เกษตรกรต้นแบบ
"“พริกไทยอินทรีย์จันทบูรณ์..ณรงค์ศักดิ์ สุธาทิพย์”"
คุณณรงค์ศักดิ์ สุธาทิพย์  จ. จันทบุรี ปี 2552
“หัวมังกรเขียว ท้องพยัคฆ์ขาว พื้นที่สมบูรณ์ด้านการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว ที่หมายปองของชาวต่างชาติขุมทรัพย์อัญมณีอันมีค่าของภาคตะวันออก..เมืองจันทบูรณ์..”

พี่ณรงค์ศักดิ์ สุธาทิพย์

“พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูรณ์ สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินกู้ชาติ รวมญาติที่จันทบุรี” คำกล่าวข้างต้นเป็นคำขวัญของจังหวัดจันทบุรี มองผ่านๆอาจเหมือนว่าจังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดธรรมดาจังหวัดหนึ่ง แต่เมื่อได้มาสัมผัสแล้วทำให้เรารู้ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ธรรมดามีของดีๆอยู่มากมาย แม่น้ำ ทะเล ภูเขา น้ำตก สวนผลไม้ อัญมณี ธรรมชาติอันงดงาม แหล่งท่องเที่ยวงดงามละลานตา และของขึ้นชื่อของจังหวัดนี้ที่ลืมไม่ได้เลยนอกจากผลไม้นั่นคือ “พริกไทย” พืชเศรษฐกิจหลักอีกชนิดหนึ่งของจันทบุรีและถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตพริกไทยที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทสไทยก็ว่าได้

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ด้วยเพราะพื้นที่จันทบุรีเป็นแหล่งกำเหนิดพริกไทยและเป็นแหล่งที่ผลิตพริกไทยแหล่งใหญ่ของประเทศ พี่ณรงค์ศักดิ์ สุธาทิพย์ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการปลูกและการแปรรูปพริกไทย ในพื้นที่ตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปให้สมาชิคทุกคนอยู่ดีกินดีมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงจึงเริ่มก่อตั้งกลุ่มการทำ “พริกไทยอินทรีย์ปลอดเชื้อจุลินทรีย์”

ด้วยที่ พี่ณรงค์ศักดิ์ สุธาทิพย์ เป็นเกษตรกรที่มีใจเอื้อเฟื้อและเคยเป็นผู้นำท้องถิ่นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่นำร่องในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนและเป็นตัวอย่างให้จังหวัดต่างๆได้ใช้เป็นตัวอย่างว่าเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยนั้นจะทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นอย่างไรโดยเริ่มจากพื้นที่ในชุมชนของตัวเองและค่อยๆขยายไปยังชุมชนใกล้เคียง

พี่ณรงค์ศักดิ์ กับสวนพริกไทย

ความสามารถอันโดดเด่น

ในด้านความโดดเด่นของพี่ณรงค์ศักดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพริกไทยและการดูแลพริกไทยให้ได้ผลผลิตดีผลผลิตที่สูง รวบรวมกลุ่มสมาชิกจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกไทยปลอดเชื้อจุลินทรีย์บ้านหนองป่าหดมาก และมีการพัฒนาเข้าสู่ระบบ GAP , GMP เพื่อเพิ่มมาตรฐานของพริกไทยให้กลุ่มของสมาชิกต่อไปให้สมาชิกได้เห็นการจัดการสวนพริกไทยกับสวนผลไม้อย่างมีระบบบ “.รายได้รายวัน..รายได้รายเดือน..รายได้รายปี.”

เป็นผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจปลูกพริกไทยแบบอินทรีย์และกระบวนการแปรรูปพริกไทยและทำสวนเกษตรแบบผสมผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนื้นที่ ใช้ไม้ผลเช่นทุเรียนเป็นม้พี่เลี้ยงให้ร่มเงากับพริกไทย ปลูกกล้วยไข่และผลไม้อื่นแซมในสวนและส่วนที่ว่างในสวนให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดกับพื้นที่ที่มีอยู่

พี่ณรงค์ศักดิ์สอนเรื่องการปลูกพริกไทย

เกียรติประวัติและผลงาน

-ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกไทยดำปลอดเชื้อจุลินทรีย์บ้านหนองป่าหมาก
-รางวัลเกษตรกรยอดเยี่ยมจากหนังสือพิมพ์สยามนิวส์ ปี 2548
-รางวัลชนะเลิศกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ดีเด่น ปี 2550
-รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552
-ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกาตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2549
-ผ่านหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร โครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ ปี 2550

การปลูกและการแปรรูปพริกไทย

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่ 8 หมู่ 7 บ้านหนองป่าหมาก ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทร 081-377-9151

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด