เกษตรกรต้นแบบ
"อิน สงคราม: เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ"
คุณอิน สงคราม  จ. พิจิตร ปี 2551

นายอิน สงคราม เกษตรกรผู้เริ่มต้นปลูกผักปลอดสารพิษตั้งแต่ปี2545 คนแรกและคนเดียว แกนนำในตำบลหนองโสน มีความสนใจอย่างมากในการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ และได้นำแบบอย่างมาประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตรของตนเอง โดยการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นการเกษตรแบบบผสมผสาน ยามว่างของสมาชิกในครัวเรือน ก็มาช่วยกันทำการเกษตร ลูกๆเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงาน ปัจจุบันทำการเกษตรทฤษฎีใหม่และปลูกผักปลอดสารพิษไปจำหน่ายในตลาดด้วยตนเอง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ทุกวันสม่ำเสมอไม่เหมือนการทำไร่คุณภาพชีวิตเริ่มดีขึ้น สามารถส่งลูกๆ ให้เรียนสูงๆ มีงานที่ดีทำ รู้สึกภูมิใจที่ได้อยู่ใกล้ๆ ดังนั้นคุณอิน สงคราม จึงมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตรกรรมอินทรีย์ ได้แก่ กสิกรรม ไร้สารพิษ (ปลูกผักไร้สารพิษ และทำนาไร้สารพิษ)มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ปลูกพืชแบบผสมผสาน มีพืชหลายชนิดที่อยู่ร่วมกัน ดังนี้ นายอิน สงคราม ปลูกพืชผักปลอดสวนครัวปลอดสารพิษ และนาข้าว มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด เพื่อทำการบำรุงดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 และสารไล่แมลงจากสารเร่ง พด.7 และการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ความสามารถอันโดดเด่น

ภูมิปัญญา
น้ำหมักชีวภาพ
การทำฮอร์โมนผลไม้
1. มะละกอสุก 2 กก.
2. ฟักทองแก่จัด 2 กก.
3. กล้วยน้ำว้าสุก 2 กก.
4. จุลินทรีย์ EM 1 แก้ว
5. กากน้ำตาล 1 แก้ว
6. น้ำสะอาด 1 ถัง หรือ 10 ลิตร

วิธีทำ
1.สับมะละกอ ฟักทอง กล้วยทั้งเปลือกและเมล็ดให้เข้ากันผสม EM กากน้ำตาล อย่างละ 1 แก้ว
2.ใส่น้ำ10 ลิตร หรือ 1 ถัง คนให้เข้ากันปิดฝาให้แน่น หมักไว้ 7 – 8 วัน
3.กรองใส่ขวดสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน 3 เดือน

วิธีใช้
4 – 5 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 10 ลิตรหรือถัง 1 ถัง ฉีด พ่น ราด จะทำให้ดอกติด ผลดก ขนาดโต น้ำหนักดี
รสชาติอร่อย

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2551 จังหวัดพิจิตร
-เกษตรกรดีเด่นสาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)
-รับเกียรติบัตร รับรองแหล่งผลิตพืช(GAP)มาตรฐาน Qจากกรมวิชาการการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมาตรฐานอาหารปลอดภัย(Food Safety)จากกระทรวงสาธารณสุข
-รับเกียรติบัตร โครงการ ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข ปี49-51
-ประธานชมรมผู้สูงอายุ ปี 53-56
-ประธานอาหารปลอดสารพิษอำเภอสามง่าม ปี 54-56

ผักปลอดสารพิษ
ข้อมูลการติดต่อ

1/2 ม.2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด