียบไว้ตกหล่นหรือเอียง
5. ตัดใบกิ่งพันธุ์ออกให้เหลือ 1/3 ของใบ และเหลือใบไว้ประมาณ 2-3 ใบ
6. นำไม้ไผ่มาปักทำโครง และคลุมด้วยพลาสติกใสไว้ทุกด้าน เพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิ กันน้ำและกันลม ไม่ให้ทำลายยอดที่เพิ่งเสียบไว้
7. คลุมไว้ 12 วัน โดยไม่ต้องเปิด หลังจากนั้น ให้เปิดด้านหน้าในช่วงเช้าทิ้งไว้ถึง 9 โมงแล้วปิด อีก 3 วัน หลังจากนั้นให้เปิดด้านหน้าไว้ตลอดไม่ต้องปิดอีก 3 วัน และท้ายสุดให้เปิดพลาสติกออกได้หมดเลย เพราะยอดที่เสียบไปจะผสานติดกับต้นตอและสามารถใช้การได้แล้ว
8. เลือกส่วนที่เสียทิ้งไป โดยต้นที่ต่อไม่ติดหรือติดไม่ดี จะตายหรือเหี่ยวไม่สมบูรณ์
9. แยกต้นกล้าไปใส่ในถุงเพาะโดยผสมดิน ปุ๋ยคอก และขุยมะพร้าว

เทคนิคดูแลทุเรียนในช่วงก่อนให้ผลผลิต
เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุเรียนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และให้ผลผลิตได้เร็วขึ้น
ในระหว่างรอทุเรียนให้ผลผลิต ในช่วงแรกควรปลูกพืชแซมเสริมรายได้ โดยเลือกพืชให้ตรงกับความต้องการของตลาดเมื่อตรวจพบทุเรียนตายหลังปลูกให้ทำการปลูกซ่อม
การให้น้ำ ช่วงเวลาหลังจากปลูกจะตรงกับฤดูฝน ถ้ามีฝนตกหนักควรทำทางระบายน้ำ และตรวจดูบริเวณหลุมปลูก ถ้าดินยุบตัวเป็นแอ่งมีน้ำขังต้องพูนดินเพิ่ม ถ้าฝนทิ้งช่วง ควรรดน้ำให้ดินมีความชื้นอยู่เสมอ ในปีต่อ ๆ ไป ควรดูแลรดน้ำให้ต้นไม้ผลอย่างสม่ำเสมอ และในช่วงฤดูแล้งควรใช้วัสดุคลุมดิน เพื่อช่วยรักษาความชื้นในดิน เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง
การตัดแต่งกิ่ง ปีที่ 1-2 ไม่ควรตัดแต่ง ปล่อยให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ปีต่อ ๆ ไป ตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งแขนง กิ่งกระโดงในทรงพุ่มกิ่งเป็นโรคออก เลี้ยงกิ่งแขนงที่สมบูรณ์ที่อยู่ในแนวขนานกับพื้น (กิ่งมุมกว้าง) ไว้ในปริมาณและทิศทางเหมาะสม โดยให้กิ่งล่างสุดอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 80-100 เซนติเมตร
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสวนทุเรียน
จะพบการระบาดมากในช่วงแตกใบอ่อน เช่น โรคใบติด เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ ไรแดง

การป้องกันใช้น้ำหมักจากสะเดา ฉีดพ่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยวิธีการดังนี้
เมล็ดสะเดา 10 กก.
น้ำเปล่า 10 ลิตร
ถังหมัก 1 ใบ
น้ำส้มควันไม้
วิธีการทำ นำเมล็ดสะเดามาทุบให้พอแตก ห่อด้วยตาข่ายเขียว นำลงไปหมักในถังหมัก ต่อน้ำ 10 ลิตร ใช้เวลาหมัก1 สัปดาห์ ก็สามารถนำไปใช้งานได้ อัตราการใช้ น้ำหมัก 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร เติมน้ำส้มควันไม้ 2 ฝากระทิงแดง นำไปฉีดพ่นเพื่อป้องกันแมลงศัตรูทุเรียน โดยฉีดพ่นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

เจ้าของสวนทุเรียนเมืองนนท์

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จ.นนทบุรี
-เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาพืชสวน จ.นนทบุรี 2550
-ครูบัญชีอาสาดีเด่น ประจำ จ.นนทบุรี
-ผู้ริเริ่มก่อตั้งอนุรักษ์สวนทุเรียนเมืองนนท์

ไสว ทัศนียะเวช
ข้อมูลการติดต่อ

55/2 ม.6 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด